Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1960-1961

1960. november 14.

Selber Viktor tanszékvezető docens:. Nem a gyakorlati óra számát akarja emelni, hanem a gyek orlatok térbe és időbe való elhelyezésé^, amit a tervezet előir. Az a tanszék elgondolása, hogy a gyakorlatok összefüggőek legyenek. A gyakorlati oktatás most olyan, mint a fel- szabadulás előtti akadénfek oktatási rendszere volt. Nem értenek ők sem egyet azzal, hogy egyszerre 120-150 emberrel tartanak gyakorla­tot. Ez mind a hallgatók rovására megy. Nagyon nehéz még a gyakorlati helyek megközelítése /nincs minden esetben busz, stb./. Itt viszont a gödöllői tangazdaságban nagyon keveset tudnak a hallgatóknak bemu­tatni. Kéri, hogy a nyári tantárgyi és tangazdasági gyakorlatokat legalább 2-2 héttel hosszabbítsuk meg. Az lenné jó, ha november,decem­ber,' január ásxniác február és márciusban nem lennének gyakorlatok, mert ebben az időben nem sokat lehet csinálni. A hetesi gyakorlatot a második és harmadik évfolyamon helyesnek tart­ja* Dr.Szekeres László,tanszékvezető egyetemi t-anár: Mes kellene áll,? nőd - nunk abban, hogy egy mezőgazdasági mérnöknek mennyit kell tudnia, ő például nem tudja, Koery az* az ‘óraszám, ami nekik van - ez évről-évre változik - tulajdonképpen elég-e? Az a véleménye, hogy más tantárgyak­kal is igy vannak. Ezt pedig alaposan meg kell vizsgálnunk. Dr.Gál Tivadar tanszékvezető egy.doc.: Nem az .óraszámhoz akar hozzá­szólni, hanem azt szeretné megemlíteni, hogy az ő tananyagukat felére redukálták le. Ez nem helyes, hiszen igy nem tudják leoktatni a terve­zett anyagot. Az, hogy a jogi ismereteket melyik évben - a harmadik v. a nesyedik - oktatjuk, teljesen mindegy, csak az nem helyes, hogy csak a negyedik év végén vizsgáznak belőle a hallgatók, mert addigra már minden el­felejtenek. Az lenne jó, hósy a harmadév első félévében vizsgáznának. Szepesy István tanszékvezető egy.docens: Az oktatás reformjában az a célunk, hogy az ifjúságot közelebb hozzuk a gyakorlathoz. Szerinte is helyes lenne a 3 hónapos gyakorlati idő. A második doloz, amivel egyetért, hogy fuaionáljunk. Harmadszor pedig a jegyzetek és tanköny­vek kérdésével szeretne foglalkozni. Szeretné megtudni, hogy egy tan­könyvben vagy jegyzetben csak annak az anyagnak szabad benne lenni, amit leadunk a hallgatóknak, vagy pedig bővebben is Írhatunk.- 3 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom