Babat-Batyk - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 2.

Babat (Ma: Nova része) 2.20. 5

Babát . 1431: $abath /Veszpr. kápt. lt. Nova 5-9. Holub jegyz. A szláv Baba /="anya"/ névből lehetséges személynév -d képzős gilakját láthatjuk benne. A d képző másutt is előfordul -t alakban /Búzád AA ( Euzát, Maglód (\, t Maglót/ a nevek végén /Miklósion: OPN 13; PH. 245; Szabó: Ugocsa m. 362; Kniazsa: AECO II, 129, v.ö. Deme: MNy LIII. 376 skk./ Névt. II.6. 2. II. 46.: Babát S. Nova U. 31.: ^abat Pn.: Babát H. szerint Kovától Ny-ra volt. Hova határában volt, a bt-től Ny-ra: "Babát": Z. 138/52, 53, 66. Sz.I. 3. Csánki III. 30. ^abát . 1469-ből id. rá egyetlen adatot . A veszprémi püs- 1469. pöké volt. Nova vidékén feküdt. Ma dülő Novától nyugatra. 4. Haus-Hof-und Staatsarchiv Hungarica F. I. Film.W 265/6. 1524. Babath Veszprém pk. Urbárium. Sossio integra 7 " média 1 • deserta 6

Next

/
Thumbnails
Contents