Washingtoni Krónika, 1995. március (19. évfolyam, 3. szám)

1995-03-01 / 3. szám

3 A Z 1 8 í) 8-AS SZABADSÄGHARC EMLÉKEZETÉRE A WASHINGTONI AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG EZÉVI EMLÉKÜNNEPÉLYÉT MÁRCIUS 12.-ÉN DU.3-KOR RENDEZI AZ AMERICAN UNIVERSITY KEY SPIRITUAL CENTERBEN, A KŐVETKEZŐ MŰSORRAL: ÜNNEPI MEGNYITÓ - AMERIKAI ÉS MAGYAR HIMNUSZ ÉNEKLI AZ ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG KÖSZÖNTŐ: HORVÁTH GÁBOR, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG WASHINGTONI NAGYKÖVETSÉGÉNEK KÖVETTANÁCSOSA "SZÉCHENYI AND THE REFORM MOVEMENT IN HUNGARY" KOSZORÚS FERENC ELŐADÁSA ZONGORA SZŐLŐ: VÁRNAI BALÁZS ÜNNEPI BESZÉD TARTJA: DEBRECENI JÓZSEF "A SZABADSÁG NEVÉBEN" : A 4-ES SZ. BÁTORI JÓZSEF CSERKÉSZCSAPAT MŰSORA ZÁRÖSZAVAK: FT.DR. ZALOTAY JÓZSEF * ★ ★ ★ ★ KOSSUTH LAJOS NYOMÁN WASHINGTONBAN Avatott történeszek megállapítása szerint Kossuth Lajos 1849. és az 1894. közé eső, emigrációban töltött életének legrövidebb szakaszába^ azaz 1851. december 4. és 1852. július 14. közt tett amerikai kőrútjának a hét hónalja alatt erte el filozófiai és politikai fejlődése magaslatát. Ezt bizonyltja a kor nagy amerikai politikai gondolkodóéi Ralph Waldo Emerson, Abraham< Lincoln, Daniel Webster e's mások)részéről a Kossuth ve­zette szabadságkúzdelemmel, a kormány reformintézkedéseivel e's magának Kossuth Lajosnak a személyével kapcsolatban tett sok megnyilatkozás is. f Ez a Kossuth Lajos azonban itt, Washingtonban sokáig csak az emlé­kezetből könnyen elröppenő szónoklatok tárgya maradt. Csupán azóta, hogy az Amerikai Magyar Református Egyesület "Kossuth Ház"-nak nevezett szek­­háza megnyílt, kezdődött el Washingtonban a rendszeres Kossuth-kutatás és publikálás, főleg a Library of Congress és a NationalArchives gyűjte­ményei alapján. A ,-Ref ormátus Egyesület ismerte, fel azt is,hog,y a kiállí­tások jobban elmélyítik a^Kossuth Lajos történelmi kuldetesere vonatkozó ismereteket, mint a csak élőszóban elhangzott előadások, szónoklatok. Az első washingtoni Kossuth-kiállíta'st a legelsó/ amerikai "március tizenötödikéi emlékbesze^" centennáriumára, (amelyet maga Kossuth Lajos mondott el St. Louis-ban, 1852. március 15.-én), a Református Egyesület rendezte meg 1952. március 15.-én. Ezt követték: a Kossuth-emlékbélyegek kibocsátásakor, 1958-ban rendezett, hivatalos kiállítás; az 1990. március 15.-en a Kongresszus által elfogadott Kossuth-szobor leleplezése alkalmá­val rendezett emlékkiállítás, amelyhez egy hivatalos emlékkönyv kiadassa is járult; valamint a Kossuth halála 100. évfordulóján, 1994.. március 20.­­an amagyar nagykövetségen főleg a Beformátus Egyesület anyagából váloga­tott kiállítás, amelyet többszörösen kiegészítve mutattunk be a New Jersey-i^New Brunswick "^Hungarian Heritage Center"-ében, amely hét hóna­pon át tobbezer látogatóval ismertette meg Kossuth történelmi küldetését. , ^Eközben a magyar nagykövetség külön kiállításban mutatta be a neves csikagoi műgyűjtő, Dr. Szatmary Lajos Kossuth-gyüjteményét is. Dr. Bakó Elemér. WASHINGTONI KRÓNIKA XIX.ÉVFOLYAM 1995.MÁRCIUS HÓ

Next

/
Thumbnails
Contents