Amerikai Magyar Szó, 1989. január-június (43. évfolyam, 1-26. szám)

1989-05-25 / 21. szám

Thursday, May 25. 1989. AMERIKAI MAGYAR SZO 5. Nyilatkozik Kádár János Lapunk május 18—1 szamában jelentettünk arról, hogy a budapesti Magyarország c. hetilap bejelentette egy szenzációs Kádár interjú - sorozat közlését. Ezen számunkban és a következőkben mi is közlünk néhány kiemelkedő részt e cikksorozatból. Az utóbbi időben mind többen es mind gyakrabban tették fel a kérdést: miért nem szólal meg Kadar János? Az emberek szeretnék hallani emlékeit, véleményét a legújabb négy évtized kulcsfontosságú eseményeiről: ( a koncepciós perekről, Rajk László és sajat maga elítéléséről, 1956-ról. 1968-ról, s arról is, ami azután történt, a glasznosztról, a peresztrojkáról, a magyar átalakulásról. A "Magyarorszag" szerkesz- tosege megkérte az MSZMP volt elnökét, válaszoljon kérdéseire. A beszélgetések tartalmát folytatólagosan közöljük.- Sok olyan levelet kapott az utóbbi időben az MSZMP Központi Bizottsága, s kaptunk mi is, amelyeknek szerzői aziránt érdeklőd­nek, miért van Ön oly hosszú ideje távol a közélettől, miért nem foglal állast a pártot és az országot foglalkoztato sors­döntő kérdésekben?- Tudom, hogy sokan érdeklődnek, párttagok és pártonkivúlek, mi van velem. Miért vagyok ritkán látható, miért nem szólalok meg? Először is, a múlt év őszén megbénult a jobbkezem hüvelyk- és mutatóujja. Műtétet hajtottak rajta végre s a kezem lassan javul, de még mindig nem tudom használni. Nem tudok fogni, Írni, és ez nagyban akadá­lyoz a munkában. Ezenkívül persze számos nyavalyám van, amelyek részben a korral járnak, részben pedig nem egeszen nyugodalmas életem során, az illegalitásban és később a börtönben szereztem őket.- Ön a koncepciós perek egyik áldozata volt. Kérem, beszéljen a letartóztatását megelőző időszakról. Például arról, milyen viszonyban volt Rákosi Mátyással, a párt akkori főtitkárával. Tapasztalt-e megkülön­böztetést azokkal szemben, akik nem a moszkvai emigrációból tértek haza? Rákosi Mátyással életemben először a szegedi Csillag-börtönben találkoztam, úgy emlékszem, 1934-ben. lKádár Jánost 1933 junius 21-én tartóztatták le es az év október 4-én 7 évi fegyházra Ítéltek. Büntetésének egy részét a gyújtöfoghazban, majd pedig a szegedi Csillag - börtönben töltötte. - A szerk.)- Tudtak Önök egymásról^ tudta-e Rákosi, hogy Kadar János az illegális párt ifjúsági szervezetének egyik vezetője.?- Akkor nem ezen a néven voltam ismert, de o pontosan tudta, hogy ki vagyok. Az en igazi nevem Csermanek János, de az illegalitásban használtam a Lupták es a Kadar nevet is. Ezt az utóbbit aztán 1945 után belügyminiszteri engedéllyel véglegesí­tettem. folytatjuk NÉMETH MIKLÓS VARSÓBAN VARSÓ. "Lengyelország túltett rajtunk politikai reformok terén - mondta Németh Miklós itteni látogatása alkalmával - de mi viszont megelőztük őket gazdasági reformok bevezetésével." Németh Miklós miniszterelnök Jaruzelszki párttitkárral és Rakowszki miniszterel­nökkel tárgyalt a két ország közti gaz­dasági kapcsolatok fejlesztéséről. Kivételes tehetségű üzleti személyiségek, kíméletlen kapitalisták, nagyvonalú adományozók, jámbor istenfélők, szerény visszahúzódó emberek - ez csak néhány izelito a sok egymásnak homlokegyenest ellentmondó jelzőből, amelyekkel Kanada legtitokzatosabb es leggazdagabb családját, a Reichmannokat illetik. Fortune magazin 7 és 10 milliard dollár közöttire becsüli a világ hetedik leggazdagabb famíliájának a vagyonát, de hogy pontosan mekkora, azt tálán csak a nyilvánosságtól irtózó, a sajtót széles Ívben kerülő Reichmann klán tagjai tudják. Üzleti sakkhuzásaikröl persze