Babat-Batyk - Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény 2.

Babat (Ma: Nova része) 2.20. 5

Áll. Levéltár, Szombathely. 1548. Eccl. G.csomag. Nr. 23. et tam. Babath . Nádasdy Tamás a vasvári káptalan által megidézi Monyorókeréki Erdődy Pétert Kechethy Márton veszprémi püspök panasza ügyében 1548-ban. A veszprémi püspök hatalmaskodással vádolja Erdődy Pétert, mert ő elküldte Mathuanay Sebestyén kapitányát és Mathusnay Zsigmondot több emberével Nowa oppidiumlioz, azok ott hatal­maskodva felélték a lakosok élelmét, elvitték pénzét és a házi­állatokat. Az oklevél részletesen felsorolja a pénz mennyiségét és azok neveit, akiket megkárosítottak. A felsorolásban a követ­kező helységek jönnek elő: Babath / Nova mellett volt, ma dülő/ 14 károsult személyt emlit Lewrynczffalwa /Majosfalva mellett/ 3 károsult személyt emlit. Fewenas /Pevenyesfelde Pacsa mellett?/ 9 károsultat emlit. Balamonfalwa /Nova mellett/ Zanthohaza 8 károsultat emlit e helységben. Mayosfalwa itt 3 károsultat sorol fel. A veszprémi püspöknek, mint e helységek birtokosának mintegy 1300 Ft. kárt okoztak összesen. Sill, Szombathely. 6. O.L.Dic. Zala 2. köt. Pol. 280. 1548. Nowa, Babath , lewrynczeffalwa, Kondora, Pewenyes, Salamon­ffalvva, Zawayka, Karachonffalwa, Pachanffalv/a, Gyapoffalv;a 64 porta, 2 judex, 1 ispanus. 18 nova domus, 14 deserta, 44 pauper.

Next

/
Thumbnails
Contents