Washingtoni Krónika, 1991. szeptember-december (16. évfolyam, 1-2. szám)

1991-09-01 / 1. szám

- 2 -MAGYAR REFORMÁTUSOK II,.VILÁGTALÁLKOZÓJA A juniuB 21-30-ig tartó Világtalálkozó több irányú és gazdag programját az ország külónbózö városában rendezték meg. Az ünnepi események sorozatát az alábbiak ismertetik. A Világtalálkozó budapesti ünnepségén résztvett DR.PAR­SAI LÁSZLÓ bíboros, Magyarország prímása, aki ökumenikus szellemben képviselte az ország 65%-ban katolikus lakossá­gát. - Szei'k. * a * Budapest junius 21: A megnyitás napjának első ünnepi e­­seménye istentisztelet keretében a Kálvin-téri templomban történt. Itt leplezték le RAVASZ LÁSZLÓ püspök emléktáblá­ját, melynek ünnepi szOnoka NT.BERTALAN IMRE volt. Az ünnepélyes megnyitó istentiszteletét délután a Kis - stadionban tartották. Prédikált Fairfield (Conn.) lelkésze DR. HAVADTOY SÁNDOR. Szintén 21-én kezdődött a 28.-ig tar­tó Cserkész Világtalálkozó, Debrecen közelében, Erdőpusz - tán ahol 1.300 magyar cserkész táborozott. Debrecen junius 22.: A nagyerdei stadionban több mint 200 lelkész osztotta az úrvacsorát... Igét hirdetett TŐKÉS LÁSZLÓ, erdélyi püspök. - Debrecen junius 23: A Magyar Református Kultú­ra Napja és zenés áhitat a Nagytemplomban. Budapesten ökumenikus áhitat a józsefvárosi templom­ban. Kecskeméten: magyar református iskolák találkozója. - Debrecen junius 24:Tudományos szim­pózium a Református Kollégium dísztermében. Ugyanakkor a magyar református egyházi zenészeké a református gimnáziumban, a református lelkészeké az Oratóriumban. - Du. 6-kor ünnepi záró isten­­tisztelet és kórushangverseny a Nagytemplomban. - Zánka junius 24-30: Ifjúsági találkozó. - - Nagykóros junius 25: Öregdiák találkozó. Budapesten:.Öregdiák találkozó, Cegléden a református nők találkozója. - Fonyodliget junius 26-julius 6 : Ifjúsági zenekarok találkozója. - Budapest junius 27: Presbiterek találkozója,akik megkoszorúzták a Dohány-utcai zsinagóga temetőjének em­­müvét, majd a Szabadság-téri templomban lévő emléktáblát. Este a Filharmoniá hangversenye a Kál vin-téri templomban. - Sárospatak junius 28, Pápa junius 29: öregdiákok találkozója. - Z ánka junius 30: IfjuságiVilágtalálkozótzáró ünnepi istentisztelet. A * * DR.BERTALAN IMRE, az AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET elnöke, vetített képes előa­dás keretében számolt be a második Magyar Református Világtalálkozó eseményeiről, augusztus 15-én a Kossuth Ház termében, zsúfolt hallgatóság előtt. Az 1938 évi első találkozó óta eltelt évtizedek keserves megpróbáltatásai után végre is­mét összegyűlhettek az elszakított területek és a világ minden pontjára szétszórt református­­ság képviselői. A Világtalálkozó a debreceni nagyerdő stádiumban került megrendezésre, ame­lyen közel 40 ezer hivtt vett részt. Megjelent a magyarországi református egyház teljes püs - poki kara, élén HEGEDŰS LÓRÁNT püspökkel, a Zsinat elnökével. Erdélyből TŐKÉS LÁSZLÓ, vala­mint CSIHA SÁNDOR püspökök jöttek át. TŐKÉS LÁSZLÓ, Temesvár hőse, az első pillanattól kezd­ve az érdeklődés központjába került. A változott idők jele, hogy először GÖNCZ ÁRPÁD, a Ma­gyar Köztársaság elnöke, majd ANTALL JÓZSEF miniszterelnök köszöntötték a találkozón megje­lenteket. Mindketten hangsúlyozták azt a fontos szerepet, amit a felszabadult ország életé - ben az egyházaknak be kell tölteniük. A több órás ünnepi program végén 200 magyarországi és 50 külföldről elzarándokolt lelkész osztott úrvacsorát. DR. BERTALAN IMRE, aki maga is zeneileg képzett ember többizben felhivta a figyelmet a 400 tagú e'nek és zenekar nagyszerű teljesítményére. A Világtalálkozón az Amerikai Magyar Református Egyesületet DR. BERTALAN IMRE elnök, és DÓZSA GYÖRGY alelnök képviselte. - (E.L.) ****** * * *** * * FELHÍVÁS - KÉREM ÚJÍTSÁK MEG MOST ELŐFIZETÉSÜKET ÉS SZEREZZENEK UJ OLVA - SÓKAT A WASHINGTONI KRÓNIKA XVI. ÉVFOLYAMÁRA, ELŐFIZETÉS DIJA: ÉVI $15.-Szerk'. ****** * * **** * WASHINGTONI KRÓNIKA XVI. ÉVFOLYAM 1991. SZEPTEMBER HÓ

Next

/
Thumbnails
Contents