Washingtoni Krónika, 1981. szeptember-1982. június (6. évfolyam, 1-4. szám)

1981-09-01 / 1. szám

3 -TANÚV ALLOMÁSOK A "MOST FAVORED NATION" VÁMKEDVEZMÉNY ÜGYÉBEN A SZENÁTUS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK KÜLKERESKEDELMI ALBIZOTTSÁGA Julius 27.-én Kihallga­tást tartott a Dirksen Bid. 2221 sz. termében a Magyarországgal, valamint Romániával fennál­ló "MOST FAVORED NATION" vámkedvezmény meghosszabbításának ügyében. A kihallgatást JOHN C.DANFORTH szenátor, a Külkereskedelmi Albizottság elnöke vezette. Miután Magyarországgal kapcsolatos vámkedvezmény meghosszabbítását senki sem ellenezte, ez a kihallgatás - a B.K. BABOYIAN, a U.P.O. INC., elnökének, valamint NICHOLAS L. REDDING, a Na­tional Agricultural Chemicals Áss. elnökének kedvező nyilatkozatával - befejeződött. A Románia részére meghosszabbítandó vámkedvezmény ellen számos tanúvallomás hang­zott el, melyek az erdélyi magyarság helyezetére Ls rávilágítottak. FT..FLORIAN GALDAN román pópa az előző években - a román nép érdekében - támogatta a javaslatot, ezalkalommal kérte, hogy a CEAUSESCU kormány korrupt és terrorisztikus rendszere jiiatt vonják meg a vámkedvezményt Romániától JACOB BIRNBAUM. National Director of Center for Russian and East-European Jewry, ismer­tette a romániai zsidósággal kapcsolatos statisztikát,, amelyet a román kormány meghamisítva adott ki. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi időben erősen romlott a zsidóság helyzete Romániában, ezért ellenzi a vámkedvezmeny meghosszabbítását Románia javára. AUREL MARINESCU a Romániában élő rokonsága kálváriájának ismertetésével rávilágított az egyre erősbödő hatósági terrorra és korrupcióra, valamit brutalitásra. Adatokkal teli tett tanúvallomásának hatását jellemzi, hogy még a másodszor lejárt beszéd-ideje után i s foly­tathatta felolvasott tanúvallomását, amelyben "korrupt" és "terrorista gyilkos"-nak minőéi - tette CEAUSESCU-t , aki "leigázta és nyomorba döntötte a román népet." Drámai hatású tanúvallomását a kővetkezőkkel fejezte be: "Az Isten nevére kérem az E- gyesult Államok koraányát, ne adja meg többé a vámkedvezményt CEAUSESCU-nak, aki a Szovjet­unió bérence"...."Isten óvja Amerikát és szabadságát!1' MAGYAROK TANÚVALLOMÁSA ERDÉLYÉRT HÁMOS LÁSZLÖ, a Committee for Human Rights in Rumania képviseletében hangsúlyozta,hogy JACKSON-VANIK AMENDMENT nem alkalmazható a Romániában élő magyarságra, mert Erdély évszázado­kon keresztül magyar főid volt. Az ott élő magyarság - éppenúgy mint őseik - sohasem akartak kivándorolni. Tehát a JACXSON-VANIK AMENDMENT-el biztositott kivándorlási jog semmit sem se­gít a Romániában élő 2,5 millió magyar súlyos helyzetén. A továbbiakban összefoglalta a román kormány terrorisztikus politikáját, amellyel elsö­­sonrasztja a kisebbségben lévő magyarság életlehetőségeit. Ennek bizonyítására tényekkel alá­támasztott 50 oldalas tanulmányt terjesztett a Bizottság elé, amelyet hiteles dokumentumok má­solatai, valamint a világsajtóban megjelent tudósítások egészítenek ki. A CHRR végső konklúziója, hogy a Bizottság utasítsa el REAGAN elnök javaslatát, a romá­niai vámkedvezmény meghosszabbítására. DR. SZÁZ M. ZOLTaN. az American Foreign Policy Inst, alelnőkének tanúvallomása: 1965 óta kiséri figyelemmel a Romániában élő 2.5 millió magyar sorsát, amelyet - kétizben - hely­színi megfigyelésekkel és tapasztalatokkal gazdagított. Először 1976-ban a bukaresti ameri - kai nagykövet meghívása és további közreműködése révén bejárta Erdélyt. Találkozhatott a ki­sebbségben lévő magyarság es németség vezetőivel, valamint a román kormány képviselőivel.Az 1978-ban meglett második erdélyi útja is lényegesen növelte tapasztalatait és kapcsolatait. Az utóbbi révén sikerűit időközben is információt szereznie az elmúlt évek súlyos változása­iról, melyeket összefoglalva ismertetett. Tanúvallomása tényeire hivatkozva javasolta. hogy az amerikai kormány a MFN vámkedvezmeny tárgyalása alatt gyakoroljon nyomást a román kormány­ra az emberi és nemzetiségi jogok betartására. DR. SZÁZ bejelentesd szerint ez volt a tizedik alkalom, hogy a HÁZ, valamint a SZENÁ­TUS Bizottsága előtt tanúvallomást tett • Erdély ffgyében. WASHINGTONI KRÓNIKA VI. ÉVFOLYAM 1981. SZEPTEMBER HÓ

Next

/
Thumbnails
Contents