Washingtoni Krónika, 1985. szeptember-1986. június (10. évfolyam, 1-4. szám)

1985-09-01 / 1. szám

2 nyugdíjasok faluja A ligonieri BETHLEN OTTHON eddig megépült tizenhárom apartmentje egy kis fa­lú képét mutatja máris, a sokat emlegetett Mdria hegyen. A kb. öt hektáros területen az összkomfortos, garázsos házak legtöbbje két-háldszobás. Még nyolc lakásnak az épi­­tése van tervbevéve egy kis kivilágitott szökökutas, parkirozott tér körül, ahonnan gyönyörű kilátás nyilik Ligonier festőién szép völgyére. Szeretettel ajánljuk ezeket a minden kényelmet biztositd, földszintes, kondominium tipusü házacskákat a még füg­getlen életre képes nyugdíjasok figyelmébe. A lakásokat önköltségi áron, tehát nyereség nélkül adjuk nyugdíjas testvére­inknek, sőt a szerződés értelmében ezzel a vétellel ha szükség ügy hozza, életfogy­tiglan tartó gondozást és ápolást is vásárol magának az illető lakds, vagy házaspár. Mindezek felett pedig karbantartástól, javitás gondjától és adófizetéstől mentes, gondtalan életet biztosit az életfogytiglani szerződés. A jármüvei nem rendelkezők számára, hetente egy alkalommal bevásárlásra, stb az Otthon kis autóbusza, csekély benzinfogyasztási dij ellenében, igénybevehető. Sür­gős , váratlan ügyekben, pld. orvosi rendelőbe való szállításról, alkalmanként gon - doskodunk. Általában, szükség esetén a segitség telefon-közelségben van. Nem egyszer fordult már elő, hogy Nursing Home-unkból, ahol a 24 órás ápolás folyik, váratlan e­­setekben nörszeink látogatására, segítségére, egészségügyi tanácsára volt szükség. Tapasztalatunk az, hogy életünkhó'z éveket adhat, ha idejében gondoskodunk gondtalan, biztonságos nyugdíjas éveinkről. Sajnos legtöbbször késön határoz­za el magát az ember arra, hogy saját lakását s minden azzal járó gondját felszámol­ja, s ezért csak a gondozás és ápolás várja már mire otthonunkba kerül. így történt, hogy rövid alig két év után megürült egy egy-hálószobás, konyhával, fürdőszobával, ga­rázzsal és egy beépített nagy verandával rendelkező lakás. Volt tulajdonosát intéze - tűnkben ápoljuk. Alkalmi a'ron kináljuk és hivjuk fel olvasóink figyelmét erre a ritka vételre: Az apartment 33.000 dollárba kerül. A fent emlitett életfogytiglani szerződésben ben­ne foglaltatik egy tiz éves időre kiterjedő u.n. "equity"visszatérités is. Más szavak­kal: az 1-2. évben 80%-at; a 1-5. években a 75^-at, majd az 5 -10 években, a befize­tett összeg 50%-at tériti vissza Bethlen Otthon azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy elhagyják lakásukat. Ez az "equity" természetesen örökölhető is. Égy másik, hasonló jó alkalmi ajánlatunk, egy két-hálószobás összkomfortos la­kás 35.000 dollárért. A most épülők 41.500 dollárba kerülnek. FIGYELEM: A REFORMÁTUS EGYESÜLET tagjainak 5.000 dolláros kedvezményt nyújt a BETHLEN OTTHON! Ha csak azt számitjuk, hogy egy átlagos lakásnak havi lakbére kb.. 350. dollár az tiz év alatt 42.000 dollár költséget jelent s ebben az életfogytiglani gondozás es ápolás nincs is beleértve, ilyen biztonságos és egészséges környezetben. Szolgálni, segiteni akarunk ezzel is az egyedülállóknak és azoknak, akik gyermekeik számára, egy esetleg súlyos gondozással járó terhet nem akarnak jelenti. Nem tudhatjuk, hogy az Úristen mit ró ránk tűnő életünk aranykorán. Ezért jó nekünk a zsoltáriró szerint is, "bölcs sziwel számlálni napjainkat". RÉSZLETES INF.: BETHLEN OTTHON, P.O.BOX 657, LIGONIER, ?A. 15658. Tel:412-238-6711 KÉRJÜK HIVATKOZZON A WASHINGTONI KRÓNIKÁRA MEGJELENT : H ö G Y E MIHÁLY "UTOLSÓ CSATLÓS ?"- C. KÖNYVE. A SZERZŐ SZEMÉLYES TAPASZTALATOK ALAPJÁN ISMERTETI AZOKAT A TÉNYEKET AMELYEK KIHATÁSSAL VOLTAK MAGYARORSZÁG SORSÁRA A 11. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN ÉS EZZEL FELELETET AD A KÖNYV CÍMEKÉNT ELHANGZÓ KÉRDÉSRE IS. "UTOLSÓ CSATLÓ S ?" MEGRENDELHETŐ A KIADÓNÁL. ÁRA: $6.00, CÍM: PÜ S K I -CORVIN, 251 EAST 82nd STREET, NEW YORK, NY., 10028 WASHINGTONI KRÓNIKA X. ÉVFOLYAM 1985. SZEPTEMBER HO

Next

/
Thumbnails
Contents