5. oldal, 802 találat (0,257 másodperc)

Találatok

81. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (609. oldal)
[...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Jávor [...] Felügyelő bizottság Jakabffy Ferencz Gróf Sándor dr Kuti Lipót Magyar fakereskedelmi [...] Béthi Gyula Boróczy Lajos Karsai Sándor dr Oláh Dezső Magyar fémlemez [...]
82. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (2068. oldal)
[...] 4 Hirsebbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Singer Mór 7 Ozv [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 2 2 Simon Nándorné Apponyi [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnen féld testvérek 13 [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (374. oldal)
[...] jogügyi tanácsos Beosztva dr Csesznák Sándor kir jogügyi segéd­fogalmazó Ügyköre A [...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor dr Jankovich­Gébell Ferencz dr Kállay [...] Fogalmazó gyakornokok Szentpéteri István dr Sza­niszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsosok Kanyó [...] Babolt Ferencz Czinz Lajos Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Boros Lázár Kulifai István és [...]
84. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1982. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Váczi ker és iparbank [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 22 Simon Nándorné Apponyi Albert [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnenfeld testvérek 13 Müller [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Szél Gyula Engelmayer János Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Ország Mór Nagy Zsigmond Vigh Sándor Kónya Mihály Hegedűs Lajos Szabó Sándor Klotzbücher Károly Nemes János Kovács [...] József Oláh Béla Hivatalnokok Horváth Szaniszló Stáhly Ödön Szirmai István Fligl [...]
86. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (483. oldal)
[...] József dr ler Vilmos Timár Szaniszló dr Brachfeld Hugó alügyelő bizottság [...] dr Éber Antal és Hege­Ás Sándor Czégvezető dr Ullmann Károly A [...] 1 Pál Fuchs Vilmos Pollatsek Sándor Mándy Samu erczog Péter Egyéb [...] Hatvany Deutsch Béla Hatvany Deutsch Sándor Mahler Leó Lenárt Jakab és [...]
87. 4. rész - Egyesületek • III. Építészek, gyógyszerészek, irók, mérnökök, műveszek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők és ügyvédek különféle egyesületei (529. oldal)
[...] Ödön Alelnökök Hampelné P Polixéna Sándor Pál Szécsi Pálné Karnagy Lichtenberg [...] Réthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló bizottság Török Sándor Bayar Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] dr Jármay Gyula dr Bosenberg Sándor Tö­rök Sándor Zoltán Béla Rózsavölgyi Imre Radano­vics [...] dr Fekete Ignácz Könyvtáros Timár Szaniszló Számvizs­gálók dr Bodor Zsigmond Lusztig [...]
88. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1595. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirschbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 84 Braczkó [...]
89. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (207. oldal)
[...] Krones Ferencz 1 Gráczban Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...] Kherndl Antal Korányi Frigyes Mocsáry Sándor Inkey Béla Horváth Jenő Paszlavszky [...] Klug Nándor Vályi Gyula Lipthay Sándor Ilosvay Lajos Schmidt Sándor Lóczy Lajos Fabinyi Rezső Brusina [...] István országgy kép­viselő és Erdély Sándor Elnöki üg yosztály Központ szervezés [...]
90. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1435. oldal)
[...] orvos VIH üllői út 6 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor keresk s ATI Barcsay u 16 Sándor Pap házmester VI Csengery u 78 Sándor Pap szabó s VH AVesselényi [...] tanitó IV vámház kört 10 Szaniszló géplakatos VIH Madách u 25 [...]
91. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • G (2_418. oldal)
[...] Sámuel kézműárukereskedő Erzsébeti iskola­utcza 1 Sándor bankvezértitkár VIH népszinház u 31 Sándor birtokbérlő V Vilmos császár út 64 Sándor földbérlö VI Bulyovszky u 14 Sándor keresk YH Ilka u 36 [...] művez YIH nagytemplom u 6 Szaniszló magkészitő VI Boto nd u [...]
92. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (316. oldal)
[...] Ehrenreich István Földváry József Szepesi Sza­niszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Berényi [...] Valér Ferenczi Gyula dr Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Wenk Gyala Tergovits Artúr Erdőszámvizsgálók [...] Belházi Géza Vicenik Nándor Szabó Sándor dr Számgyakornokok Mannert Ferencz Tliury [...]
93. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1747. oldal)
[...] 4 Hirscbbein Fáni 5 Bradáes Szaniszló 6 Yáczi takarékpénztár 7 Özv [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...] 78 Kemenczei örökösök 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
94. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • Q • R (1712. oldal)
[...] Pál oki mérnök YHI fhg Sándor u 19 Péter laboráns IX [...] kereskedő YI dalnok u 25 Sándor házmester YI szerecsen u 7 9 Sándor korcsmáros VÍ felső erdősor 50 Sándor lakáskiadó IX Ráday u 52 [...] VH nagydiófa n 2 H Szaniszló nyugdijas VHI Dugonics u 11 [...]
95. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (449. oldal)
[...] Segéd állatorvosok Harcz János Halász Sándor Fischer Ede Gépész Simonffy Béla [...] Gyula Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Kerényi Ottó Vezető [...] Német Gusztáv Barta Ármin Révész Sándor Stopkó Nándor Drechsler Mátyás Stilfried [...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
96. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] Segédtitkárok irsai Irsay András Keltz Sándor dr kamarás Fogalmazók ifj hernád [...] A 2 ügyosztályra nézve Lovas Sándor min osztálytanácsos az 1 ügyosztályra [...] dr segédtitk Segédtitkár teleki Balogh Sándor dr Segédfogalmazók Gerentsér Jenő dr [...] Földváry József Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Sarlós [...]
97. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • G (902. oldal)
[...] VHI örömvölgy u 18 Gnatt Szaniszló dohánymunkás IX Tompa u 23 [...] Lajos f ker VHI fhg Sándor tér 4 Henrik zenetanár V [...] X hölgy u 23 Godra Sándor rézműves VI váczi út 87 [...] s VHI Stáhly u 7 Szaniszló Gojj lakatos s VI Bulcsu [...]
98. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (340. oldal)
[...] Antal Baksay József dr Takáts Sándor dr Suták József dr Vörös [...] dr Pozsgai Bezső dr Sik Sándor A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinnma [...] Szűts Ferencz Barborik István Szent­györgyi Sándor Kari János Kanszky Márton Marschall [...] Soós István Fiedler Alajos Hajós Szaniszló Laicns testvérek Adamovits Gyula Somogyi [...]
99. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (215. oldal)
[...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
100. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • II. Biztositó intézetek (599. oldal)
[...] dr Herczog Oszkár Vezértitkár Jakobovits Sándor Irodafőnök Fleischmann Antal Jogtanácsos dr [...] 18 Magyarországi igazgató dr Lewakowski Szaniszló Osztrák elemi biztositó részvény társaság [...] 76 A budapesti fiókigazgatóság Matlekovits Sándor v b t t igazg [...] Mór Osztályfőnökök Beke János Stronimer Sándor Gár­dos Zsigmond dr Bakonyi Pál [...]