4. oldal, 103 találat (0,167 másodperc)

Találatok

61. 1984 / 1. szám (_1. oldal)
[...] plébánia lelkipásztori feladatai A szeretetszolgá­latról Bozóky Éva Csanád Béla Cselényi István Gábor Gál Ferenc Gyulay Endre [...]
62. 1978 / 2. szám (_9. oldal)
[...] életkora Derűs keresztények Boda László Bozóky Éva Cselényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Gyűrű Géza [...]
63. 1983 / 1. szám (_1. oldal)
[...] kora Barsi Balázs Boda László Bozóky Éva Cselényi István Gábor Dabóci Mária Döpfner Julius [...]
64. 1981 / 4. szám (_19. oldal)
[...] lelkiség és a Redemptor Hominis Bozóky Éva Fülöp Béla Gál Ferenc [...] Lotz Antal Nagy József Pákozdy István Ratzinger Joseph Schmatovich János Sólymos [...]
65. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (282. oldal)
[...] 169 Bemolák Éva 61 Edelényi István 171 587 Berta Ferenc 62 [...] Bogyay Mária 97 Fehér M István 182 Bolberitz Pál 98 102 [...] 171 Fila Béla 185 197 Bozóky Éva 105 108 501 Filthaut [...] 132 Geffré Claude 240 Cselényi István Gábor 133 149 Gerhartz Johannes [...]
66. (_7. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapest Boromisza István apát kanonok plébános Kalocsa Bozóky Alajos jogtudor kir tan akadémiai [...]
67. 1979 / 1. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Bacsóka Pál: Az új papi lelkiség felé (_4. oldal)
[...] sanctifié ENTRETIEN DE TEOLÓGIA AVEC ISTVÁN VAS Les limites de l [...] face au probléme du salut István Gábor Cselényi PERSPECTIVES KAROL WOJTYLA [...] c est étre hőmmé Mária Bozóky Le christianisme piáidé en faveur [...]
68. 1979 / 3. szám (_9. oldal)
[...] Udvardy József püspök Belon Gellért Bozóky Éva Böröcz Enikő Cseiényi Ist­ván Gábor Gál Ferenc Goják János [...]
69. III. (13. oldal)
[...] nyugdíjalap céljaira adakoztak dr Brever István 300 ezer K Marténvi Ele­mén [...] 300 000 K l Breger István dr az esztergomi főszékesegyház céljaira [...] Mészáros János helytartó Ackermann Kálmán Bozóky Géza dr Brever István dr Eelber Gyula Huszár Elemér [...] mis siója 1461 sz Szent Ist­ván Társu­lat megke­reséseire válasz adandó 1460 [...]
70. 1981 / 1. szám (_2. oldal)
[...] TÁVLATOK Szentírás és igehirdetés Cselényi István Gábor 26 FÓRUM Aszkézis életöröm szerzetesi életforma Bozóky Éva 30 Teológiai vélemények a [...]
71. (_15. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
72. A magyar iskola (_5. oldal)
[...] szt széki ülnök Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Szent Tamás Társaság elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
73. (_5. oldal)
[...] kiérd egyet rektor Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor ez apát [...] Tamás Társaság tiszteletbeli elnöke Nagyváradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
74. (_16. oldal)
[...] rektor szentszéki tanácsos Budapesten Bognár István hit és bölcselettudor c apát [...] tiszteletbeli elnöke papnevelői kormányzó Nagy­váradon Bozóky Alajos jogtudor kir tanácsos akadémiai [...]
75. 1978 / 2. szám (_10. oldal)
[...] támadó szellemtől a szolgálatig Cselényi István Gábor 87 FÓRUM Az önpusztítás [...] Tamás 92 A TEOLÓGIA BESZÉLGETÉSE BOZÓKY ÉVÁVAL A szeretet tűzhelye a [...]
76. 1984 / 1. szám (_2. oldal)
[...] kialakítása a plébánia életében Cselényi István Gábor 41 Az első magyar [...] Szeretetszolgálat idő és közösség dimenzióiban Bozóky Éva 63 XVIII ÉVFOLYAM 1 [...]
77. 1981 / 4. szám (_20. oldal)
[...] Az egyház missziós küldetése 203 BOZÓKY ÉVA Példaképünk testvérünk kortársunk Árpádházi [...] 247 A szolgálatok különfélék Pákozdy István 250 A papi lelkiség néhány [...]
78. 1992 / 2. szám • TEOLÓGIAI-LELKIPÁSZTORI KÉRDÉSEK • Lukács László: Egyházunk lelkipásztori terve (_12. oldal)
[...] Ágnes Zimányi TOUR D HORIZON ISTVÁN NEMESKÜRTY L oecumenisme et la [...] époque le New Age ÉVA BOZÓKY Un exemple de la pratique [...] Nyomda Kft Felelős vezető Fekete István ügyvezető igazgató Index szám 25 [...]
79. 1983 / 1. szám (_2. oldal)
[...] és a keresztény felnőttképzés Cselényi István Gábor 52 A környezetvédelem embervédelem Bozóky Éva 56 A hajlott kor [...]
80. 1995 / 4. szám • Somorjai Ádám (összeáll.): Repertórium 1983-1995 (270. oldal)
[...] kérdése mint isten­kérdés ford Szász István 24 1990 195 201 496 [...] É Saáry É Frenkl R Bozóky É Vélemények és vallomások az [...] 1990 123 123 508 Kamarás István Bensőséges bázisok rec 29 1995 [...]