Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1950. október 27.

*1 karöltve keXL történni «»«■ \ A dékáni Mvatalekat feláll it ottákf, mellé meg kfeil ezer* vszal a tanaiményi oaztáiyokatí» A asemélyi Ug.y«k biztosítására f züko4-. ges a® oeztály felállítása® ' A hozzászólásoknál Hont 'elviárat helyesen rd^mitatott arra*, hogy igen fontas a nevölőmsmka megfogás* & legfoi.it esabb sem&m. ®f «ktat&Eask&ö Néha»,;* kisebb Káráéért safcsTetnék kitárni* ^almei'üXb a £*~ gyeim! kéidések elintezé«®« Azt Mas®» a SKíMaéXjr&írfcl «ag.l& saegrait a határozott renáelst* ami a hallgatók kéri égét illeti a ft^yelM sz&~ bályzat elkészüli és a lagröridabb idda'belül «I fog jutni az ‘»gye* karakla« A nyári gyakorlatok bérezésének kérdésénél arrél wb* sző» hogy e nyáron a» üzemek fizették & hallatákat« Moát azt szeretnénk •lém!» hogy az egyés tárták biztosítsanak .a nyári gyakorlatokra meg­felelő összeget *£tt a télj esitáéiy béresé a 9 vagy átlagáréi*!* födött fol9 ke£y t-jü egyes üzemeknél a hallgató akifcája' alapján Iwllt* a* kiszámítani a megfelelő keretet 0.&5 nm lenne sokká."! több az ozz~ tördijaál* - Bi Mindent '$lköret(idk0 hogy fölszámoljuk a nehézségeket.. A hallgatok nem látják a megváltó*ott viszonyt ami a kar éa a 3>XSZ k:'á- sött van* ők még mindig fölülről beszélnek,- saint azt dr*febér 4 álcán, kartárz helyesen megállapította* fett* ahol ilyen yissáaságök wus&kp ott a 3132 vezatőség programiját sem tartja ha a helyi Pit2 saea^rs« A ssemíSyzeti ügyekkel kapesölafeban - egsm.lliX* hegy Kár «. pénzügyminiszter előtt vsa a későé® é® hozzá is járuljak az előtérj ezz- téf?h*aí* úgyhogy jelenlegi ‘azwBélyzeti szükségletet i .legrövidebb időn bálül meg t-iájuk oldani* Bég inkább kollektív suakás-sa vas. ség* hagy felkutassuk székét * kádereket* amelyeket el lrhst érni é® s’éö lehet samsáé Mroms&Vfé szükség Van azonban'a személyzeti van»« len* súlyt kall helyeznünk -s ölné®égre iso 1 EBSdeoági Igasgafőság «1*0 szándéka a vidéki osztály ok f elszereléseivé 1 kapcsolat bay az veit* hegy a vidéki tanhaéksk anyagát Gödöll őre szállít jártasok a megszer­vezése úgy töytéüt* hogy előre egy bizottság kiszállt a helyszínre* őse seirta azokät & tárgy alját„ ’ áme lyek érdem*«*k arra* hpgy Gödöllőre szállítsák»- utána & oiaisztériiimbá. oíküldték*' hogy' mily an felszerelést kívánnak felheaaf *Bzntám’ egy bizottság kiszállt & helysétare é» lel­tározás után Gödöllőre s> sáli itatták as ‘any éget* ahol Ökrös Jézésf fogadta az első a zálliiatéayt* Gödöllőm ugyanaz a bizottság fogadta

Next

/
Oldalképek
Tartalom