10 találat (0,193 másodperc)

Találatok

1. A magyar iskola (_5. oldal)
[...] szt széki ülnök Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Szent Tamás Társaság elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
2. (_15. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
3. (_16. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor c apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
4. (_5. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Tamás Társaság tiszteletbeli elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
5. (_9. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
6. (_8. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Bognár István hit és bölcselettudor címz apát [...] t b elnöke Nagyvárad Boromisza István apát kanonok lelkész Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...] t pápai kamarás a Szent István Tár sulat igazgatója Budapest
7. Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900 (259. oldal)
[...] Vucskics Qyula Wagner József Gyárfás István Bozóky Alajos Ruschek Antal Matunák Mihály Bilkei Ferenc Dudek János Székely István Kaposi József Walter Gyula Mihályfi [...]
8. (_7. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
9. (_8. oldal)
[...] kiérdemült egyetemi rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor királyi tanácsos akadémiai [...] pápai t kamarás a Szent István Társulat vezérigazgatója Budapest
10. (20. oldal)
[...] tanulmányhoz Teológia 1971 1 4 Bozóky Éva A keresztény család tartóereje [...] Teológia 1979 2 7 Cselényi István Gábor Célcsoportok kialakítása a plébánia [...] Diagnózisok Gondolat 1984 10 Kamarás István Hitek nézetek és tornyok Nagyhajtáson [...]