Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés / Állatorvos-tudományi Főiskola - tanácsülés, 1952-1953

1952. szeptember 15. - Egyetlen elnöki bejelentés: dr. Marek József Kossuth-díjas akadémikus halála

8í6“9Jj/fqgy iT e t y 2 j k Ö n y % ; A l latorvos tudcöt*' nyi Kar eL : u.dkivüli .kari, ú....;csalónerői 1952. sze, tekber 1%-én. • J -i en vannak: dr*Csi.-:zá r Vilmos é.i. <•;...k- n,. •..:;oi:v/;r'skezs(>t.. iíócsy Mtíie» *kéü‘ mikusok-, Urbenyi László, Osurós költ a, Kovács-- Gyula*. J t .6 .*<■ ■- ■- * • i--’. i * - . Kováé;-. J.ü^u, KouAr Gyula, Schwärmer Jenó, Bobbahn zy ; ny ormát! Brno, k.-áőny a ja and egyetemi tanerők, Zalán Géza oszt-'- 1 rv zető, beaózij: János oc; d.vez., Gárdonyi Séndorxié, Göiaöri rúl kát orr i -listák, vezetőjt linók sí omoru kötelesség kies tesz eleget, ni n bejelenti a Kéri Tn: .'ca tu* j ainak,hegy az Állatorvosi K&r bu-; cet v£ü ör.v.arek Jókaef Kossuth dij Jel. kit ’int etett akadémikus, Gyű eíü azfdtt ... V v . 'i "egyetem £• nór? világnirü tudós,hosszas^szenvedés tit - a elhunyt. Fel­kéri Kéri Tanúos tagjait, hory a na^y halott aialéké .: L i^cos felüli rí csal lüozzon. - A- gyász-szertartás módozatain, =*s annak' i- dőpont j&ra vohátkojfóah méL nett áll a , 'oan r i lotek..t. kózclnij *•'" icóL.i; fóVcéii >i Kari Tanács tagjait, ho^y javaslataifc. 1. támogassuk azt IL, • o^y- az állatorvosi Kar méltóan képviselve legyen a nagy ^mlott temetésén. Raiinitger Rezső: ...arex József .akadémikust a. Magyar Tudom..■ yog Akadémia saját halottjának tekinti és a temetés módozataira vonat­kozóan a gyászoló családdal a részleteket, illetően vég nérf í r töx»tent iaerá 11'jocás. Gondoskodás for tört nnl aiv l, öd£vv , á Kar és.a öékénf raegfelélá Ldaten é^taisit st k-5- jón* &lnok: Felkéri ä; tűnszélvezető professzorokat, hogy a h.-1 igát ósággal : :.•*• fee, felelő kletek között méltatva' -nrálő József érde* eit, • v. -közöljék a --gyászhirt. Megköszöni a Kari T: e tnyj^inokr 1- - n" ' részvételét , és az ülést berekes; ti. m Hitelesítők: '' il /dr.Kővécs uyula/ Jegy zőköny'írvoncto s él > ••4.V <fr • *íovács J ehty /

Next

/
Oldalképek
Tartalom