Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1958-1959

1958. december 18.

2 kell adni megfelelő üzemben, hogy s zinfce külső munkátása legyen annak a specialista üzemnek. Akkor gyakorlatban elsajátítja ami M.országon a legmagasabb színvonalon a gyakorlatban van. De az illetőknek ftosz- szabb külföldi tanulmányutat kell lehetővé tenni, mert módot kell adni arra, hogy a külföldi színvonalas munkát megismerhesse. A nyelvvizsgák tekintetében az a tapasztalata, hogy egyik helyen sem azt'-kivánják, ami egy egyetemi oktatónak fontos, mert a vizsgáztatók szakmai sovinizmusba esnek. A kívánságok különbözők, azonban igen hely­telennek tartja, hogy a nyelvtant olyan fokon kivánják, ami nyelvtanári képesítéshez volna szükséges. A külföldi tapasztalatok elsikkadását csak szervezetileg lehet megoldani Kellene egy helynek lenni, ahol ezeket megtárgyalják és a megvalósitha- tót a gyakorlatban alkalmaznák. Elmondja még Fekete elvtárs, hogy a külföldi egyetemek könyvtárában u.n. "Látóközpont" működik, filmvetítővel, magnetofonnal felszerelne. Ezt a mi Egyetemünkön is meg kellene oldani. Javasolja a Szakoktatási Főigazgatóságnak, hogy foglalkozzék ezzel a gondolattal és a módsze­ren, hogy a technika nyújtotta lehetőségekkel élni tudjunk. Kiss Albert: Péter elvtárs felszólalásának arra a részére reflektál, amely a fiatal oktatók külföldi tanulmány u^t- útját emliti. Ebben két lehetőség van, egyik az- idén is alkalmazott ösztöndijas rendszer, ennek keretében már idén is sokan voltak külföldön. A másik: az itáéK idén is nem egy alkalommal történt, hogy fiatal oktatók céljutal mat kaptak külföldi tanulmányútra való részvételhez. Ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani és a rektori voz tés már elvi határozatot hozot^ konkrét javaslatban fognak foglalkozni azzal, hogy milyen értékű legyen ez a rektor részére rendelkezésre álló jutalom ala; ból erre a célra forditandó összeg. Dobos Károly: Az ösztöndijas tanúimé külföldi t anulmányutak rendszere örven- dates , de van egy nagy tartalék, amit jobban ki lehetne használni, mint eddig. Ez a nagy tartalék az önköltséges külföldi tanulmányutak lehetősége. Az idén 3o elvtárs ment ilyen módon külföldi tanulmány­útra. Minden lehetőség megvan arra, hogy ezt az önköltséges utazást tanulmányúttá tegyük. Ilyen irányú tárgyalást kezdtek Bulgáriával, Romániával. Oktatóink szivesen vállalják a 2 hét költségét, minimális lenne az Egyetem hozzájárulása, csak annyi, amennyit a külföldi egye­tem is tud adni. Például egyetemi elszállásolás, egyetemi autóbuszhasz­nálat, menzai étkezés, stb. Kérése tehát az, hogy az Egyetem vezetősége és a Főigazgatóság tegye lehetővé, hogy 2 hetes tárgysorozati programmal ilyen önköltséges tanulmányút lehetséges legyen. A másik lehetőség az, hogy hosszabb időre szóló oktatócsere is lehet­séges. Ezt a lehetőséget is jobban kellene fejleszteni, erre pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, valutát nem igényel. Felveti még azt a népidemokratikus országokban már meglévő rendszert, amennyiben az egyes egyetemek vendégelőadókat hivnak, illetve küldenek olyan előadások megtartására, amiben az illető professzor specialista. Ez egy kölcsönös tevékenység lenne, ez eddig tudomást szerint csak az Akadémián volt meg. Mindezeket javasolja a tervbe bevenni. Mikecz István: A külföldi tanulmányutak szervezése, azzal a célzattal, hogy valamilyen szűk' kérdéscsoportot tanulmányozzon az illető és az adatokat feldolgozza, ez rendkivül nagy divat a Eyugfesi nyugati államokban_is. A tanszéknek is sok olyan anyaga van, ami részletesen tartalmazza a külföldön járt oktatók tapasztalatait. Biztositnni kellene valamilyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom