Állami költségvetés - 1914-1915

Kereskedelemügyi ministerium - INDOKOLÁS A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTERIUM 1914/15. VI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

•233 Az állomás nagyobb keretű bővítésének költsége mintegy . . 2,500.000 K. Ebből 407o a pécs-barcsi vasutat terhelvén, az államvasutak által fedezendő költség 1,500.000 K, melynek 1. részleteül az 1914/15. évre 250 000 Kt vettem fel. ad. X V. Ador>y-pusztaszabolcs — tapolczai vonal. Zichyujfalu és Seregélyes állomásokon kőforgalom idején naponta 25—32 vonat közlekedik. Egy vágány állomási kezelésre szükséges; a rendelkezésre maradó többi vágányon hármas keresztezések már nem bonyolíthatók le, bár erre elég gyakran lenne szükség. Ez okból mindkét állomáson a vágányok száma szaporítandó és azonfelül a vágányzat 60 tengely befogadásáról 100 tengely befogadására nieghosszabbitandó. Seregélyesen ezenfelül még a rakodóterületet is szaporítani kell. E munkákra az 1914. év első felére a 280.000 K összköltségből I. rész­letül 50.000 Kt, 1914/15. évre II. részletül 150.000 Kt vettem fel. Börgönd, Tapolcza és a balatonvidéki vasút közbesnn többi állomásainak folytatólagos bővítésére 1910. évi megállapítás szerint 3,000.000 K szükséges. Erre a munkára, jelesül az állomásoknak a meghosszabbítására és vágányaik szaporí­tására 1911-ben 400.000 K, 1912-ben 574.000 K, 1913-ban 500.000 K engedélyeztetett, míg az 1914. év első felére IV. részletül 130.000 Kt vettem föl, az 1914/15. évre pedig V. részletül 400.000 Kt irányozok elő. ad. XVI Székesfehérvár—czelldömölki vonal. A Székesfehérvár—czelldömölki vonal Boba, Várpalota, Hajmáskér és Ajka állomásai kezelési vágányainak 120 tengelyes vonatok befogadására való íneghosz­szabbitása szükséges, mert ezen a vonalon az engedélyezett maximális tengelyszám 120 és a vonatok tényleg ilyen tengely-szám mai közlekednek is. Már pedig az állomások hossza elégtelen ilyen vonatok befogadására és azokon keresztezés csak vonat-megosztással lehetséges. Egyelőre csak azoknak az állomásoknak a meghosszabbítását tervezem, amelyeken a keresztezések gyakoriabbak. A 460.000 Kval számított költségből 1914. év első felére 100.000 Kt 1914/15. évre 150.000 Kt vettem fel. Jutás állomáson az 1,200.000 Kval számított bővítésre első részletként 150.000 K engedélyezését kérem. Ezen az állomáson az átlagos napi vonatszám 48, erősebb forgalomban 52. A rendelkezésre álló 8 vágányból egy a fütőházi bejárat miatt szabadon hagyandó, egy pedig az állomási kocsik kezelésére kell. A fenmaradó 6 fogadó- vágányból csak 3 alkalmas 120 tengelyes vonatok befogadására, ezek azonban épen a felvételi épülethez közelebb eső s igy a személyszállító vonatok részére szükséges vágányok. Az állomás nagy forgalmának jellemzésére felemlítem, hogy 1910-ben érkezett IV. 30

Next

/
Oldalképek
Tartalom