A Hét 1978/1 (23. évolyam, 1-26. szám)

1978-03-04 / 10. szám

1978.111. 6-tól - III. 12-ig BRATISLAVA HÉTFŐ: 14.05 Óvodások műsora. 15.10 Hírek. 16.10 Francia nyelvtanfolyam. 16.45 Tudomány és technika. 17.55 Do­kumentumfilm. 18.10 A párt gazdaság- politikája. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv- Híradó. 19.30 A tizenegyedik paran­csolat. Tévéfilmsororat 4. rész. 20.50 Beruházások. 21.30 Tv-Híradó. 22.00 Zenés spanyol film. II. MtJSOR: 17.45 Hírek. 18.00 Hang­verseny. 18.30 A nemzeti bizottsági képviselők feladatai. 19.00 A szamovár mellett. 6. rész. 19.45 Dokumentumfilm. 20.00 A bélyeggyűjtő halála. Játékfilm. 21.40 Hírek. KEDD: 8.45 Hírek. 9.00 Kisfilm. 9.20 A tizenegyedik parancsolat, (ism.). 10.55 Természetfilm. 11.20 Politikai gaz­daságtan. 15.50 Hírek. 16.05 Sporthírek. 16.55 Táncdalok. 17.20 Rajzfilmek. 18.00 Humoros történet 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Zenés szórakoztató műsor. 20.15 Halló, taxi! NDK-film. 22.10 Hangverseny. H. MŰSOR: 17.45 Hírek. 18.00 Ifjúsá­gi klub. 21.00 Egy normális család. 2. rész. 22.00 Hírek. SZERDA: 8.45 Hírek. 9.00 Bábfilm. 15.55 Hírek. 16.00 Természetfilm. 16.30 Hírek. 16.45 Ifjú szemmel. 17.50 Új könyvek. 17.55 Autósok, motorosok. 18.25 Riport katonákról. 18.40 Esti me­se. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Publicisztika. 20.00 Zenés szórakoztató műsor a nem­zetközi nőnap alkalmából. 21.30 Tv- Híradó. 22.05 Vasárnap a klubban. II. MŰSOR: 17.45 Hírek, 18.15 A mai Lengyelország. 19.00 Politikai gazda­ságtan. 19.30 Sporthírek. 20.30 Fúvós­zene. 22.00 Hírek. CSÜTÖRTÖK: 8.45 Hírek. 9.00 Gyer­mekműsor. 16.00 Hírek. 16.15 Doku­mentumfilm. 17.20 Fecske. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Víkend hétköznap. Film. 20.30 Zenés műsor. 21.10 Táncdalok. 22.00 Az úton nem vagy egyedül. II. MŰSOR: 17.50 Hírek. 18.05 Tudo­mány és technika. 19.00 Az ember és a társadalom. Dokumentumfilm. 19.30 Ünnepi zenés műsor a februári győze­lem 30. évfordulójának tiszteletére. 21.15 Hírek. 21.25 Orvosi tanácsok. PÉNTEK: 8.45 Hírek. 9.00 Óvodások műsora. 15.40 Eltorlaszolt út. Tévéjá­ték. 16.50 Hírek. 17.05 Kisfilmek. 18.15 Természetfilm. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 Zenés szórakoztató műsor. 20.20 Copperfield Dávid. Tévé- film-sorozat 4. rész. 21.15 Táncdalok. 21.30 Tv-Híradó. II. MŰSOR: 16.10 Gyermekműsor. 16.50 Karino. Lengyel tévéfilm-sorozat. I. rész. 17.20 Zenés műsor. 17.45 Hírek. 18.05 Vetélkedő. 19.00 A szamovár mel­lett. 6. rész. 21.05 Ibolya. Tévéjáték. SZOMBAT: 8.00 Katonák műsora. 9.45 Gyermekműsor. 12.00 Pedagógusok mű­sora. 16.10 Poly és barátai. Tv-film 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.30 A fonott kosár titka. 