Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvos-tudományi Kar - kari tanácsülés, 1948-1949

1948. szeptember 8. - 1. Elnöki bejelentések - 2. Tanulmányi kérvények

&<Zu So c o k o n y v rí Harc,'Gr AfjpápfcBűosaán; i '-'—•©ton Hat orvostul lOE-oiyi Karánál: 1948. azo rtonber ö.-án >tt I. rondos üléséről,­Jölon v-x.ro.fik -3r. Kotlán "nclor o.I* dékán elnükl >to alatt ■vr.nir.ger I88li 2)p, Quoth Ojr# Htodra j Pr# r-csr János, >2*. Oáiyl )1’i Andor, ">r. Kovács JonO, Pr# chErannor J*ű, ~>r. /r. Kováée /nla o. v ;t. nr. r. tor*-Írok.-' Jóion ve r. Kösse, •■V -J - ** >V. 1-0300 . ia ,' « . l&bányi Láasld é- /volna faflúaát 3c 3o®rS'okítr;-vot vezeti Dr-■-ováos Janó eg/ot. ser 1 •«-* »-í^i r* M. # - ^ r-vS o3nCb az ülőét i3Q£3ayitja, 37. erőtől tol telis zftrbi tanártársait az uj tan V kezdőt 31. A jogysőklijyv Mtölésit 's éré Dr. r.ann inger nazso Se -r. Ooseő t.irr.r. tanárokat te ári föl#­W As o3n<i-c Megállapítja, hogy a ■ as ülj 0 n ne» jól ont m ff «C* J * 2. /As . évik üomtatja a Pöldnivol­ísügyi Ili air. z tor Ur leiratát a h' removes 10 rv Isi tőle törli 're kiutalt ÜSS '■* . > f‘W-“T>,'í 1/ V jka O vonat ka s on : la soriul a juniun havi tos TV hi­to la t JmXS . orhéro a boll:link ka i X Wfcíc «. j > a xri'sül. van.-­a; ■ yn; ;;1 • 1 : t ;.I ir t kv -■ ; : Í5*t. a juliuo havi terv hitel© terhére a kok ■' ,;vti klinika ■ ezer, a /ar/vitelc- jiai ós , onat ooia i tanas I: 5-5 ezer, az xajtsttasipaa­«j ­llat ű'** 'Q ••«r r* . t ^*5» OÚ '-^£- , ' ve' i kosi £ ;az ; ;at ■ 1 s tannsoro 0 csór fo ránt torvöllátaadteiyt kapott »­• • '■•'U épül otho “*V ^ w állítási cálra szó ptíjcibor hő­napban 5C.0 ion «. ' v •' V • : 'rt törve 11 átraán; árkozott.­Úgy one c 0 *0 ^ v/‘ ytarabori to v hite le terhére a b 011:1 inilí Ä • V/C-'/# f tr4 ií»...' á? Ú QTi.O * W ■ *3 *?* ßi" X.*. b'j'ub'l­15. . _ ik. KÖV tár 5.000.- az If 'jUSágl O-/O­sül ot 3 .000 __7 :"V»- « i. ~ . 1;/ 2.000.­Frt ■ • Ok .lát 1.1 lányt kapott.­r_üucr.iá ; ohnük bor/utat ja a JTOIúeiívq lés ügyi . ü- níoztor ur loir at sít, m/1 bon bloílortnüllor / Tajos, bátor! «onő II. év ­. ’ rí vv vonatkos kérőimét elutasítja /adl50,3G5 ,450/1948/ ... . Ív / !;■■ -lésügyi IinÍ3Z­t*4tezcb.- a folytriatba teon&C torvinimtec'ik rudocásul von.­re itratij • ntC: ; api tán a ti» d‘ ú; un /az Ipit ff/9 :l nini s ztéi ’iun r óazéro/ 10/1© lö/.- ' • ■­’ Aj, t­jcaauta tja a Püldniv ol‘s ügyi I ini;-/ A/ VOSZ j lyqssüi / ti !3s engod 3 1 oz ér 1 '.71.1 53/1940/ 344/ 3. A V?" X'V-.o ’ácul van.. ­kar a bejelent 111; iju a 'sül v z 0./ .2 cinül bemutatja a kükkiiv/lésü: i kiniss- : ur leiratát az Agrártu omán i ügyotora tannl- i/. r;.'i roulj ’re, ol "ad '1 ’ at .vivir ;tr '.tori no :- \ • \ tor ur ezüteségosnök tartja, hőre: .SS ./.latorvos- twdor.i.«x, 1 -«áron szociológiái venatteozásu előadá­sok tartassanak, célssorüoj « éven, 2 esi or lati tóPíf"!' ait.- »

Next

/
Oldalképek
Tartalom