A Hét 1981/1 (26. évolyam, 1-26. szám)

1981-05-23 / 21. szám

Képes krónika A prágaiak május elsejei nagygyűlésén Gustáv Husák elvtárs mondott beszédet Lelkes hangulatban vonultak fel Bratisla­va dolgozói MÁJUS ELSEJÉNEK ÜNNEPSÉGEI Az idén is tömegfelvonulásokkal ünnepel­ték a világ dolgozói május elsejét. Prágá­ban az esős időjárás ellenére is százezrek vettek részt a Letnán a hagyományos má­jus elsejei nagygyűlésen, amelynek dísz­emelvényéről párt és állami vezetők köszöntötték az ünneplő tömeget. A fel­vonulók előtt Gustáv Husák. a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök mondott be­szédet, s hívott fel a CSKP XVII. kongresz­szusa határozatainak teljesítésére. Bratis­lavában a szlovákiai párt- és állami veze­tők a Vajnory-i úton felállított tribünről nézték végig a színpompás, lelkes hangu­latú felvonulást. Jozef Lenárt. a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára mondott ünnepi beszédet. A szov­jet főváros, Moszkva sok százezres ünnepi felvonulással, nagyszabású kulturális ese­ményekkel köszöntötte a nemzetközi munkásosztály ünnepét. A moszkvai dol­gozók hagyományos felvonulása délelőtt 10 órakor kezdődött a Vörös téren. A Lenin-mauzóleum mellvédjén ott voltak az SZKP és a szovjet állam vezetői, élükön Leonyid Brezsnyewel, az SZKP KB főtitká­rával, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnökével. Derűs hangulatú, színes tömeg­felvonulással ünnepelték Budapest dolgo­zói a 37. szabad május elsejét. Az esőre hajló idő ellenére negyedmillió fővárosi lakos vonult két óra hosszat a Felvonulási téren. A díszemelvényen Kádár Jánossai, az MSZMP KB titkárával és Losonczi Pál­lal, az Elnöki Tanács elnökével az élen ott voltak a Magyar Népköztársaság párt- és állami s a főváros párt- és tanácsi vezetői, a társadalmi és tömegszervezetek képvi­selői. A moszkvaiak hagyományos felvonulása a Vörös téren Részlet a prágai felvonulásról FELSZABADULÁSI ÜNNEPSÉGEK Országszerte hálával és kegyelettel emlé­keztek meg a Csehszlovákia felszabadulá­sának 36. évfordulójáról. Prágában a Sme­tana Színházban megtartott ünnepi ülé­sen emlékeztek meg a történelmi jelentő­ségű esemény évfordulójáról. A csehszlo­vák és a szovjet himnusz elhangzása után Jozef Koreák cseh miniszterelnök mon­dott beszédet. Párt- és állami vezetők Gustáv Husák elvtárssal az élen megko­szorúzták az Ismeretlen Katona sírját a Zivkov-hegyen, s ugyancsak koszorúzási ünnepség volt több helyen, köztük az Olsany temetőben, az elesett szovjet hő­sök prágai központi temetkezési helyén (kép). Bratislavában, a Szlovák Filharmo­nikusok Zenekarának hangversenytermé­ben megtartott ünnepi ülésen részt vettek Szlovákia párt- és állami vezetői. Bratisla­va üzemeinek, intézményeinek, iskoláinak képviselői. Ludovit Pezlár. az SZLKP KB titkára mondott beszédet. Szlovákia fővá­rosában a Slavín-hegyen, a szovjet hősök emlékmüvénél tartottak kegyeletes ko­szorúzási ünnepséget. (CSTK bel- és külföldi képszolgálata) A 6. Dunamenti Tavasz műsora u98i. május 28—31.) MÁJUS 28. (csütörtök) 9,30 — Koszorúzás, megnyitó Dunaszerdahely (Dunajská Streda) — Csallóközi Gyermekszínpad (VMH). Molnár József: Kincses sziget (színmű). Rendező: Molnár Józsefné. Szene (Senec) — Pöttömszínház (AI). Debreczeni Tibor: Ludas Matyi (színmű). Rendező: Csuka Gyuláné 14,00 — Deáki (Diakovce) — Alapiskola. Petőfi Sándor: János vitéz (kisszínpad). Rendező: Szabó Frigyes. Marcelháza (Marcelová) — Alapiskola. Illyés — Soóky: Fanyűvö. Vasgyúró, Hegyhengergető (kisszínpad). Rendező: Gaál Lívia. Dunaszer­dahely — Kisfókusz (JNK). Jarábik Gabriella: Mondjuk a magunkét (kisszínpad). Rendező: Jarábik Gabriella. 16,30 — Szlovák vendégegyüttes fellépése 18,00 - SZŐTTES — Mese ... 20,00 — Értékelés MÁJUS 29. (péntek) 10,00 — Rozsnyó (Roínava) — Mandikó (AI). Weöres Sándor: Csalóka Péter (kisszínpad). Rendező: Zabari Béla. Fülek (Fil'akovo — Kazinczy Színpad (AI). Szabó Klára: Játsszunk most együtt (kisszínpad). Rendező: Szabó Klára. (Buzica) — Jóbarátok (AI). Skvareniak Mária: A négy évszak (kisszínpad). Rendező: Skvareniak Mária. 14,00 — Szepsi (Moldava nad Bodvou) — Alapiskola. Bánlaky Margit: A tücsök és a hangyák (kisszínpad). Rendezte: Bánlaky Margit. Bély — Alapiskola. Trömböczky­né Frankó Zsuzsa: Hónapspóroló (kisszínpad). Rendező: Ronkay Ágnes. Boly — Alapiskola. Szaniszló Ferencné: Cini-cini muzsika (kisszínpad). 16,00 — Gúta (Kolárovo) — Derű (AI). Lokvencová — Lichardová: Az elcserélt királykisasszony (színmű). Rendező: Tóthné Bálványi Ilona. 18,00 — Értékelés MÁJUS 30. (szombat) 9.00 — Vers- és prózamondók versenye 14.00 — Dunaszerdahely — Pipitér (Gorkij utca). Jékely Zoltán: A három törpe (bábjáték I. kat.). Rendező: Gaál Ida és Dusa Mónika. Marcelháza — Prücsök. Kormos — Soóky: A muzsikáló kismalac (bábjáték I. kat.). Rendező: Gál Lívia. Zseliz (Zeliezovce) — Hóvirág (AI). Bálint Ágnes: Késői vendég (bábjáték I. kat.). Rendező: Bálint Ágnes. 16.30 — Komárom (Komárno) — Napsugár (AI SzH). Szép Erzsébet: Játszani jó (bábjáték II. kat.). Rendező: Szép Erzsébet. Deáki (Diakovce) — Alapiskola. Zelk Zoltán: A három nyúl (bábjáték II. kat.). Rendező: Szabó Margit. Dunaszerdahely — Százszorszép (AI Komenského) Tóth László: Ákom-bákom (bábjáték II. kat.). Rendező: Marták Katalin, Pálay Ilona 18.00 — Díjkiosztás — Levente Péter műsora (PT) 19.00 — Értékelés MÁJUS 31. (vasárnap) 10.00 — Levente Péter műsora. Díjkiosztás A CSEMADOK KB titkársága 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom