8 találat (0,389 másodperc)

Találatok

1. (201. oldal)
[...] ugyanazt vallotta mint Péter Ewrdwg István ugyanott ex scitu vallotta hogy [...] elfogadta az ítéletet Bathyan i István diák ügyvéd a Paan iak [...] ítélet áthúzott szövege Átírta Szapolyai István örökös szepesi ispán és nádor [...] ad iura detentus extitisset de kérése ellenére Péter Miklóst nem adta [...]
2. (77. oldal)
[...] Miklós fiai László György és István Ibron i Gergely fia András [...] Domokos Bagdan i Lewkus fia István Gelse i András fia Albert [...] László fia Tamás Radh i István fia Miklós Pozon i Péter [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére erőszakkal visszatartják Ezért megparancsolja [...]
3. Történelem • TRINGLI ISTVÁN: Sátoraljaújhely egyházai a reformáció előtt (390. oldal)
390 TRINGLI ISTVÁN épített magának a fejedelemasszony palotát [...] jószágai kétféle módon gyarapodtak Béla István és András királyoktól adományba kaptak [...] között az elsőként a városalapító István herceg apja IV Béla szerepelt [...] által tett adományokat A remeték kérése és a legátus rendelkezése mögött [...]
4. (174. oldal)
[...] sab a Trinitatis Bathor i István országbíró Szabolcs megye hatóságához Elmondták [...] nem akarja visszaadni hanem Julianna kérése ellenére Dob i László kezébe [...] jelenti Mátyás királynak Bathor i István országbíró jún 5 i kérésére [...]
5. (172. oldal)
[...] adójára adott egy forintot Most kérése ellenére Dámján nem hajlandó visszaadni [...] János Bathor i Szaniszló fia István fiainak Jánosnak és Miklósnak meg [...] megosztoztak és azokat Bathor i István magn országbírónak a leleszi konventhez [...]
6. Az oklevelek regesztái (187. oldal)
[...] Karol i néhai András fia István mester krasznai főesperes és erdélyi [...] neki másolatban jogai védelmére Mivel kérése jogosnak tűnt az oklevelet szóról [...]
7. (72. oldal)
[...] Zsigmond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére sem szolgáltattak elégtételt Olaius [...] akit Waya i Tamás és István ellenében in septem birsagiis marasztaltak [...]
8. (28. oldal)
[...] emlékezetül adja hogy Megyes i István fia László mester rokonaival Semyen [...] embernek való hadfelszerelést azonban többszöri kérése ellenére sem kapta vissza az [...]