Magyar Agrártudományi Egyetem / Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar kari tanácsának jegyzőkönyvei, 1949-1950

1950. január 24.

10 •< l// Dr, Horn javasolja ennek elfogadását, de tanszékenként külön meg­fontolás tárgyává kell tenni,. Pr.l-árniczk:/: özükséges-e a bíróságok által meghallgatott szakértői véleményeknek a megvizsgálására egy felülvizsgáló, bizottságot léte­síteni? . . . Yágsellvei: Íz ügyek döntik el, hogy szükséges-e több professzort is bevonni, I ' _ , . ■ . • t Iboűékán javasolja, hogy a felülvizsgáló tanácsot esetenként a Kar küldje ki, ' I * pr.Kuthv: a meghívott szakértő javasolja a bíróságnak, hogy mást is hallgasson ki. ♦ Prodékán: Olyan.esetben, amikor a bíróság a Karhoz fordul* vagy a szakértőként felkért professzor mást is be akar vonni, kz Állator­vosi Karon ez a gyakorlat bevált. Javasolja, hogy a £ar küldjön ki- egy ad hoc bizottságot ilyen esetekben. . A Kar a prodékán javaslatát elfogadja. 10. / ircöékán félhivja a Kar tagjainak figyelmét arra, hogy az 194-9/50• tanév IX. félévi előadások tematikáját január,hó 25.-ig juttassák el hozzá. 11. / Íródékán előadja, hogy 1950. január 1.-ével a tervhitel meg­nyílt. Ennek elosztásával a sürgősség miatt nem kari ülésen foglal- «. koztak. A szétosztási tervezetet a tanszékekkel való megbeszélés alapján benyújtotta, ^zt csak azért említi meg, mivel a tanácsülé­sen folytatott megbeszélés során azt a tájékoztatááfckapta, hogy a legközelebbi tervhitel rendelkezé sre bocsátásáról időben, értesítést fognak kapni, hogy az a kari Ülésen tárgyalható lesz. Tudomásul szolgál. 12. / Prodékán bejutatja a V.K.;.. 1.KU0-197/1949.VI.1.számú rendele­tét a fixál holdatok összegyűjtése tárgyában. . Tudomásul szolgál. 15./ Drp Kom közli, hogy a kiniszterlum részéről Kürthy Imre fel­hív 3 a fcanszékevezetőket: tegyenek javaslatot megfelelő szakembe­reknek az Egyetemre .való behívására, bzzel kapcsolatban azta jelen­ti be, hogy négy komoly szakemberrel beszélt, de egyik sem vállalta, hogy átjöjjön az Egyetemre. Ilyen esetben előterjesztést nehéz ten­ni. Kgyetemi oktatási vonalon olyan helyzet van, hogy kívülállók nem abbicionál j,ák az Kj^yetemi^e kéri lést. Itt valamit tenni kell. Pürgős problémát vet fel, ha .megfelelő ssakkádereket kell behivni. Nem tudja az okát. Készben a gyors személyi változások, amik sz Egyetemen lezajlottak, talán ezek váltottak ki a pánikhangulatot. Kéri a Kar tagjainak hozzászólását és javaslatot ennek orvoslására. Pr. Máthé megerősíti a dr. Horn professzor által elmondott idegen­kedést , mely a botanikai vonal pg. is mutatkozik, Az okát ennek meg kell keresni. A további szakember pótlás valóban nehézséget jelent. Dr. Kút ly ezt a huzódozást abban látja, hogy az egyetemen sajnos állandóan átmeneti nehézségekkel küzdenek. Túl vagyunk terhelve oktatási vonalon egyrészt, másrészt felszerelési nehézségek vannak. A szakemberek kutatni akarnak és nem iát ják a lehetőséget erre és félnek, hogy az oktatással és adminisztrációval túl lesznek terhr-lve. fü

Next

/
Oldalképek
Tartalom