6 találat (0,150 másodperc)

Találatok

1. 1915-12-28 / 52. szám
[...] hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a katonai érdemkereszt [...] 20 K Bay József Mike Sándorné Domokos Ferencné özv Szőke Jánosné [...] Irnréné lekvár zsir krumpli Bobrovszky Sán­dorné lekvár liszt és egyebek Winerberger [...] bá­nyaigazgatósági Zavilla János Vajay Sándor Farkas András Hubert Sándor v rendőrségi [...]
2. 1917-02-13 / 7. szám
[...] fia az ellenséggel szem­ben tanúsított vitéz magatartásáért az első osztá­lyú ezüst [...] Schück Ármin­ná Hirsch Józsefné Strasser Sándorné Izsák Sá­muelné Vértes Adolfné Gabányi [...] Adolfné Silberberg Lajosné dr Gottesmann Sándorné Farkas Mózesné Jeremiás Jenőné Bernát Dezső­né [...] Fejes Antal Fried Gáspár né Farkas Lipótné N N N N [...]
3. 1915-12-14 / 50. szám
[...] b Ka tonai kinevezés ifj Farkas Jenő honvéd tíizérünkéntes hadapród őrmesterré [...] hadnagynak az ellenség előtt tanúsított vitéz ma­gatartása elismeréséül legfelsőbb dicsérő elismerését [...] ki az élők sorából a vitéz tüzértiszt ki Te­leki Sándornak segédtisztje [...] Sarolta vigasztalhatatlan özvegye özv Tö­rök Sándorné anyósa özv alsórepszegi Szőke Jánosné [...]
4. 1915-01-05 / 1. szám
[...] névjegyzékét megálla­pították 19 özv Nyirő Sándorné tűzifa segélyét kiutalták 20 A [...] kór­házban Újév napján a sebesült vitézek és az á póló személyzet [...] bizott­ság szokásos évi ülését Fernezelyen Farkas Jenő polgármester elnöklete alatt A [...] gyermeke Elhaltak dec 26 Dézsi Sándorné sz Májdik Lenoria 57 éves [...]
5. 1915-07-06 / 27. szám
[...] hadnagynak az ellenséggel szemben tanúsított vitéz magatartása elismeréséül a legfelső dicsérő [...] Fliesz Henriimé Papp Izabella Szentpéteri Sándorné 2 2 koronát Égly Sárika [...] héten a vegyes kohászati bizottság Farkas Jenő felső­bányái polgármester elnöklete alatt [...]
6. 1915-03-30 / 13. szám
[...] Benedek Ferencné és családja Miskolci Sándorné és családja özv Szász Lászlóné [...] követték példáját Mint a vérszomjas farkasok rohantak előre Egetverő hur­rákiáltás puskák [...] leg­forróbb óhajtásom hogy továbbra is vitéz népfel­kelő századom élén maradhassak Arc [...]