Bilkay Ruth - Laczkó Gabriella: Szupplikáció a Sárospataki Református Kollégiumban 1945-1951 - Acta Patakina 10. (2002)

1951

Ragályi János minden helyen kifogja, mert a falu legszebb lányaival jár gyűjteni, (talán nem is egé­szen véletlen). Tamáska János lelkipásztor bejegyzése: Nagyon sajnálom, hogy gyülekezetem férfi tagjai nem részesültek abban a lelki áldásban, melyet ezen az esti istentiszteleten kaptunk. Imádkozó lélekkel kérjük a könyörülő Istent, hogy miként Krisztusban csodát tett Pállal, ez a csoda történjen a selyebi gyülekezet nagyon sok tagjával. Vincze József lelkipásztor. Tömör: Azt hiszem, hogy az Ige „lelki szupplikációja”: Isten országába való gyűjtögetése is történt, amelynek bizonysága az adakozási készség emelkedése a gyülekezet szegényedő anyagi helyzete ellenére is. XVI. KÖRZET: Csobád, Kis- és Nagykinizs, Szentistvánbaksa, Felsődobsza, Hernádszentandrás, Alsó- és Felsőfügöd, Abaújdevecser. SZUPPLIKÁNSOK: Kísérő: Madarassy Kálmán Horváth Lajos csv., Szaniszló László, Dósa Zoltán, Kurucz András, Pandák László, Szél János. RÉSZLETEK A SZUPPLIKÁCIÓS NAPLÓBÓL:161 HALMAJ: Kiskinizs leányegyháza, az ottani Tanács a gyűjtést nem engedélyezte. SZENTISTVÁNBAKSA: Megyünk be az egyik házba, azaz csak mennénk. Két mérges kutya ro­han elő, a hátunk mögött is volt vagy három, a szomszédoké. Elég kritikus helyzet! Látjuk ám azt is, hogy erősen csukják be előttünk az ajtót. No, ez jó fogadtatás! - Gondoltuk, s furcsának tartottuk, hiszen eddig nagyon szívesen fogadtak mindenütt. Már éppen vissza akartunk vonulni, mikor feltű­nik az egyik ajtó mögött egy fej, s hallatszik egy hang, majd rövidesen kinyílik az ajtó. Isten hozta a diákokat! Már azt hittük a végrehajtó, hála Istennek, csak diákok. No, tessenek beljebb kerülni! Tet­szenek tudni, tegnap volt itt a végrehajtó a faluban -, és elmondta a néni a sokszor hallott panaszt az adóról. Nem tartom célszerűnek, és hosszú is volna leírni azt a sok panaszt, amelyet hallottunk. Azt hiszem, Katona József átírná a Bánk bánt, különösen a Tiborc panaszát, ha élne. FELSŐDOBSZA: Dobszán már van villany, így a templomban is szokatlanul nagy világosság fo­gadott. Bizony, már lassan elszoktunk a villany fehér, hideg fényétől. HERNÁDSZENTANDRÁS: Innen sokan tanultak eddig Patakon, így hát Szentandrás népe való­ban közel áll a pataki főiskolához. XVII. KÖRZET: Szendrő, Szalonna, Martonyi, Meszes Rakacaszend, Tornaszentjakab, Debréte, Becskeháza, Hidvégardó, Bódvalenke SZUPPLIKÁNSOK: Kollégiumi referens: Kovács Pál Matos János csv., Barcza József, Csizmár Sándor, Máthé Zoltán, Pap Béla, Széchy Szabolcs, Tyukodi Béla 161 SRK Tudományos Gyűjteményei Adattár, At. 1,806. 164

Next

/
Oldalképek
Tartalom