Házi Tájékoztató, 1943. augusztus/1

1943-08-01 [1979]

—ú ' / A szövetséges főhadiszállás üzenete az olaszoknak.. } f Bk/B-.i6 Cs London. július 31. /Reuter/ Szombaton lő óra 45 perckor/ idő ezerint az algiri rádió" aegkeddte a szövetséges főh§t,i daliásnak az olaszolr­hoz intézett üzenete közvetítését^, /Greenwichi , M "Hat nap telt el Mussolini távozása óta. Bzala tt ,'ofeat csináltatok, de-a németek még mindig ott bánnak. Ha Badoglio most oéfcét köt, a németek csapdába kerülnek, mint ? patkányok. Museolini távozása után csökkentettük az Olaszország elleni légitámadásokat. Ha Badoglio kormányn gyorsan cselekedett volna,a németek most kivonulóban lennének Olaszországból. A légitámadások csökkentésének vége. Tartsa tok magatokat távol éjjel-nappal a Likötőktál, a vasutaktól és a néme­tek laktanyáitól. Ne tegyetek kockára életeteket aiial, hogy a nác: . Németországért dolgoztok;' /MTI/ » i Csungkingkina szakitott íVanci aor szaggal. Qf j /Bu5 CS London, július 31. /Routor/ Csungkingkina megszakította a diplomáciai kapcsolétokat íranciaor szaggal./MTI/ 4 uiraud tábornok a francia CBapatek főnarancenoka, k a Br/P/10 Ce A 1 g i r, július 31. /Reuter/ Az algiri amerikai rádió a következőket olvasta be: Hivatalosan jelentik, hogy az összes francia haderők "Parancsnokává Giraud tábornokot nevezték H, Ete Gaulle tábornok pedt E nemzeti védelem tanácsának elnöke lesz, /ivITI/ A szövetségesek továbbra ia üldözik a németeket, Q a Br/P/10 Cs Algír, július 31.' D&via Brown, a Beuter-iroda különtudósitója jelenti: A Gzic.iiai tengely-arcvonal középső szakaszán, ~ fíw-albuto környékén a szövetségesek szünet nélkül és inincriibb növek­vő nyomást gyakorolnak a német bódőkr.« A szövetséges lóg. : 's tengeri erők szoros * q'útiműködésben állnak a földön harcoló csapatokkal, A brit és amerikai haditengerészet kis hajói állandóan figyelik a német utánpótlást szállitó hajókat'; ez utóbbiak .megpróbáljak,hogy­átbuiha^ss-aiaJ: az olasz szárazföldről a szövetségesek Utal ellen­őrzött tengerszakaszon keresztül Szicíliába, . ' AA , Az r i tény. hogy számos német szállitf-repülőgéoet lelőttek a szövetségesek Korzika és Slba felett, arra autat,hogy uj irányba szállítják a csapatokat, esetleg Korzikába és Szardíniába,

Next

/
Oldalképek
Tartalom