A Magyar Királyi Honvédelmi Ministerium, a Honvédség és Csendőrség Névkönyve 1890 (Budapest, 1890)

Betürend szerinti névmutató

Névmutató Fazekas Sándor ... ... 92, Fechtel _ János Fehér Ákos .................. 69, — Antal ...........................168, — Ferencz .................. 190, — János... —................71, — Zoltán .................. 7-4, — Gyula ........... ........... F ehérváry József ........... F ehérpatak y László ........... F eiler Alfréd ... ... ... 169, Fcimer Hubert ....................98. F eimer József ... ... 19ö, 196, Feix János .......................... F ejér Ignácz .................­— László ............................92, F ejérváry Albert ........... 67, — Géza br.......................1, 49, — Géza .......................... — Imre br. ... ... ... 163, Fejes Kálmán ... ... ... 93, Fekete István ... ... ... Imre ............................74, — József.., ... 79, 103, 107, — Károly ............................69, Lá szló ................... 81. — Márton.......................... F eldmann Lajos ... ... 76, Feledv Pál ............................80, F eltőldy Béla.................. 83, F elingstein Bódog ... ... Fent Ferencz...............— F enyvesházi András........... F ényes Ákos .................. 80, — Gyula ..........................243 F enyves Jakab...............- 81, Ferdel Lajos............................76, F erdinandy Béla 16,24,77,79,127, — Géza .......................—— 17, F erenczi János... 78, 119, 176, Ferenczv András........... 69, 92, — György........................... 2 64 — Ignácz.......................... — József ........... ...........245, — Károly _ _ F erjentsik Miklós ... ... 76. Ferlan Frigyes... ... ... 68, Fernbach József... ... ...163, Ferschin Jenő... ... ... 82, Fery Oszkár... ... 22. Festi Lehel ..." 68, 130, Feszti Rajmond ... ... 59, 110, Fets Nándor ... .......... 60. F ett István ... ... Feuer Miksa dr. ... 108, Feuer Náthán dr. ... — 97, 210 I Fiár Sándor ... ... ... 140, 222 Fidler Lajos.. ..........................86- 121 F ikszek István_ ... ... 68, 110 Filgósy Géza .................. 92, 99 F ilipetz László.........- --- 80, lUb ; Filipovics József.................. 78, 135 Fiikor Lajos dr........... 119, 21/ Fi nk Ferencz ................ 187, 238 — Gyula ................— 63, 1 12 Kálmán... ..................- 69. 12.) — Kázmér ... .................. 234 — Zsigmond .................. 69, lro j Finkey Pál ... ... - 82, 115 Finna János— -................- 82, 1*3 F ischer Adalbert ... ... 23, -6 — Alajos ... ... -.................. 8/ Dezső...............- -- 60, 128 — Ferencz... -............... — József.......... .. — 82, 133 — Károly .................- --- 65, 109 — Lipót— — — — — 89 — Menyhért ... ... -- ‘22, 2o I — Salamon........................... 232 — Sándor ... ... 23, 26, 80, 107 ; Fittler Dezső ... ... — 69, 101 Firbas Adolf... ... ............462, 1/9 F itz Sándor dr. ... — 109, -11 Flachner Imre ......................74, 123 F leischer Sámuel ................ ^ 86 F leichshacker Gusztáv ... 67, 132 ! _ Róbert ... - - 160, 183 Flieszen Frigyes ... ... --- --­Fiuk Károly — — — ; 8 Fodó Károly.........- — 3/, 64, 108 Fo dor Antal ... ... — 23, -o — Gyula dr. ... -...........182, -11 — Jenő ... ... -.... 175, 212 ! _ mS ..r k U — Pál .........- — —64, 140 F ogarassy János ... — 165, 18o — József .................. --- --- 1^' F oglár József ... -.... 65, 1*1 F ojtin János... ........... — «8, j Folnegovic Emil ... — 42, 2-9 — József _____ _____ 68, 130 , Foltz Lajos ... -- --- 7, 62, 106 Fónagy József ^ ... — -- --­Forberger Ernő... ... 68, 1o9, 180 — László .........................­F orget Henrik........... - 65, 13 Forgó Ignácz — -....... 'p For gón Lajos . ........... 8o -/ . Forhansz József ... ... — 1 +­101 201 117 239 198 103 123 200 90 87 239 98 238 199 201 101 142 158 180 171 114 202 117 219 100 129 72 103 129 117 202 202 200 103 249 127 101 135 24 223 137 62 200 249 197 123 146 175 111 245 196 197 113 202 211

Next

/
Oldalképek
Tartalom