25 találat (0,296 másodperc)

Találatok

1. K (311. oldal)
[...] Géza dr Talány i Ottó Bozóky András Józsa Károly Wagner János [...] Kállay Sándor Tóth Lajos Popp István Weisz Ignácz Vágó Pál és [...] Jó­zsef id Tóth Zsigmond Szőke István Tóthfalusy Pál Varga Endre Leschitz [...]
2. P (458. oldal)
[...] kersk Puszta Istvánháza Szolnoki törvényszék Bozóky József és Nagy Sán­dor Közk társ tagjai Bozóky József és Nagy Sán­dor földbirtokosok [...] Fe kethe Nándor vezérigazg Rigó István dr Lővy Ede Plander Róbert [...]
3. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1356. oldal)
[...] J Battonya Csanád vm Barkóczy István Bazin Pozsony vm Böhm Endre [...] D Csákovár Temes vm Schmidt István Csáktornya Zala vm Herlinger Mór [...] János Csorvás Békés vm Héja István Csökmö Bihar vm Lindenmayer István I Csömödér u p Páka [...] Blattner Béla liba u 2068 Bozóky János péterfia u 968 Gsürködi [...]
4. II. rész.Társas cégek (316. oldal)
[...] K be­mut szólió részv Igt Bozóky Emil Fein Árpáin Gáthy Fülöp [...] 11 26 Félsz dr Darányi Ist­ván Cégj önálló Főt Bp VI [...] 1915 IX 10 Társt Faludí István Elek Adolf zsák és ponyvakereskedők [...]
5. II. rész.Társas cégek (395. oldal)
[...] Jenő Herzog Ignác gr Keglevich István dr Schultz Reinhold Caroco Albert [...] Nándor dr Bleyer Jakab dr Bozóky Géza Buttykay Antal dr Császár [...] Hugó Bőhm Ferenc dr Freund István dr Kann Sándor Ladányi Jenő [...]
6. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (80. oldal)
[...] IV Deák tér 1 Berczeller István VI Szondy u 95 Berecz [...] II Margit kör­út 7 Bézi István IX Bakáts u 3 Bezsila [...] V Váci ut 34 Bihari István Bel IX Kinizsi u 19 [...] Jenő VI Rózsa u 71 Bozóky Jenő II Kacsa u 23 [...]
7. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (92. oldal)
[...] Hermina ut 35 c Bogyó István IV Petőfi Sándor u 7 [...] Horn Ede u 9 Bojár István V Személyilök u 7 Bokor [...] János IIL Lajos u 172 Bozóky Ádám II Szilágyi Dezső tér [...] IX Mester u 13 Böhm István Gedeon VII Erzsé­bet körút 26 [...]
8. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (137. oldal)
[...] Bartos Andor Halpert Elemér Barthos István Kauf­mann László Tauszig Aladár VII [...] dr Almássy László dr Szentpáli István Bartha Miksa Bücher Oszkár Folcsek [...] Popper Samu Gellért Zoltán Gellérl István Szmrecsányi György dr Unger Béla [...] Warenhan dels A G Igt Bozóky Emil Gáthy Fülöp Szegő Lajos [...]
9. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (175. oldal)
[...] in Budapest Igt dr Vörös István dr Szörényi Ar­thur Vámos Antal [...] Béla Szántó Ferenc Missák Henrik Bozóky Emil V Bank u 7 [...] Péter Dezséri Baehó Zoltán Kovacsics István Pal kovits István dr Laczkó An­tal Ottenwald János [...] G Keszthely Igt dr Bárczy Ist­ván Jakabíy Dezső gr Apponyi Gyula [...]
10. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (183. oldal)
[...] G Igt Czudor Vince Gergely István dr Gidró László dr Hajdú [...] Kintzig János Mándy Lajos Moldoványi István dr Nyáry Pál dr Nyulászy [...] hg Batthyány Strattmann László dr Bozóky Géza dr Buday László dr [...] sey Józs éf Aurél Zscmbery Ist­ván V Honvéd u 1 U [...]
11. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (240. oldal)
[...] G Igt Keszler Ernő Aezél István Isaszegi Ede ifj Zeley Kálmán [...] Menyhért lovag Popper Emil VII István ut 25 Terményforgalmi részvénytársa­ság Produktenverkehrs [...] dr Schrecker Károly V Szent Ist­ván tér 15 Testory Franciska és [...] und Strcichwollwarenfabrik A G Igt Bozóky Emil Gáthy Fülöp dr Gosztonyi [...]
12. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (289. oldal)
[...] Régi posta u 10 Acs István V Sziget u 16 ács [...] VI Hungária u 79 Adamecz István VII Dembinszky u 28 Adámy [...] III Pacsirtamező u 34 Ágoston István L Kruspér u 6 8 [...] Ábrahám VIL Nefe­lejts u 10 Bozóky István VIIL Tisza Kál­mán tér 3 [...]
13. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (306. oldal)
[...] u 90 Nagy Jánosné VII István ut 36 Nagy Pálné IX Tompa u 17 Özv Nechiba Istvánná Vili Jó­zsef u 58 Németh [...] u 16 Sándor Ilona férj Bozóky Kál­mánné IV Egyetem tér 5 [...] oldal Magyar Alajos és Damaszkin Ist­ván IV Váci u 10 Micsey [...]
14. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (470. oldal)
[...] Mór János u 32 Sugár István Kossuth Lajos n 68 Sugár [...] József Torma Pál Ifj Varga István Vegele József Vigasz József Wallner [...] Beniczky Ferenc u 23 Kincses István Hunyadi u 1 Kincses István Török u 11 Mihályi József [...] Ármin Kossuth Lajos u 104 Bozóky András József fhg u 63 [...]
15. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (623. oldal)
[...] 16 Pál Ferenc 16 Pál István 49 Pál János 17 Főidő [...] itümer Nagy Lajos Korcsmárosok Wirte Bozóky Jó­zsef özv Kämpfner Albertné Pelczéder [...] Vajda György 22 ifj Vajda István 20 Vajda István közép 20 Vajda István öreg 28 Vajda József 36 [...]
16. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • D (692. oldal)
[...] Piac u 1 Dr Báthori István Mester u 43 Csokonay Beke Barna Bozóky György Grósz Nagy Ferenc Kossuth [...] Erszény Lajosné Darahos u Faragó István Veres u 20 Ozv Faragó [...] Anna u 49 Id Kovács István Bellegelő 314 M Kovács István Márton Kál­mán u 3 Kovács
17. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (891. oldal)
[...] Bolya József 15 Bozóki A István 40 Bozóky János 123 Bozóky Mihály 16 Bozóky R István 28 Bozorádi József 20 Bugyi [...] V József 30 Juhász B István 30 Juhász B István 66 Juhász II István 34 [...] Kiss Zs András Lövik P István Vajda István Kőművesek Maurer Bugyi Ru­dolf Gulyás [...]
18. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (995. oldal)
[...] Ihász Lajosné Korcsmáros Wirt Geipl István Malmok Mühlen Balogh István viz Wasser Jokesz József viz [...] 29 A Biró András 16 Bozóky Gyulané 706 Bucsay István 53 Bujdosó Andrásné 20 Bujdosó [...] Ko­lozsvári Ferenc 139 hsz Kuik István Kurucz István 975 hsz Nagy Ferenc 492 [...]
19. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • S (1293. oldal)
[...] Fuhrwerker Tóth J Gyógyszertár Apotheke Bozóky Béla Megváltó Hentes Selcher Magyari [...] Róna M Korcsmárosok Wirte Faragó Ist­ván Fout József Gáspár An­tal Huszár [...] bach Henrik Lakatos József Lemle István Nyerges Mihály Ocskó Ágoston Snautigel [...] Hirsch Ferenc Mé­száros Gábor Ruk István Szili Ferenc Motortulajdonos Motoreigentümer Lehoczki
20. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1338. oldal)
[...] Bérkocsivállalatok Mietwaaenunter ne hmer Ábrahám István Alföldi u 36 Ambrus István Bóna u 13 Bakos Imre [...] 13 Boldi József Topolyasor 19 Bozóky József Faragó u 11 Csáté [...] Lajos Nyár u 15 Katona István Bóka u 26 Kiri István Szántó u 6 Kiss Pál
21. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1347. oldal)
[...] Bombi Béláné Somogyi u 5 Bozóky Andrásné Pálfi u 30 Bozóky Józsefné Pálfi u 36 Börcsök [...] Bodor András Szentmihálytelek 743 Ifj Bozóky Andrásné Pásztor u 13 Bozóky Antal Szentmihálytelek 91 Bozóky Illésné Közép u 8 Bozóky Jánosné Nbíl u 64 Börcsök [...]
22. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1351. oldal)
[...] Szabó Jánosné Szatymaz 57 Szántó Istvánná Zákány 305 Tóth Istvánná Feketeszél 276 Varga Alajosné Hunyadi [...] Fouragehändler Szenesi Ferenc Talicskakészitők Schubkarrenmacher Bozóky János Rákóczi u 4 Dobó [...] Bihari u 51 Özv Kovács Istvánná Gyártelep u 6 Márton István Hétvezér u 9 Nagy Ferencné [...]
23. II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] • Budapest (2_150. oldal)
[...] és 1 leánygyermeke van Botka István Boros István Botka István férfiszabó m Szondy u 48 [...] cs k 1905 ben megnősült Bozóky Imre férfiszabó m Hajós u [...]
24. III. rész • Dr. Gyuris István: A szegedi ipartestület (3_11. oldal)
[...] stb Neje Korom Rozália Bugyi István géplakatosmester Ko­rona u 10 Földeákon [...] a háborúban kétszer sebesült Neje Bozóky Mária Bures József sütő m [...] városnak szerződéses szállítója a Szt István Társulat és az egyetem állandó [...]
25. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_218. oldal)
[...] ban szül 1901 ben Ritter Ist­vánnál szab fel Mint segéd Budapesten [...] ipart Neje Lang Rozália Feldhoffer István cipészmester Gromon János hentes és [...] vette nőül Udvardy Annát Jeldhoffer István úri és női cipész m [...] vesz az üzlet vezetésében TAHITÓTFALU Bozóky Sándor épület és bútoraszta­los m [...]