Washingtoni Krónika, 1976. szeptember-1977. május (1. évfolyam, 1-5. szám)

1976-09-01 / 1. szám

2 * DEÁK L. MIKLÓS és a PERERA GROUP - Az International Club Building (18th & K St. N.W.) sarkán szolid felirat közli; DEÁK & CO„ (WASHINGTON) INC. FOREIGN EXCHANGE. A tovább siető ember nem is sejti, hogy a felirat a nyugati világ legrégibb es leg - nagyobb forgalmú valuta-átváltó részvénytársaságát jelenti, ahol 120 különböző papir­és érmepénz áll a felek rendelkezésére. ( A legtöbb bank tranzakciója csak 10 különböző valutára szorítkozik.) Az ötven éves jubileumát ünneplő részvénytársaság alapitó-elnöke: DR. DEÁK L. MIKLÓS. Az 1959-ben létesített washingtoni fiók ügyletei ma már kiterjednek az arany és ezüst­érmék forgalmára is. A II. emeleten lévő "Coin Department"-ben speciális szakértők taná­csokkal látják el úgy az antik vagy ritkaság számbamenő érmek gyűjtőit, mint a "bullionok'J- at vásárló feleket, akiket csak az arany tényleges súlya érdekel. A DEÁK & CO. jelentősen megnövekedett 1953-ban, amikor (megvásárolta) és egyesült a legerősebb konkurrensével, a latin világban nagynevű PERERA COMPANY-val. Ettől kezdve a DEAK-PERERA INTERNATIONAL INC.,- melynek központja szemben van a New York City-ben lévó' United Secretarial Building-el - ugrásszerűen nö’velte a három földrészt behálózó pénzügyi érdekeltsége't. Bankügyleteik felölelik az összes nemzetközi deviza tranzakciókat,valamint a nemes fémek, az arany és ezüstérmese, továbbá az ingatlanok és egyéb befektetési lehető­ségeket - szerte a világban. Deák L. Miklós a budapesti Kereskedelmi Akadémián szerezte meg pénzügyi alapismerete­it. Tanulmányait Svájcban folytatta, ahol a University of Neuchatel nemzetközi pénzügyek szakán doktori diplomával fejezte be. Az Egyesült Államokban - ahová 1939-ben érkezett - rövidesen megszervezte a külföldi valutákkal kapcsolatos irodáját. A II. Világháború alatt az Office of Strategic Services keretében mint "captain" szolgált, főként Közép-Keleten. Nyelvtudása miatt nagyjelentősé­gű "közvetlen" tárgyalásokon is résztvett.1945-ben őrnagyi ranggal szerelt le, de a State Department megbízásából még egy éven keresztül Ázsiában folytatta munkáját, / Nagyvonalú szervező képességére jellemző, hogy a háború után a Magyar Államvasutak tulajdonát képező, de a megszálló szovjet hatalom által lefoglalt tehervonat szerelvények­ből 1,000 vagont Nyugatra csempészett (az ausztriai szovjet zónán át), miután sikeresen átfesttette a sarló-kalapacs "fenség" jeleket. A magyar DR. DEÁK L. MIKLÓS, a többszörösen kitüntetett katona, a zseniális pénzügyi szakértő, ügyvéd és szervező, aki különböző országokban lévő 50 irodáján keresztül kezé­ben tart egy - világot behálózó - pénzügyi érdekeltséget, ma is, időt és fáradságot nem kiméivé terveket és programokat dolgoz ki a nemzetközi bank-rendszer egyszerüsitésére. Kimagasló eredményekben gazdag életének koronája, hogy egyetlen fia örökölte és tovább viszi alkotó tehetségét, valamint képességeit és már 24 éves korától sikeresen vezeti a nemzetközi DEAK-PERERA GROUP WHOLE SALE OF GOLD DIVISION-ját. . . > * DR. SZARA ISTVÁN es a MARIHUANA GYÓGYSZERTANA. - A National Institute on Drug Abuse Or­vosbiológiai Kutató Osztályának vezetője DR. SZARA ISTVÁN, aki társszerzője a marihuana gyógyszertanáról Írott két kötetes monográfiának. A közel múltban megjelent 935 oldalas munka egy nemzetközi konferencia anyagát - mint a legújabb kutatások eredményeit - tartal­mazza, melyekről 12 ország 86 tudósa számolt be. A mü, amely egyedülálló a maga nemében megvilágítja ennek a rendkivul elterjedt kábítószernek hatását, valamint egészségügyi kö­vetkezményeit. Cime THE PHARMACOLOGY of MARIHUANA, M.C. BRAUDE and S. SZÁRA, EDS. Pav en Press, New York, 1976. Megrendelhető a kiadónál. Ára: $49.50. A nyár folyamán dr. Szára, mint a NIDA hivatalos megfigyelője vett részt egy Skócia- i konferencián, melyen a morfim-szerű kábítószerek biológiai hatását tárgyalták meg és beszár­­moltak a kutatások legújabb eredményeiről. Ezek közül a legérdekesebb: egy természetes po­­lipeptid anyagcsoport felfedezése az agyban, amely képes az agysejtek morfinreceptorj áh>oz kötődni, es ezáltal közreműködhet a fájdalomérzés csökkentésének mechanizmusában. Ezen fel­fedezés új távlatokat nyit meg az agyműködés normális és patológiás folyamatainak kutatása­iban, amelyben számos európai és amerikai laboratórium teljes erővel vesz részt. A NIDA, különösen DR. SZARA ISTVÁN osztálya, jelentősen támogatja ezen kutatásokat.

Next

/
Thumbnails
Contents