20.00 Történetek az életből. 21.15 Sporthírek. 21.25 Da- lida. Zenés műsor. 22.15 Sok hűhó semmiért. Szovjet film. II. MŰSOR: 17.00 Hírek. 17.15 Daktari. 18.05 Találkozás szovjet művészekkel. 19.25 Költészet. 19.30 Slovan Bratisla­va—VSŽ Košice. Jégkorongmérkőzés. 21.15 Argentín film. VASÁRNAP: 8.15 Kicsinyek műsora. 11.20 A Sportka számainak húzása. 12.00 Hangverseny. 14.30 Vasárnap a klubban. 15.10 Kisfilm. 16.35 Atlétika EB. 18.40 Esti mese. 19.00 Tv-Híradó. 19.35 Nikola Šuhaj, a betyár. Tévéjá­ték. 20.35 Sporthírek. 21.05 A szocia­lista könyv-kultúra 30 éve. II. MŰSOR: 16.35 Gyermekdalok. 17.25 Filmmúzeum. 19.00 Pedagógusok mű­sora. 19.30 A vénlány. Francia film. 21.10 Országos teniszbajnokság. 22.10 Hírek. BUDAPEST KEDD: 8.00 Tv-torna. 8.05 Iskola-tv. 14.05 Iskola-tv (ism.) 16.40 Hírek. 16.45 Sok arcú Marokkó. Dokumentumfilm. 17.30 Mindenki iskolája. 18.15 Kisfilm. 18.45 A Horizont szerkesztőségének műsora. 19.10 Esti mese. 19.20 Tv-tor­na. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Égj, hogy világíts! Bolgár filmsorozat 4. rész. 21.10 Színházi album. 22.10 XVII. San Remoi Dalfesztivál. 22.40 Hírek. SZERDA: 8.00 Tv-torna. 8.05 Iskola-tv. 9.40 Delta. 10.05 Égj, hogy világíts! (ism.) 11.15 Lehet egy kérdéssel több. 14.05 Iskola-tv. 16.25 Hírek. 16.30 A napot követve. NDK rövidfilm. 17.00 A színfalak mögött. 17.30 Pergő képek. 18.15 Szépen, jól magyarul. 18.25 Nem­zetközi nőnap. Rendhagyó nőnapi mű­sor. 19.10 Esti mese. 19.20 Tv-torna. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Nők kérték. Nő­napi kívánságműsor. 21.30 Csak ülök és mesélek. 22.15 Hírek. CSÜTÖRTÖK: 8.00 Tv-torna. 8.05 és 15.30 Iskola-tv. 16.30 Hírek. 16.35 A Tv Szabadegyeteme. 17.25 Kisfilm. 18.05 Telesport. 18.30 Akik bátrak kezdemé­nyezni. Riportfilm. 19.10 Esti mese. 19.20 Tv-torna. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Műkorcsolya VB. 21.00 Kisfilmek a nagyvilágból. 82.30 Tv-Híradó. PÉNTEK: 9.00 Tv-torna. 9.05 és 14.50 Iskola-tv. 16.30 Hírek. 16.35 Pedagógu­sok fóruma. 17.10 Kisfilm. 17.25 Játék a betűkkel. 17.50 Pannon krónika. 18.25 öt perc meteorológia. 18.30 Látókör. A Tv politikai vitaestje. 19.10 Esti me­se. 19.20 Tv-torna. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Delta. 20.25 Dobin Bouffant élete és szenvedélye. Francia film. 21.55 Mű­korcsolya VB. 23.00 Tv-Híradó. SZOMBAT: 9.00 Tv-torna. 9.05 Helló, Annie. Zenés film. 10.00 Volt egyszer egy színház. Tv-játék. 11.40 Játék a betűkkel. 13.45 Mozgás és viselkedés- formák az állatvilágban. 14.10 Optimis­ta tragédia. 15.40 A gyermek életének első 365 napja. 16.05 Fogarasban háti­zsákkal. Rövidfilm. 16.30 Hírek. 16.35 Cimbora. 