10 találat (0,259 másodperc)

Találatok

1. (_3. oldal)
[...] képesítése 1485 S 6 Beke István természeti adomány kari hallgató fegyelmi [...] való kinevezése 2121 139 Eir Bozóky László magántanári képesítése 2128 141 [...]
2. 1965.06.01. (251. oldal)
[...] docensek köréből kell biztosítani inkovics István szerint a kar eredeti felfogd [...] kerül automatikusan elveszti cimét Sőtér István szerint teljesen jogosult volt Sztrókay [...] tanárnak ja­vasolja az ET Genthon Istvánt 17 igen 1 nem és [...] Természettudományi Karról címzetes egyetemi tanárnak Bozóky Lászlót 2 o igen szavazattal [...]
3. 1965.06.01. (507. oldal)
[...] cimzetes egyetemi tanárnak 0 GENTHON ISTVÁNT egyhangúlag 0 SÍK ENDRÉT 11 [...] Tanácsa cimzetes egyetemi tanárnak o BOZÓKY LÁSZLÓT 28 igen 5 nem [...]
4. 1909. április 27. VIII. rendes ülés (100. oldal)
[...] javallatára 1712 908 9 sz Bozóky Perenez jogszi­gorló kérelme az 1908 [...] 1761 908 9 sz Arányi István György jogszigorló kérelme az 1908 [...]
5. 1909. április 27. VIII. rendes ülés (103. oldal)
[...] Erek közül 4 Egyed és Bozóky g Egyed és Semtei 5 Bozóky 4 Egyed és 2 Semtei [...] helyen aequo loco Dr Egyed Istvánt és Dr Bozóky Feren­ci et hozza javaslatba A [...]
6. 1937. június 1. rendes ülés (177. oldal)
[...] alapján kimondja hogy Máj er István ügyét pártolólag fog­ja felterjeszteni a [...] r tanár felolvassa dr Somogyi István részére kiállitando arany­ készített diploma [...] őző Flesoh Ármin Szádeczky Gyula Bozoky Endre Takács Sándor Szántó Kálmán [...]
7. 1938. október 14. (11. oldal)
[...] tanár kéri a Kart hogy Bozoky Istvánt intézete mellé díjtalan gya­kornokká válassza [...] valamennyi igen A Kar tehát Bozoky Istvánt az Ana­litikai és gyógyszerész kémiai [...]
8. 1939. április 26. (159. oldal)
[...] hogy a Gyógyszerész vegytani intézethez Bozóky István dijtalan gyakornokot a jövő tanévre [...]
9. 1939. szeptember 26. (27. oldal)
[...] tanár kéri a Kart hogy Bozóky István díj­talan gyakornokot a Blaskó György [...]
10. 1940. június 1. (221. oldal)
[...] Végh Antal adjunk­tust 3 évre Bozóky István díjtalan gyakornokot a Blasskó György [...] tanársegédi állásra 1 évre Rajniss Istvánt a Bozóky elő­léptetésével megürült helyre díjas gyakornokká [...]