Washingtoni Krónika, 1981. szeptember-1982. június (6. évfolyam, 1-4. szám)

1981-09-01 / 1. szám

LÖTE LAJOS, az Erdélyi Bizottság elnökének beadványa ismertette az ERDÉLYI MUNKÁSBIZOTT­­SÁG nyilt levelet i s, melyben ősi kultúrájuk és anyanyelvűk ápolása érdekében kérték KÁDÁR JÁNOST és a MAGYAR PARLAMENT tagjait, hogy állítsanak fel ha'rom ado'toronyt Erdély részére, a magyarországi televízió adások vételére. Abban a reményben, hogy az Egyesült Államok illete'­­kesei kedvezően befolyásolják majd az ERDÉLYI MUNKÁSBI ZOTTSÁG kérésének telj esi tését, LŐTE LAJOS nem foglalt állást Románia MFN vámkedvezmény ügyében. (UTÓIRAT; A fenti MFN vámkedvezmények 1982. jülius 3.-ig érvényben maradtak. - Szerk.) "RABNEMZETEK HETE" WASHINGTONBAN Az Egyesült Államok elnöke 1959. Julius 17.-én a "RABNEMZETEK HETÉ"-nek nyilvánította jülius hdnap harmadik hetét. Ebben az évben REAGAN elnök proklamációja szerint jülius 19.-én kezdődött a "RABNEMZETEK HETE". Washingtonban a NATIONAL CONFEDERATION OF AMERICAN ETHNIC GROUPS INC., (NCAEG), amely 18 nemzetiségi egyesületet képvisel, emlékezett meg a "RABNEMZETEK"-röl. Kilenc nemzetiségi csoport tagjainak részvételével ünnepi mise't hallgattak a ST. MATHEW'S katedrái!sban. Utána az arlingtoni NATIONAL CEMETERY-ben a horvát származásé EDWARD S. YAMBRUSIC, aki a NCAEG el­nöke, diszőrség jelenlétében helyezte el a Rabnemzetek koszorúját az Ismeretlen Katona em - lékmű előtt.Majd a temetőhöz tartozó amphiteátrumban tartottak emlékünnepséget, melynek szó­noka EDWARD L. ROWNY ny. vezérezredes, a jelenlegi SALT tárgyalások fómegbizottja volt. Az Ünnepségen bulgár, horvát, lengyel, lett, litván, magyar, német, szerb és vietnámi nemzetiségi egyesületek képviselői vettek re'szt. * * * H. J. KÉS. 288 To despite October 23, 1981, u “Hunjurian Freedom Fighters D»jr”. IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES Mat 28, 1981 Mn. Fsirwicx (for herself sod Mr. Lamtos) introduced the following joint resolution; which wmi referred to the Committee on Post Office sod Civil Service JOINT RESOLUTION To designate October 23, 1981, as “Hungarian Freedom Fighters Day”. Whereas on October 23, 1956, Hungarian freedom fighters attempted to establish a coalition government and to end Soviet political and economic domination in Hungary; and Whereas on October 23, 1956, the Hungarian freedom fighters and other participants in the Hungarian revolution attempt­ed to free the Hungarian people from the oppression of the Soviet police state; and Whereas the Congress supports the efforts of all freedom-loving peoples to protect their individual human rights and other rights of self-determination: Now, therefore, be it 1 Resolved by the Senate and Reuse of Representatives 1 of the United Slates of America in Congress assembled, 3 That the President is authorized and requested to issue a 4 proclamation designating October 23, 1981, as * Hungarian 5 Freedom Fighters Day”, and calling upon the people of the 6 United States to reaffirm our belief in the eventual victory of 7 the freedom-loving human spirit over oppression. * * * A JOINT RESOLUTION MILLICENT FENWICK képvi­selőnő (Rep.) és LANTOS TAMÁS Dem.) az EA« első magyar származású képviselőijének támoga­tásával lett előterjesztve. Megvalósúlásához 218 aláírást kell szerezni a HÁZ tagjaitól. Ezideig (IX-16.) 162 aláírást sikerült szerez­ni az önzetlenül közreműködő GEREBEN ISTVÁN, DR. SZÁZ ZOLTÁN, BROS CECILIA e's a szerb a*ár­­aazású DR. MYRA PASSARATZ kiváló munkája révén MAGYAR ZENE 1956. OKTÓBER 23. EMLÉKEZETÉRE A WASHINGTONI KRÓNIKA Írásbeli kérésére kö­zölte a WGMS rádióállomás zenedirektora: C.B. LE COMPTE, hogy az 56-os SZABADSÁGHARC emléke­zetére programváltoztatással bár, de kétszer fognak magyar zenét sugározni OKTÓBER 23.-áh, a WGMS 570 AM és 103.5 PM rádióállomásokon. WASHINGTONI KRÓNIKA VI. ÉVFOLYAM 1981. SZEPTEMBER HÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents