75 találat (0,309 másodperc)

Találatok

1. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (139. oldal)
[...] ó András sz á Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] c e v i c István Lvg Denkste in Alfonz Hadnagy [...] i c a László Dr Feuer Miksa főorvos orvos
2. Gyalogság (134. oldal)
[...] c András fhgy orvos Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] i c György Főhadnagy Lapcevic István Lvg Denkstein Al­fons Hadnagy Loncarevic [...] Prica László hgy orvos Dr Feuer Miksa főorvos Dr Manojlovics Döme [...]
3. Betürend szerinti névmutató (264. oldal)
[...] 163 Fejes Kálmán 93 Fekete István Imre 74 József 79 103 [...] Fets Nándor 60 F ett István Feuer Miksa dr 108 Feuer Náthán dr 97 210 I [...] Lajos 86 121 F ikszek István 68 110 Filgósy Géza 92 [...]
4. Betü-rend szerinti névmutató (195. oldal)
[...] 49 Fabriczius András 189 Fábry István 164 188 Faics Lajos 56 [...] 162 Vincze 129 144 Fáry István 25 177 Fáy Sándor 113 [...] 48 90 Fett Joachim 168 Feuer Jakab 54 64 Miksa dr 119 180 113 182 Feuer Náthán dr Fiath Pál 188
5. M. kir. honvéd gyalogság (117. oldal)
[...] Gelley Antal Bleuer Sámuel Kristóffy István Szabó János Honvéd gyalog ezredek [...] Gerő Hermann Orbán Ferencz Tary István Dr Kele József Czukermandl Adolf [...] Sándor Elek Szentkirályi Mihály Frankó István Bozóky Leó Gubicza Ádám Dóczy [...] Dr Kemény Salamon Segédorvosok Dr Feuer Áron Dr Grünblatt Sámuel Segédorvoshelyettes [...]
6. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] Gyula 11 oszt századosok Mónus István Danek Leo Tényleges állomány Főhadnagyok [...] kér par vez Csicseri Orosz István élm t Bethlenfalvi Bethlen falvy [...] 3 zlj sgt Putnoki Putnoky István Delic István csik taplóczai Lázár Dénes Pukács [...] Zoltán Dénes th Ezredorvosok Dr Feuer Miksa Dr Szepesi Sándor Dr [...]
7. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] 2 zh idg par Tresznicsek István Berkó István Király György Fodó Károly a [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelő [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
8. M. kir. honvéd gyalogság (122. oldal)
[...] József 1 zlj par Berkó István Székely Lajos Király György Kleszky [...] Vild Béla Matesserán Jenő Vinczlér István 2 kiég t Hadnagyok Gödi [...] Ezredprvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelötisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
9. Gyalogság (54. oldal)
[...] 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 83 gy ddr segéd­tisztje 2 Feuer Jakab sz á 85 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 11 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly v ill [...] Ivankovics Sándor sz 51 Komjáthy István
10. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (68. oldal)
[...] D ek kér János Tresznicsek István Hadapród V a r g [...] r f f y Balázs Feuer Jakab Szakács István Hadapród A törzsnél Pótcsapat parancsnok [...]
11. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] J nos Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János i [...] tiszt Népf nyilv tiszt Tkallacz István szds Schannen Virgil hdgy Dr Feuer Miksa ezredorvos Kameniczky János hdgy [...]
12. Gyalogság (57. oldal)
[...] Péter sz á 4 Boldizsár István 57 Rencz István 9 Herkély János sz á 47 Mártonffy István sz á 45 Bölöni László [...] Gyula sz á 16 Szaláczky István sz á 59 Ursprung Antal [...] Gyula 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...]
13. Gyalogság (65. oldal)
[...] 14 Baumbach József 11 Berkó István 70 Laszl Alajos sz á 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 1874 november 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 68 Decleva [...]
14. Gyalogság (74. oldal)
[...] György Ti esz niese k István Hadnagy Somoskeőy Aladár Kneifet Sándor Tolmács István Hadapród Frkic András th Tettleges [...] József hdgy sz á Dr Feuer Nándor ezred orvos Dr Polgár [...]
15. Gyalogság (74. oldal)
[...] á d y György Tresznicsek István F á b i á [...] c s Károly Hadapród Berkes István th Tettleges állomány Alezredes Gr [...] ve Brinczkó Tamás hdgy Dr Feuer Náthán TI oszt ezredorvos Rr [...]
16. M. kir. honvéd gyalogság (108. oldal)
[...] Zsivkovics Jenő kiég t Tkallacz István 3 zlj par Miskov Péter [...] kiég par Botka József Tresznicsek István II oszt századosok Király György [...] Bürger Ármin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Kezelötisztek Haszlinger [...]
17. M. kir. honvéd gyalogság (110. oldal)
[...] 1 zlj idg par Tresznicsek István II oszt századosok Árvay Pál [...] Bürger Armin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Dr Szilágyi István fő­orvos Dr Szauerwald Bálint főorvos [...]
18. Gyalogság (62. oldal)
[...] r bér 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr sgdtisztje 2 Feuer Jakab sz á 2 Gergely [...] 1874 november 1 85 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 49 Jankó vies Adolf sz [...]
19. Gyalogság (58. oldal)
[...] sz á 74 Werg er István sz á 70 Studinka Zsigmond [...] Lajos sz á 16 Szalatzky István sz á 47 Kromy József [...] Ákos sz á 80 Posilovió István sz á 84 Bevár Vilmos [...] Györffy Balázs sz á 2 Feuer Jakab sz á 11 Strasser [...]
20. M. kir. honvéd gyalogság (120. oldal)
[...] 2 zlj idg par Berkó István Király György 11 oszt századosok [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelőtisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]