17.25 A másik 12 óra. 4. rész. 18.00 Parabola 18.20 Főzőcske, de oko­san. 18.40 Egymillió fontos hangjegy. 19.05 Stopp. 19.10 Cicavízió. 19.20 Tv- torna. 19.30 Tv-Híradó. 20.00 Gusztáv. 20.05 Derrick. NSZK bűnügyi film. Kamilla kis barátja. 21.05 Telesport. Műkorcsolya VB és Atlétika EB. 22.50 Tv-Híradó. VASÁRNAP: 8.05 Tv-torna. 8.10 Min­denki iskolája. 9.15 Zsebtévé. 9.40 Gye­re velünk, csináld velünk. NDK tv-film. 10.30 Hírek. 10.35 Mu­zsikáló szerszámok. 5. rész. 11.00 Országos sportnapok. 14.25 Gusz­táv (ism.) 14.30 Egy őrs — egy lépcső­ház. Riportfilm. 14.45 Az iskola bar­langja. Riportfilm. 15.15 A fekete vá­ros. Tv-film sorozat 2. rész. 16.20 Mű­sorainkat ajánljuk. 16.45 Most mutasd meg. 17.15 Műkorcsolya VB. 18.40 Esti mese. 19.50 Tv-torna. 19.00 A Hét. 20.00 Hírek. 20.05 Crosbow akció. Amerikai film. 21.55 Telesport. Bratislava II (Magyar adás) HÉTFŐ: 7. Hírek. 7.15 Reggeli zene. 7.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Sport és muzsika. 12.40 Népi muzsika. 12.55 Sajtó szemle. 15.00 Napi krónika. KEDD: 7.00 Hírek. 7.10 Reggeli zene. 7.25 Sport és muzsika. 7.55 Hírek. 10.00 Iskolások műsora. 12.00 Hírek. 12.10 Rádióegyetem. 12.25 Tánczene. 12.55 Sajtószemle. 14.00 Barangolás Zeneor­szágban. 14.30 Iskolások műsora. 15.00 Napi krónika. SZERDA: 7.00 Hírek. 7.10 Reggeli ze­ne. 7.30 Szlovák nyelvtanfolyam. 7.55 Hírek. 12.00 Hírek. 12.10 Látóhatár. 12.30 Nagy mesterek műveiből. 12.55 Sajtó­szemle. 15.00 Napi krónika. CSÜTÖRTÖK: 7.00 Hírek. 7.10 Tudo­mány és technika. 7.20 Reggeli zene. 7.50 Hírek. 10.00 Pionír-híradó. 12.00 Hírek. 12.10 Tudomány és technika (ism.). 12.20 Szórakoztató zene. 12.55 Sajtószemle. 14.00 Tánczene. 14.30 Pio­nír-híradó. 15.00 Napi krónika. PÉNTEK: 7.00 Hírek. 7.10 Mezőgazda- sági műsor. 12.40 Rövid zenés műsor. 12.55 Sajtószemle. 15.00 Napi krónika. SZOMBAT: 7.00 Szombat reggel. 10.00 Hírek. 10.15 Hangverseny. 11.00 Tudo­mány és technika. 11.20 Tánczene. 12.00 Hírek. 12.10 Magyar nóták és népi muzsika. 13.00 Fiatalok a mikrofon előtt. 14.00 Tíz perc irodalom. 14.10 Szórakoztató zene. 15.00 Napi krónika. VASÁRNAP 7.00 Hírek. 7.10 Vonós­zene. 7.55 Hírek. 8.00 Barangolás Zene- országban. 8.30 Mese. 8.45 Ismert dal­lamok. 9.00 Rádióegyetem. 9.15 Ope­rettrészletek. 10.00 Egy hazában. 10.20 Operarészletek. 11.00 Időszerű kérdé­sek. 11.10 Vasárnapi randevú. 12.10 Hí­rek. 12.15 Vasárnapi randevú. 13.00 Ze­nés riportműsor. 