William Penn, 1961 (44. évfolyam, 3-16. szám)

1961-03-15 / 3. szám

VÖ Ö3 I NOO n 3WOH N3lHl3g HOONVS AZDO yv a r fl /i n Az egyesült VERHOVAYAK LAPJA és RÁKÓCZI SZEMLE AZ ÚJVILÁG MAGYARSÁGÁNAK LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGJELENŐ LAPJA VOL, XLIV. 1961. MÁRCIUS 15. 51 NUMBER 3. Magyar-Amerika nagy eseménye Gyémánt-Jubileumi Bankettünk és Országos Kugli Versenyünk örömmel látjuk, hgy tagságunk felfigyelt korábbi híradása­inkra, mert tömegesen érkeznek központi hivatalunkba a jelent­kezések és bankettjegy rendelések Egyesületünk 1961 május hó 28-án, vasárnap este hat órakor, a Penn-Sheraton Hotel Bálter­mében tartandó Gyémánt-Jubileumi ünnepségünkre. Az Egyesületünk 75 éves évfordulóját három hónappal meg­késve ünnepeljük, mert Igazgatóságunk, két országos ünnepséget rendezni, különböző alkalmakkal, terhesnek és költségesnek tar­totta úgy a Tagságra, mint az Egyesületre nézve; ugyanis, az Or­szágos Kugli Versenyeinket — hagyományosan —, Memorial Day hetében szoktuk megrendezni, az Egyesületünk alapításának év­fordulója pedig február hó végén van. Igazgatóságunk tehát azt látta helyesnek, ha a két országos esemény egy időben lesz meg­rendezve s mivel tavaszi időben szívesebben mozdul ki házából tagságunk mint télviz idején, az ünnepségek dátumának megvá­lasztása május hónapra esett. Egyesületünk 75 éves fennállásának megünneplése és a XVIII. Országos Kugli Versenyünk egy időben lesz megrendezve Pittsburgh, Pennsylvaniában. A két esemény, két teljes napot vesz igénybe és menetrendje nagy vonalakban a következő lesz: Va­sárnap, május hó 28-án reggel kilenc órától délután négy óráig megszakítás nélkül folynak a csapatmérkőzések. Este hat órakor megkezdődik a Gyémánt Jubileumi Bankett és utána a Győzelmi Bál. Hétfőn, május hó 29-én egész nap, az egyéni és páros ver­senyekben mérkőznek egymással kuglizóink. A reggeli órákban meglepetés történhet, mert értesülésünk szerint, néhány fiókunk tervbe vette, hogy az országos versenyre magukkal hozzák gyermek kugli csapataikat. Ha jön az ifjúság, úgy a hatalmas aréna né­hány pályáján barátságos mérkőzésekre adunk nekik alkalmat Befejezés felé közeledik Pittsburgh büszkesége a történelmi hirességü POINT PARK. Már a felhőkarcolók félkörbe fogták, de még néhány év lesz szükséges, hogy az országszerte “Pittsburgh Renaissance" néven ismert {nagyszabású tervek minden részlete megvalósuljon. tudásuk bemutatására, sőt a legjobb eredményeket felmutató já­tékosoknak emlékserlegeket is adunk. Szivesen látjuk őket. ünnepségeink főhadiszállása Pittsburgh egyik legszebb, leg­modernebb szállodájában, a Penn-Sheraton Hotelben lesz, mely a Grant Avenuen és a Mellon Square között, a központi hivatalunk irodaépületétől három utca kereszteződésnyi távolságra van. Ven­dégeink és kuglizóink kedvezményes áron kapnak szobákat, mert hatszáz szobát kötöttünk le. Rezerválási kártyákat, a mérkőzések menetrendjével együtt küldjük meg a csapatkapitányoknak. Vidé­ki vendégeink, akik a Gyémánt Jubileumi Bankett után a hotel­ban kívánják tölteni az éjszakát, amikor jegyeiket rendelik, kér­jenek szoba fenntartásra szolgáló kártyákat a Fraternal Affairs Department-tól. Autókkal érkező vidéki vendégeink és kuglizóink részére kész­séggel küldünk