8 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. 1943-08-07 [1979]
[...] nyolcvanévi munkásságát és megemlékezik Mojzes István püspökről aki annyi esztendőn át [...] a szövetségesek­nek a semlegesekhez intézett kérése az egész emberiség kivánsaga Pillanatnyilag [...]
2. 1940-01-25 [1893]
[...] 1940 január 24 Veder dr kérése Zimmer Öméltóságához Február 1 4 [...] L Badics dr üzeni Eáber István uraak a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...]
3. 1928-12-05 [1904]
[...] közöl amely szerint 3 ethlen István grófnak továbbá a magyar pénzügyminiszternek [...] lap hogy Bethlennek ez a ké­rése ás a régóta húzódó optáns [...]
4.
[...] ur figyelmét arra hogy Csáky István gróf a külügy­i m üiiszter [...] 0 Bl Mo Szarvas dr kérése Kozma őexoellentiájához X Kárpáti Magyar [...]
5. 1928-01-19 [1902]
[...] a lap vájjon a kisantant kérése az egész magyar katonai lefegyverzés [...] Ennek során letartóztatták egy Silai István nevü orvostanhallgatót mert megtekart vesztegetni [...]
6.
[...] i inr Az iilcson Kolosoy István párt alolnöko mondott boszédot A [...] Ve Dö Rn 3 Veder kérése Zinmcr saa kcezt 5 irhoz [...]
7.
[...] 14 es szánni táviratben közölt kérése a következő voltf Töb osLÖri [...] a sürgősön szükség van Antal István miniszter fényké ére lc hstölog [...]
8.
[...] L Badics dr üzeni Fáber István urnák a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...] 1 Kszckció l Veder dr kérése Zimmer tknéltóságához Február 1 4 [...]