Magyar Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

Egyetemi Tanácsülési jegyzőkönyv, 1950. október 27.

akik vidéken poétára Sö6öli5a a negérfcaselt ládákat külön X*. sárt keiylaégpOOeji tartsttálM. tanaaéki «aoaélyaetm feiaattságe* Xsthotne ösaaeállitftnij as<& ollvaőrissék* hogy se ha?ájsns& szét sseasiit a felazállitett aayagbál» A hslaapi sáp fclyeaáa istéakedai .£«4» hogy a® történjék á^jsai *ls»áas᣻ Máaák kéydée a ats&mélgs&isÁ Ugysk xvsáegém*%&&&.I sál* &édai eivtárs tájékoztatta & fftnáesot* & 3£&r okkal folsaSacttiÄ a ßfe» vaste ®*i> itt as egyetoaea éapaszt&ltaak* boti asakával tisöMs- ttffc a létszám k&dő0áfcf aa£t a péaaiigjraiais atérteíaasl letárgyaltad® is okkal az ±génye&c*l*«a1r$te"í. biztosítani labet as sgsrct«a U^i&afe aöí&enőiaentes vitelét, ások a» állásit blstoáltva vannak. Javaslat«® as vel&ay*' he& * %&%á9& el sljraa Suttá* rozstet, ameSy »Korlat a miaiasstériem ©lé terjesztenénk slyí&s jav*e~ lat at r a a&fcisst ástam felöljön ki 'Aiyab bis ott Ságot, elsaSy aa eddigi. besor4Iásokg& £©3iiXviisSfíáXá& é® & Javaslatba fe©aofct személy»«» két ujva.be0oséX3&*%iaft#se& je^aőkSz^vteo Xeaeéaekasssly as ilietéásyefc feJyésiMsának alapját képessé, Ízzel elérnénk azt, h»& 2~5 napi seakáv^l toljaa s«a&at tereofliaaédÉ: as »^yeteaen» Ssatáa se as mély aa ti ©Xőadéaak áteáaásk a késs j egysQt&stvsA éa' Írótokat «»• zal,. .ho^r a miaiegtáriiiffi tst&eitáófe «lakján hajt*« .4 $saá»e ily ©a érteimben hatása»* Taide Maár. gazdasági igaegaté ©Xőöája tórákká» b#gy másik gazdaság T«j«lkcj»ása kérdés a ^5gar4asá£tttdeeiányi é« fceaőgaisdaóági akadeatla Jövőbeli felles késével kapeeÖlstes kért égek. & a*l támfaláéból asrt labet ott látni, ttogf főkópta « tanár beindításával á* napi grebXésákk&X foglalk^atuisk^ aaónban iga» a«i]p«& problémának lát«a#a#x©fr fel kell vetni a Jövő évi fejlesztés kérdését« A tesrvpályákat határideje józ&ár 15« £kk«r egy eszmei pályázat fog aegB&ülsfrni» amelyből az építésűéi izdtóJstéringí ki fogja riasztási aadkát.a terveket? amelyekből mg fogják épiitetni egyet sast* a törtnek az síkosaitése hónapét fog igényelni* Ussont as egyetem, jövő évi fejXesgfcéséhaa &» szükséges, ho^y az elfogadóért vég« logos tervek ©gy szakaszát ®ár 0jÜÜßki, vé^ehajteák- «Bó&tata el * adjuk helye©al a. 12* évfolyaméi áa $a Jkedéaiá* ♦«* A ^assáto ügy laatárös^ ho^ a f ÖMMivalá®» .tt{3yi felé irás^» fejsei ki age«* • két es aggcfdaluís^at és kéri# .haar ^Ürgésea í jelöljenek ki bisstt«ág«t* kOgr a Pórt által kijelölt £e!a&at.ek»ek ©eg ai OQFet m felslni^

Next

/
Oldalképek
Tartalom