térképet, hogy a Penn-Sheraton Hotelhoz vezető legalkalmasabb útvonalat kiválaszthassák maguknak. A Gyémánt Jubileumi Bankett a hotel 17-ik emeletén levő nagy bálteremben lesz megtartva. A vacsora jegy, mely a Győzel­mi Bálra is érvényes személyenkint öt dollárba kerül. (Versenyző­ink regisztrálási dija az árból leszámitódik.) Csak a Győzelmi Bál­ra szóló külön táncjegy, nem váltható. A banketton fenntartott asztalok lesznek. Egy asztalnál tiz személy részére van hely. A bankett jegyekre rá van nyomtatva az asztal száma, ahol a vendég sietés, tolongás nélkül megtalálja helyét még akkor is, ha késve érkezik meg. Minden vendég csak annál az asztalnál részesül ki­szolgálásban, melyhez jegye szól. Fiók képviseletek, kugli csapa­tok tagjai, akik együtt akarnak ülni, egy időben rendeljék meg a jegyeiket, mert a fennmaradott helyeket egyéneknek és pároknak adjuk el. Bankettjegyek a Fraternal Affairs Departmenttől ren­delhetők. Rendeléssel együtt kérjük a jegyek árát William Penn Fraternal Association névre kiállított csekken vagy money order­­on mellékelni. A jegyeket postán küldjük meg a rendelőknek. Az Országos Kugli Verseny csapat mérkőzés győzteseit a Gyé­mánt Jubileumi Bankett keretében hirdetjük ki és ott adjuk át az ÁRI BÉLA és BROGLEY FERENC emlékét őrző győzelmi serlege­ket is. A Gyémánt "jubileumi Bankett alatt és a Győzelmi Bálon, Sikora Lajos hírneves, youngstowni zenekara játszik. A bankett részletes műsorát angol nyelven az április, magyar nyelven pedig a májusi hivatalos lapunkban közöljük. Az Országos Kugli Verseny a teljesen modern, alig pár hónap­ja megnyitott LAURA LANES nevű hatvan pályás arénában lesz megtartva, mely a Penn-Sheraton Hoteltól 20-25 perces busjáratra van Harmervilleben, Pittsburgh egyik külvárosában, a 28-as szá­mú országúton. Ez az első verseny arénánk, melyen a pályák ered­ményt mutató táblákkal vannak felszerelve s igy nemcsak a ver­senyzők, hanem a drukkolok is messziről figyelhetik a játék ered­mények változását. A hotel és az aréna között rendszeresen köz­lekedő busjáratot létesítünk, mely versenyzőinket és vendégeinket díjtalanul szállítja. Az arénában elsőrangú restaurant és bar van. Versenyzőink, vendégeink akik jó magyaros ételeket akarnak enni, látogassák meg a 296-ik fiók William Penn Otthonát, mely másfél mérföld távolságra van az arénától, (130 Walter Lane, Springdale, Pa.) ahol testvéri szeretettel fogadják őket. A fiók NŐ-OSZTÁLYA szombaton délután és este, amikor zene is van, valamint vasárnap délután két óráig és hétfőn egész nap, kitűnő magyar ételekkel és jó italokkal áll vidéki vendégeink szolgálatára. Értesülésünk szerint a fiók vezetősége autóval viszi az arénából az otthonba a vendégeket és szállítja őket vissza az arénába. Bár az országos események a vendégek idejének nagy részét lekötik, még mindig maradt idő városnézésre és Pittsburghot ér­demes is megtekinteni. Kezdjük az Allegheny és Monogahela fo­lyók egyesülésénél levő POINT PARK-nál, melynek környéke alig tiz évvel ezelőtt még elhanyagolt városnegyede volt Pittsburgh­­nak. Ma modern fehőkarcolók panorámája veszi körül azt a sze­rény vörös téglás épületet, melyet az amerikai történelemből Block (Folytatás a 10-ik oldalon/ PITTSBURGH LÁTKÉPE

Next

/
Thumbnails
Contents