24 találat (0,146 másodperc)

Találatok

1.
[...] ev Berner Dávid mózes v Bozóky Ede r kath Bozóky Lajos r kath Brázsa Kornél [...] János I ág ev Dedinszky István ág ev Deák Ferenc r [...]
2.
[...] ev Boros Pál ág ev Bozóky János r katb Szentinárton Jászkúnm [...] mézes v Szarvas Bekésm Csernák István ág ev Debreczeni Endre helv [...]
3.
[...] Simkovics Jenő ág ev Soés István helv ev Öcsöd B Spät [...] ág ev Cservenka Bácsin Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Todoreszku [...] kath Szent Márton Jász Kúnm Bozóky Lajos róm kath Brázsa Kornél [...] ev Kis Kér Bácsin Dedinszkv István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
4.
[...] ág ev N Palánka Bácsm Bozóky Ede r kath Szentmárton Jász Kúnm Dedinszky István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
5.
[...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Árpád r kath Szent Márton Jász Kunm Bozóky János r kath Csopják Vilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Mikolay [...]
6.
Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Thaisz [...] ág ev Orosháza Békésm Török István ág ev Czegléd Pestm Tűrik [...] Simon ág ev Palánka Bácsin Bozóky Ede r kath Szent Márton [...]
7.
[...] N Kún Sz m Yitális István ág ev Szarvas Békésm Yukovics [...] Jenő ág ev Szarvas Békésm Bozóky Almos r kath Kún Szt [...]
8.
[...] 71 Osztály Osztályfő Koren Almásy István r kath Tiribes ITovesm Magánt [...] ág ev O Kér Bácsin Bozóky Árpád r kath Kún Szt Márton Jász Kúnm Bozóky János r kath Csopják Yilmos [...] Mészáros Lajos ref Szeghalom Mihajlovics István g kel Sajtény Csanádm Ogerlács [...]
9.
[...] Jász N K Szm Vitálisz István ág ev Szarvas Békésm Wallner [...] ág ev M Berény Wilim István B Csaba Winternitz Miksa r [...] Dezső r kath Dragsina Temesm Bozóky Álmos r kath K Szt [...] Gyáni Gyula ref Vésztő Harsányi István ág ev Orosháza Békésm
10.
[...] ág ev Kisílarla Pesiin Benczúr István Szarvas Békésm Benedikty Kálmán ág ev Békés Békésm Bozóky Ede r kath Kun Szent [...]
11.
[...] László r kath Draksina Temesm Bozóky György r kath Kun Szt [...] Havassy János r kath Hunvady István Mágocs Csongrádm Magánt Klein Árpád [...]
12.
[...] Békésm Boanyák Dezső r kath Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász Nagy Kun Szolnokm Bozóky István Brachna István ág ev Szarvas Békésm Braun [...] móz v Szarvas Békésm Godán István ev ref Szerep Puszta Békésm [...]
13.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky György r kalh Kun Szt [...] ev Nagy Tószeg Torontóim Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...]
14.
[...] rn v Szarvas Békésm Wesselényi István r kath Élesd Biharrn Wesselényi [...] Csanádm Bosnyák Dezső Szarvas Békésm Bozóky Gyula Kun Szt Márton Jász N K Szolnokm Bozóky István Kilépett Braun Rezső ág ev [...] Aladár m v Szarvas Godán István ev ref Kaba Hajdúin Grosz [...]
15.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky Mátyás r kath Kun Szenj [...] ev Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Kunoss István Orosháza Lengyel Sándor Szarvas Lózsa [...]
16.
[...] Dezső r kath Varannó Zemplénim Bozóky Gyula r kath Kun Szt [...] Kis Jenő Aradm Fil áry István ág ev Mező Berény Békésm [...] József r kalh Szarvas Konstantinovics István ág ev Szarvas Békésm Kovács [...]
17.
[...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás p [...] ág ev Szarvas Békésm Kunos István ág e f Tót Komlós [...] ev Duna Egyháza Pestm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Wagner [...] Felső Nána Tolnám Elk Magántanulók Bözóky Mátyás r kath Kunszent marton
18.
[...] Bácsin Bobvos Soma Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r katli Kun Szt [...] Taksony Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] r kath Makó Csanádm Kunoss István r kath Tóth Komlós Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Vidovich István r kath Orosháza Békésm Magántanulók [...]
19.
[...] gör kel Temesvár Tetnesm Such István ág ev Csaba Békésm Tanitókópzöbeliek [...] Beyer Fülöp Kiskér Bácsin Beide István unitárius Szolnok J Nk Szotnokm [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kun Szt [...] Tószeg Torontóim Évk kilépett Hunyady István r kath Bajos Szénás Kié [...]
20.
[...] P S K Km Nagy István ev ref Turkeve Jász N [...] Soma ág ev Szarvas Békésm Bozóky Mátyás r kath Kunszentmárton J [...]
21.
[...] jelesen érettek Szász József Vidovich István Jől érettek Beyer Fülöp Hunyadi István Petrovics Iván Ponyiczky Kálmán Kell [...] Károly Benka Pál Bobvos Samu Bozóky Mátyás Csillag Sándor Czukor Mór [...]
22.
[...] szeghalomvidéki takarékpénztár 5 frt Kárász István 5 frt Rohoska Mihály 3 [...] frt Dessewífy 5 frt Dr Bozóky Árpád 10 frt Bács Bodrog [...]
23.
[...] ev Gerhát Pál ev Grajczjar István ev Győry István rk Szarvas Gyuricsán Ferencz rk [...] Kondacs András ev Szarvas Magántanulók Bozóky Imre rk Kunszentmárton Brózik Márton [...] ev Krsnyák János ev Laukó István ev Liszka István ev Litauszky György ev Lukács László izr Lustyik Ist­ván ev Szarvas Mrena Mátyás rk [...]
24.
[...] Géza 10 pengő jutalomdíja Enessey István V o tanuló Jutalomkönyvek A [...] Mrena Imre IV o Fekete István 111 o Bozóky Ferenc II o és Csicsely [...] Meitner József IV o Dvorzsák István IV o Négyessy István IV o és Zelenka Lajos [...]