Öcse-Petőfalva - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 18.

Ör (Megszünt, nem azonosítható) 18.358. 6

Őr. 1121/1420: Eur /Mny XXIII. 363/. A honfoglaláskori gyepüvidéken gyakori helynév volt az Gr, ahol rendszerint őrnópek települtek. /Tagányi:MNy. IX. 100-2., Kará­csonyi: Száz. 1901, 1039-58/. Névt. II.5. 2. OL. P. 58. Bezerédy cs. ménfői lt.-a 1533. IX. 14. 1533. Ewr p oss. cf. Bezeréd /Azonos jelzet alatt,a kivonat 2. lapján. Kapornaki kvt. oklevele. Lengyel Mire szolgabiró nyilatkozatáról. Bezerédi család birtokperében B. Mihály esküt tesz. K.Gy. 3. OH Hulub III. 200. lapnáleeragasztott lap. 1533. Őr és Kozmadomján együtt emiitik. ^ezerédj lt. Mánfői. 4. Dic. Zala.2. köt. 1548. Pr.major. 274.1. Ewr B ezerédi családé 1 p. 1 des. 2 pappel. Pels.: Gutorfölde, Pelső és Alsó Sebeczke 5­Bic. Zala. 2. köt. 1549. 385 v. lapon: 1549. Ewr Bezerédi György 1 porta, n.d. 2, inqiil.l. Bezerédy ihály özvegye 1 porta 1 inquil. Más esetekben mindig Szentkozmadombjával együtt fordul elő. Itt ez utóbbi is külön van feljegyezve. Sz különben ugyancsak a Bezerédiek birtoka.

Next

/
Thumbnails
Contents