Öcse-Petőfalva - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 18.

Ör (Megszünt, nem azonosítható) 18.358. 6

Dác. Zala. 2. köt. 1552-1553. 549.lapon. Kozma Damyan Ewr Bezeródyekó Csánki sz. 1513-ban Őriszentkozmadombján van ezen a vidéken, KB. 1513.:Ewry Kozmadomyan Zegi Péter és Elek Pál l-l porta. 7. Dic. Zala. 2. köt. 1554. 708 lapon. 1554. Bwr Parkas Tóbiás és Bezerédy György özv. 2 1/2 p. Ez azonos a más összeírásokban Kozmadomján Ewr-nek feltüntetett helységgel. 8. Doc. Zala. 2. köt. 1554. 630. lapon. 1554. Kozmadamyan, Ewr. Bezerédieké 7 porta. A1 atározottan két helység, vesszővel van a két helység elválasztva. 9­Dic. z ala. 3. köt. 1555. 12v.lapon: 1555. Ewr Parkas Tóbiás 2,5 porta. Bezerédy György özv. 1/2 porta 10. OL. Dic. Zala 2. köt. Pol. 549/v. 1552 Kozma Damian Ewr Összesen 29 porta = 12 sessió A porták közül pauper= 10 A porták közül deserta = 1 K.Gy.

Next

/
Thumbnails
Contents