Washingtoni Krónika, 1978. szeptember-1979. június (3. évfolyam, 1-4. szám)

1978-09-01 / 1. szám

A SZERKESZTŐ KÖSZÖNETÉ Mindenekelőtt szeretnék köszönetét mondani a Kedves Olvasónak a WASHINGTONI KRÓNIKA mellett megnyilvánult állásfoglalásáért. Az erkölcsi erőt adó biztatások és az elmaradt előfizetések megküldése is hozzájárul­tak, hogy a főváros kis magyar lapja folytatja munkáját. Köszönetem fejezem ki mindazoknak akik előlegezték a bizalmat és a III. évfolyam előfizetését - ami 1978. szeptemberétől, 1979« júniusáig terjed, mar is megküldték. Külön köszönetem a legutóbbi adományozóknak, akik az alábbi ösz­­szegre egészitették ki az előfizetés, illetve a hirdetés diját: AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET 0 25.-, BACSÁNYI JÁNOS M.D. 0 20.-, BALÁS LÁSZLÓ 0 10.-, DR. DOMÁN ANDREA 0 10.^, GOLDINGER JUDITH Shereville, Ind., 0 10.-, DR. LUDWIG A. ARTHUR, E.Chicago,Ind., 0 24;-, OLD BUDAPEST RESTAURANT 0 35.-, PASCHKE KATALIN 0 12.-, SCHIMERT ERZSÉBET Sarasota, Florida 0 20.-, DR. SZATHMÁRY LAJOS Chicago, Illinois, 0 20.-, SZELE GYÖRGY M.D. 0 10.-, TEHEL LÁSZLÓ 0 10.-, PROF..WIGNER JENŐ, Prince­ton, New Jersey, 0 10.-, Felhivom a Kedves Olvasó figyelmét a WK ujabb közérdekű közlemé-r nyére. THOMAS GERTH - az amerikai Külügyminisztérium "Hungarian Desk U7- ficer"-jének - közreműködésével sikerült megszerezni az^Egyesült Államok, valamint Magyarország kormányai között létrejött KULTURÁLIS, TUDOMÁNYOS, és MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI EGYEZMÉNY tel.ies szövegét, amelyet - annak terjedelme miatt —kétrészben közöl a WASHINGTONI KRÓNIKA. Befejezésül arra kérem a Kedves Olvasót, hogy a továbbiakban is segitse a WK munkáját: hiranyag beküldésévelj javaslataival, szives anya­gi támogatásával - valamint előfizetők szerzésével. Ebben a reményben kezdtem el a III. évfolyam munkáját, melynek eredménye, hogy a WASHINGTONI KRÓNIKA ezalkalommal is 16 oldalas terjedelemben jelenik meg.- 2 ,■ ADY ENDRE VERSEI ÉS BRETÁN MIKLÓS ZENÉJE STEREÓ LEMEZEN BRETÁN MIKLÓS dalköltő egész életében "erdélyi"-nek vallotta ma­gát. Alkotó munkája - a méltatlan félreállitás miatt - csak halála után nyert elismerést és megérdemelt sikert. Amerikában fedezték fel szerzeményeit, amelyek gyakran hallhatók klasszikus műsort sugárzó rádióállomások adásában. Hirneve már visz­­szajutott szülőföldjére is: Budapest és Bukarest egyaránt rendeznek dalestéket müveiből. Kolozsvárott egy operáját is bemutatták. Magyar­­országon napjainkban kerülnek forgalomba a lemezekre vett ADY-DALOK. Az ADY-BRETÁN lemez dalait KÓNYA LAJOS adja elő WEISS FERDINAND és MARTIN BERKOVSKY kíséretével. Ady megzenésített,hires költeményét: "PÁRISBAN JÁRT AZ ŐSZ" Bretán Miklós előadásában is hallhatjuk. A MUSICAL HERITAGE SOCIETY ÁLTAL KIADOTT ADY-BRETÁN STEREÓ-LEMEZ ÁRA PÓSTAKÖLTSÉGGEL: ÖT DOLLÁR MEGRENDELHETŐ:DR.JUDITH BRETÁN, 8542 GEORGETOWN PIKE,McLEAN,VA.22102 HIVATKOZZON A WASHINGTONI KRÓNIKÁRA

Next

/
Thumbnails
Contents