szinte minden megjelenik a kanadai es az USA-beli pénzügyi lapokban, magánéletüket azonban suru homály fedi. Alighanem az az újságíró sem viszi el szárazon, aki tavaly ősszel "A rejtélyes Reichmannok - egy ismeretlen történet" címmel cikket jelentetett meg a Toronto Life cimu lapban, s hasonló témájú könyve már a' kiadónál van. Cikkében Elaine Dewar ugyanis azt sugallja, hogy a most ötvenes éveiben járó öt Reichmann fivér édesapja, a Magyarországon született Samuel Reichmann - aki családját a náci üldözés elöl menekítette a harmincas évek végén Bécsbol Párizsba, majd Spanyolországba, onnan pedig a marokkói Tangerbe - a németekkel folytatott zavaros üzletelések réven tett szert a mai vagyon alapjaira. A per, amit a Reichmann család indított a cikket közlő magazin, sőt a témára ráharapó számos más kanadai lap ellen, több millió dollár büntetéssel végződhet, ha bebizonyosodik, hogy a vád hamis és a Reichmannok - mint ók maguk és tanúik állítják - elhurcoltak sokaságat menekí­tették ki a háború alatt a haláltaborok- ból, s Marokkót ugyanolyan szegényen hagytak el, mint ahogyan odaérkeztek. Üzleti körök mindenesetre a hetvenes évek elejére teszik a Reichmannok látványos felemelkedésének a korszakát. Ekkor alapí­tották meg a máig családi tulajdonban levő - tehát a tőzsdén nem jegyzett - Olym­pia & York (O&Y) holding vállalatot. A pénzügyi központként funkcionáló torontoi székhelyű vállalkozás - az évek során elké­pesztő méretűvé és rendkívül bonyolulttá vált. Működésének központjában ma is az ingatlanügyleteK ál anak: állítólag az 0<3cY tulajdonában van a világ legnagyobb ingatlan­birodalma: 4 millió négyzetméternyi iroda­helyiség az Egyesült Államokban és Kanadá­ban, ennek több mint a fele New York belvárosában. Nénany hónappal ezelőtt avatták fel New Yorkban a Reichmannok egyik legújabb szerzeményét, a 1.5 milliárd dollar értékű Pénzügyi Világközpontot csak az épületkomplexum közepén kialakított telikert 50 millió dollárba került - ahol olyan prominens bérlök telepedtek meg, mint a Merrill Lynch és a Dow Jones tőzsdei cégek, vagy az American Express pénzügyi-idegenforgalmi konszern. A Reichmann-birodalom azonban több-kevesebb részesedést szerzett a legkülönbözőbb iparágakban is, a papir­és nyomdaipartól kezdve az energiaszektoron és a vasúton át a kiskereskedelemig. Az O&Y az 1987-es tőzsdei krachból is megerősödve került ki: a részvényárfolyamok zuhanásakor olcsón felvásárolt értékpapírok a piac helyreálltával már a többszörösüket érték. A Reichmannok egyik legfrissebb és legnagyobb szabású vállalkozása az óceánon tül: a londoni East Enden található, ma már használaton kivüli, lepusztult 0.3 négyzetkilométernyi dokkterúletet fogják mintegy 7 milliárd dolláros beruházással a brit fővaros hatalmas, modern üzleti és pénzügyi negyedévé varázsolni. * 11 LONDON. Az angol kormány kiutasított 11 szovjet diplomatát és újságírót "hivatá­sukhoz nem méltb tevékenység" miatt. A szovjet kormány erre 11 angol újságírót és diplomatát küldött haza Moszkvából. FELVILÁGOSÍTÁS És MEGRENDELÉS: Budapest, VI. Lenin krt. 96. Telefon: 532-555 Telex: 22-6182 Budapest, IX. Vaskapu u.16 Telefon: 334-783 Telex: 22-5639 Ferihegy 1. Ferihegy 2. Telefon: 342-540 Telefon: 578-570, Telex: 22-7452 578-519 MINDEN VOLÁNTURIST UTAZÁSI IRODÁBAN! Főiroda: Budapest, V. Október 6. u. 11-13 Telefon:123-410 Telex: 22-6181 A BUDAPESTI SZÁLLODÁKBAN! Balatonnál május 15, Siófok, Hotel Hungária Telefon: 10-677, 10-678 Balatonföldvár, Hotel Neptun Telefon: 40-212- szeptember 15-ig. Sopron, Hotel LÓvér 9400. Sopron, Várisi ut 4. Telefon: 11-061 Telex: 24-9123 A MILLIÁRDOS TITKA

Next

/
Oldalképek
Tartalom