14.00 Zenés fejtörő. POSTAFIÖK ®$XH)44 ■HHHHBBHHBi ÜDÍT, GYÓGYÍT A čalovói (nagyimegyeri) termálfürdő vizének gyógyhatása egyre ismertebb nemcsak itthon, de már az országha­tárokon túl is. Évente több száz külföldi és több ezer hazai vendég tölti itt sza­badságát, vagy pór napot, hogy reu­matikus fájdalmaira enyhülést találjon. Gyógyító hatása van még a fürdő vizé­nek a keringési zavarokra és erősíti a gyermekek csontrendszerét. A gyönyörű környezet, a nagy kiterjedésű park, er­dő, ózondús levegőjével nyugtatóan hat a vendégek kedélyállapotára. A fürdő­nek három medencéje van, mindenki megtalálja a számára legjobban meg­felelő hőmérsékletű vizet. A kék meden­ce vize 34 fokos, a spanyol medencéé 28 fokos és a gyermek medencéé 30 fo­kos. A hidegebb időjárás sem okoz kü­lönösebb problémát, az erdő felfogja a szelet, védetté teszi a fürdő terüle­tét, a medencék meleg vize és annak kigőzölgése megvédi a fürdőzőket az esetleges megfázástól. A mellékhelyisé­gek (illemhelyek, kabinok, ruhatárak, zu­hanyozók stb.) tiszták, a legnagyobb mértékben megfelelnek az egészségügyi követelményeknek. Az autókkal érkezők­nek 800 férőhelyes parkoló áll rendel­kezésre. A vendégek étkeztetéséről és alkoholmentes italokról a Jednota gon­doskodik. A városi nemzeti bizottság nagy összegeket irányzott elő a fürdő továbbfejlesztésére. Ha megépül a téli medence, akkor majd egész éven át üzemelhet a fürdő, jobban ki lehet hasz­nálni a 2500 méter mélységből nagy erővel feltörő 97 C fokos termálvizet. A közeljövőben a nagymegyeri sertés- hizlaló vezetősége 120 férőhelyes úttö­rőtábort épít közvetlenül a fürdő köze­lében, az erdőben. A városi nemzeti bi zottság mindent megtesz annak érdeké­ben, hogy a városba érkező, üdülést, gyógyulást kereső vendégek jól érezzék magukat, s rendszeresen eljárjanak ide. ÖLLÉ FERENC KOMMUNISTA HELYTÁLLÁSSAL A Nyitrai Állami Építőipari Vállalat Nové Zámky-i (érsekújvári) üzemében hét szocialista brigád dolgozik, köztük a Harcsa Ferenc vezette betonozó bri­gád, amely 1976-ban elnyerte „a vál­lalat legjobb kollektívája" megtisztelő címet. Hogy mivel érdemelték ki ezt az elismerést, arra Harcsa Feri bácsival folytatott beszélgetésünk során derült lény. A csoport 1950-ben alakult, de a legfiatalabb tag is már 10 éve ebben a brigádban dolgozik. Maga Harcsa Ferenc már 28 éve a vállalat dolgozó­ja. Nem sokkal a felszabadulás után, amikor a vállalat megalakult, rögtön ide jött dolgozni. Már kezdetben felfi­gyeltek jó munkájára, s megbízták az egyik szocialista brigád vezetésével. Az­óta töretlen erővel dolgoznak, ha kell még a szabad idejüket is feláldozzák. Csak egyetlen panaszuk van, hogy né­ha nem elegendő az anyag. Kommunis­ta helytállással egyre igényesebb fel­adatok megoldására törekesznek. Kö­zösen oldják meg a felmerülő problé­mákat, a brigádon belül jó a kollektiv szellem. Jelenleg a lakások betonfödé­mét készítik. Eddigi munkájuk azt mu­tatja, hogy maradéktalanu, íe., Jtsék a hatodik ötéves tervidőszakban ru/uk háruló feladatokat. Szöveg és kép: SZÁRAZ PÁL 20

Next

/
Oldalképek
Tartalom