5. oldal, 802 találat (0,205 másodperc)

Találatok

81. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Jost Péter Lányi Ede Martinovits Sándor Müller Lajos Buzitska Jenő Tomcsányi [...] Bernát alperjel Soós István Hajós Szaniszló Hász Brokovéd Szabó Terézius Laicns [...] Teologiai tanárok Zimány Mihály dr Sándor Jenő Szent Domonkos rend VII [...] Házfőnök Dánielik József Helyettese Szinek Sándor c Női szerzetes rendek Angol [...]
82. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (443. oldal)
[...] Fehéruti vonalon Adószedő Varas dy Sándor Ellenőr Blahnnka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Berkovics Ferencz Tellér Frigyes Lepsy Sándor Tóth István Santhó István Irodavezető [...] Benyák Bezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Balassa [...]
83. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • R) Törvényhatóságok (311. oldal)
[...] Kun u 2 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] dr Kiss Gyula dr Szabó Sándor IX ker dr Gyulai Sáska [...] dr Kocsis Alajos dr Janovits Sándor III ker dr Mittelmann Bernát [...] Gyula dr TóthfalussyGyula dr Feleki Sándor VII ker dr Wein Manó [...]
84. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (578. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök dr Beöthy Pál Hoffmann [...] Bertalan Franki József dr Hollán Sándor Felügyelő bizottság Ébersz Károly Kálmán [...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Kretscli [...]
85. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (609. oldal)
[...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Jávor [...] Felügyelő bizottság Jakabffy Ferencz Gróf Sándor dr Kuti Lipót Magyar fakereskedelmi [...] Béthi Gyula Boróczy Lajos Karsai Sándor dr Oláh Dezső Magyar fémlemez [...]
86. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (2068. oldal)
[...] 4 Hirsebbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Singer Mór 7 Ozv [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 2 2 Simon Nándorné Apponyi [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnen féld testvérek 13 [...]
87. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (374. oldal)
[...] jogügyi tanácsos Beosztva dr Csesznák Sándor kir jogügyi segéd­fogalmazó Ügyköre A [...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor dr Jankovich­Gébell Ferencz dr Kállay [...] Fogalmazó gyakornokok Szentpéteri István dr Sza­niszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsosok Kanyó [...] Babolt Ferencz Czinz Lajos Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Boros Lázár Kulifai István és [...]
88. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (437. oldal)
[...] 11 70 Elnök gróf Andrássy Sándor Alelnök gróf Zichy Béla Bezső [...] u 3 I em Elnök Sándor Pál Alelnökök dr Vidor Zsigmond [...] Lóczy Lajos dr Dall Asta Szaniszló Főtitkár Benzai Izidor Gondviselés asztaltársaság [...] 38 Diszelnök gróf Üxküll Gyílenband Sán­dor lov táborn Elnök nagysurányi Surányi [...]
89. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1982. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Váczi ker és iparbank [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 22 Simon Nándorné Apponyi Albert [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnenfeld testvérek 13 Müller [...]
90. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (483. oldal)
[...] József dr ler Vilmos Timár Szaniszló dr Brachfeld Hugó alügyelő bizottság [...] dr Éber Antal és Hege­Ás Sándor Czégvezető dr Ullmann Károly A [...] 1 Pál Fuchs Vilmos Pollatsek Sándor Mándy Samu erczog Péter Egyéb [...] Hatvany Deutsch Béla Hatvany Deutsch Sándor Mahler Leó Lenárt Jakab és [...]
91. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Szél Gyula Engelmayer János Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Ország Mór Nagy Zsigmond Vigh Sándor Kónya Mihály Hegedűs Lajos Szabó Sándor Klotzbücher Károly Nemes János Kovács [...] József Oláh Béla Hivatalnokok Horváth Szaniszló Stáhly Ödön Szirmai István Fligl [...]
92. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1595. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirschbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 84 Braczkó [...]
93. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (207. oldal)
[...] Krones Ferencz 1 Gráczban Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...] Kherndl Antal Korányi Frigyes Mocsáry Sándor Inkey Béla Horváth Jenő Paszlavszky [...] Klug Nándor Vályi Gyula Lipthay Sándor Ilosvay Lajos Schmidt Sándor Lóczy Lajos Fabinyi Rezső Brusina [...] István országgy kép­viselő és Erdély Sándor Elnöki üg yosztály Központ szervezés [...]
94. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (316. oldal)
[...] Ehrenreich István Földváry József Szepesi Sza­niszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Berényi [...] Valér Ferenczi Gyula dr Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Wenk Gyala Tergovits Artúr Erdőszámvizsgálók [...] Belházi Géza Vicenik Nándor Szabó Sándor dr Számgyakornokok Mannert Ferencz Tliury [...]
95. 4. rész - Egyesületek • III. Építészek, gyógyszerészek, irók, mérnökök, műveszek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők és ügyvédek különféle egyesületei (529. oldal)
[...] Ödön Alelnökök Hampelné P Polixéna Sándor Pál Szécsi Pálné Karnagy Lichtenberg [...] Réthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló bizottság Török Sándor Bayar Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] dr Jármay Gyula dr Bosenberg Sándor Tö­rök Sándor Zoltán Béla Rózsavölgyi Imre Radano­vics [...] dr Fekete Ignácz Könyvtáros Timár Szaniszló Számvizs­gálók dr Bodor Zsigmond Lusztig [...]
96. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1747. oldal)
[...] 4 Hirscbbein Fáni 5 Bradáes Szaniszló 6 Yáczi takarékpénztár 7 Özv [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...] 78 Kemenczei örökösök 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
97. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (449. oldal)
[...] Segéd állatorvosok Harcz János Halász Sándor Fischer Ede Gépész Simonffy Béla [...] Gyula Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Kerényi Ottó Vezető [...] Német Gusztáv Barta Ármin Révész Sándor Stopkó Nándor Drechsler Mátyás Stilfried [...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
98. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] Segédtitkárok irsai Irsay András Keltz Sándor dr kamarás Fogalmazók ifj hernád [...] A 2 ügyosztályra nézve Lovas Sándor min osztálytanácsos az 1 ügyosztályra [...] dr segédtitk Segédtitkár teleki Balogh Sándor dr Segédfogalmazók Gerentsér Jenő dr [...] Földváry József Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Sarlós [...]
99. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (340. oldal)
[...] Antal Baksay József dr Takáts Sándor dr Suták József dr Vörös [...] dr Pozsgai Bezső dr Sik Sándor A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinnma [...] Szűts Ferencz Barborik István Szent­györgyi Sándor Kari János Kanszky Márton Marschall [...] Soós István Fiedler Alajos Hajós Szaniszló Laicns testvérek Adamovits Gyula Somogyi [...]
100. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • G (2_418. oldal)
[...] Sámuel kézműárukereskedő Erzsébeti iskola­utcza 1 Sándor bankvezértitkár VIH népszinház u 31 Sándor birtokbérlő V Vilmos császár út 64 Sándor földbérlö VI Bulyovszky u 14 Sándor keresk YH Ilka u 36 [...] művez YIH nagytemplom u 6 Szaniszló magkészitő VI Boto nd u [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind