Zárszámadás, 1938-1939

Jelentés az 1938-1939. évi zárszámadásról

380 KÜLÖNFELE JELENTÉSEK: KÖZMUNKÁK. 6. Az 1937 : XIV. t.-c. 1. §-án alapuló közmunkák. Megállapított összeg 1. Alföldöntözési munkálatokra 5,000.000" 2. Vízi munkálatokra 700.000" 3. Ármentesítő társulatoknak kölcsönökre 500.000 4. Hűtőházak létesítésére szolgáló köl­csönökre 300.000­5. A borértékesítés előmozdítására 500.000" 6. Hajózási célokra 3,700.000" 7. Bekötő utak építésére 3,000.000" 8. Állami közutak építésére 4,000.000 9. A budapesti nemzeti és szabad-kikötő építkezéseire 2,100.000" 10. A Wekerle-telepi állami vízmű kibővítési munkálatainak folytatására 300.000" 11. A légiforgalom fejlesztésére 2,000.000" 12. Az állami anyagraktárak bővítésére és felszerelésének kiegészítésére 1,800.000"­13. Tagosítások támogatására 500.000 ­14. A kistarcsai kisegítő toloncház építésére *) 200.000"­15. A honvédség felszerelésének utánpótlására 4,700.000" 16. Államvasuti beruházásokra 10,700.000' összesen 40,000.000' Tényleges kiadás az 1937/38. az 1938/39. évben évben pengő 3,700.000'— 543.044-59 153.45541 300.000"— 200.000;— 200.000"— 50.000"— — 500.000-— '—- 3,564.408-— 135.500"— — 3,000.000-— . ­2,456.484-71 1,518.532-80 1,300.993-37 799.006"63 6.072*— 49.585-49 2,000.000"— 1,800.000"— 200.000'— 4,700.000'— 6,593.229'61 2,976.673'14 Marad későbbi fel­használásra 1,300.000­3.500'­50.000-— 92­24.982-49 244.342-51 500.000'— 1,130.097-25 26,964.232-28 9,782.753"47 3,253.014-25 36,746.985-75 *) A budapesti rendőrfogház építésére megállapított összeg az eredeti tervtói eltérőleg Kistarcsán kisegítő toloncház építésére használtatott fei, mert megfelelőbbnek mutatkozott a toloncoknak a székesfőváros területén kívül való elhelyezése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom