Washingtoni Krónika, 1991. szeptember-december (16. évfolyam, 1-2. szám)

1991-09-01 / 1. szám

SZERKESZTŐ ES KlAOÓ RÓNA GIZELLA 727 MASSACHUSETTS AVE., N.W. WASHINGTON D.C. 20036, TEL; 234-0228 V, 332-6100 XVI.ÉVFOLYAM 1.SZÄM MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT, ÁRA ÉVI: $15.--, 1991. SZEPTEMBER A MAGYAR REFORMÁTUSOK II. VILÁGTALÁLKOZÓJA, BEMUTATÁSA VIDEÓN „ II. JÁNOS PÁL PÁPA MAGYARORSZÁGON, A MAGYAR RÁDIÓ ÉS A "QUINT" KAZETTÁI % MAGYARORSZÁG ÜNNEPE: 1991. JUNIUS 30., FELOSZLOTT A K.G.T. j MAGYARORSZÁG KÜLÜGYMINISZTERE AMERIKÁBAN \ "HUNGARIAN LEADER URGES REVISED TIES TO THE SOVIETS" ^ RÉSZLETEK ANTAL MINISZTERELNÖK SALGÓTARJÁNI BESZÉDÉBŐL \ A VILÁGBANK ALELNÖKE MAGYARORSZÁG ADÓSSÁGÁRÓL ] AZ ÁLLAMI VAGYONÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜLÉSÉRŐL j REKORDGYORSASÁGÚ A SZAKSZERVEZETEK VAGYONÁTRENDEZÉSE \ A KÖZÖS PIAC ÚJABB HITELE, AZ I.M.F. MAGYAR VONATKOZÁSÚ ELŐADÁSAI \ TRANSYLVANIAN TRADE KFT ÉS AZ INTERNATIONAL BUSINESS CO., TÁRGYALÁSA • \ MEGSZAVAZTÁK AZ EGYHÁZI INGATLANOK VISSZADÁSÁNAK TÖRVÉNYÉT j AMERIKAI AJÁNLAT A NYÍREGYHÁZI KONZERVGYÁRRA } A NEMZETI SPORTUSZODA ÉS AZ ATLANTIC PACIFIC INC., KÖZÖS CÉLJA A BELÜGYMINISZTER FELFÜGGESZTETTE A HÖLGYFUTÁR MAGAZINT SOROS GYÖRGY KÖZÉPEURÓPAI EGYETEMET ALAPIT, BONN UJ NUNCIUSA: KADA LAJOS ) A KORTÁRS SZIKLAY ANDOR ELŐADÁSÁRÓL, MSR. VARGA BÉLA HAZAKÖLTÖZÖTT } A KOLOZSVÁRI KOLLEGIUM BIZOTTSÁGÁNAK PÉLDAADÓ ELSZÁMOLÁSA I A NEW YORKI MAGYAR FŐKONZULÁTUS MEGNYITÁSA, RADVÁNYIÉK REHABILITÁLÁSA ZWACK VOLT NAGYKÖVET FELESÉGÉNEK LEVELE, "BOLLOBÁS HAZAJÖN" j A WASHINGTONI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG RENDEZVÉNYEI (LAPZÁRTA UTÁN) ] SZOLIDARITÁS NAPJA WASHINGTONBAN, TOLLAS TIBOR KITÜNTETÉSE \ i POSTHUMOUS ELISMERÉSEK, KISS SÁNDOR EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSE < A SZÜLÖLDÜNK RÁDIÓ SZÉCHENYI EMLÉKÉV PÁLYÁZATÁNAK EREDMÉNYE \ SEGÍTSÉGET KÉRŐ KÖRLEVELEK KIVONATA, LAPZÁRTA UTÁNI JELENTŐS HÍREK EGYHÁZI, EGYESÜLETI ÉS TÁRSADALMI HÍREK, A SZERKESZTŐ LEVELE j RÖVID H'IREK, HIRDETÉSEK j

Next

/
Thumbnails
Contents