Washingtoni Krónika, 1976. szeptember-1977. május (1. évfolyam, 1-5. szám)

1976-09-01 / 1. szám

SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ RÓNA GIZELLA 1727 MASSACHUSETTS AVE., N. W. WASHINGTON D.C. 20036, TEL. 234-0228 V, 332-6100 I. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM 1976, SZEPTEMBER HÓ. TARTALOM AZ AMERIKAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ' TÖRTÉNELMÉNEK MEGÍRÁSA.___DR. BAY ZOLTÁN MUNKÁSSÁGA.____ DEÁK L. MIKLÓS es a PERERA GROUP. ___ DR. SZÁRA ISTVÁN és a MARIHUANA GYÓGYSZERTANA. _ DR. TAUBER N.LÁSZLÓ és "UNCLE SAM" --- A BEETHOVEN SOCIETY KIÁLLÍTÁSA és TAKÁCS PÁL MUNKÁI.--- GÁBOR ÁRON WASHINGTONBAN. ___ AZ A.M.R.E. UJ TISZTIKARA. ___ PLATTHY JENŐ OPERÁJA___ TÜNTETÉS ERDÉLYÉRT.---AZ ERDÉLYI ÚGY ÉRTEKEZLETE.____PALLÓ IMRE A KENNEDY CENTERBEN. . _ A XXI. OLYMPIA MAGYAR GYŐZELMEI.___A 41. EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS____FURY LAJOS UJ REGÉNYE és &g $í,500-as I.DIJ___MAGYAROK A BICENTENNIALON____, A KENNEDY CENTER MAGYAR VENDÉGMŰVÉSZEI. ___ AZ AMERIKAI MAGYAR ORVOSOK KONGRESSZUSA. ___ A REPUBLIKÁNUS PÁRT MAGYAR KEPVISELŐJELOLTJE. _ _ _ A SZERKESZTŐ LEVELE _ _ _ APRÓHIRDETÉSEK. ___ _ ******* * AZ AHF■ CÉLJA: AZ AMERIKAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ TÖRTÉNELMÉNEK MEGÍRÁSA. - a Rockefeller Foundation $15.000-t adományozott az American Hungarian Foundation részére, hogy növel­hesse és feldolgozhassa az amerikai emigráció adatainak gyűjteményét, melynek jelentős részét VASVÁRY ÓDON adományozta. Vasváry nyug. ref. lelkész, több mint ötven éven keresztül gyűjtögette a 400 kötetet* és 20.000 kartotékot kitevő feljegyzéseket és adatokat, melyek egészen 1776-ig visszame­nőleg hiteles adatokkal bizonyítják a magyar piónirok, emigránsok és amerikai magyarság értékes munkásságát. A felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény forrásmunkaként fogja szolgál­ni az AHF célját: az amerikai magyar emigráció történelmének megírását. A hivatás-szerű feladat teljesítésére az AHF országos kutatást végez magyar történé­szek és a társadalmi tudomány szakértői után. Erre vonatkozó esetleges javas latok beküld­hetők: AUGUST J.MOLNÁR, President, HUNGARIAN RESEARCH CENTER, AMERICAN HUNGARIAN FOUNDA­TION, 177 SOMERSET STREET, P.0. BOX 1084, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08903. * DR. BAY ZOLTÁN MUNKÁSSÁGA - Az American University Kay Spiritual Center-ben, ápri­lis 25.-én megtartott előadása alkalmával BAY professzor ismertette azokat a lehetőségé­ket, nehézségeket és eredményeket, amelyekkel - 30 évvel ezelőtt - a budapesti Standard laboratóriumaban dolgozott, a Hold "elérése" céljából. A nemzetközileg elismert fizikus, aki a magyarországi radar feltalálója és a hazai radar csillagászat egyik megalapitója, már 1939-ben szabadalmaztatta a "világitó diódák" elnevezésű találmányát, melyek a számjelző feladatok megoldását eredményezték. Találmá­nyának gyarkolati alkalmazása azonban csak a 60-as években, a számi tógépeknél valósult meg. A washingtoni Technikai Museumban kiállitott sokszorozó, mint ősműszer, szintén Bay professzor találmánya. Az örökké aktiv DR.BAY ZOLTÁN nyugalombavonulása után is folytatja tudományos munkás­ságát az American University-n.

Next

/
Thumbnails
Contents