Virrasztó, 1975 (4. évfolyam, 3. szám)

1975-01-01 / 3. szám

Mindszenty bíboros mondta... (Mindszenty bíboros emlékezetes, kéthónapos, amerikai kőrútjának második napján, máj. 7-én, N. Yorkban sajtókonferenciát tartott az amerikai újságírók részére a Macmillan Publishing Co. székházában, amelyik Emlékiratait fogja angol nyelven kiadni. Mindszenty bíboros válaszait Báchkay Béla tolmácsolta. Az interjún elhangzottakat Frey András a N. Y. Magyar Élet 1974. máj. 25-i számában tette közzé saját jegyzetei alapján. Egyszerűség kedvéért a kérdé­seket és válaszokat téma szerint csoportosítva közöljük.) K.: Mi a célja látogatásának? V.: Minden látogatásom népemnek szól. Minden egyes amerikai látogatásom a magyaroknak szól. Hitükben szeretném őket megerő­síteni és megköszönni az egyházi és világi hatóságoknak, s főleg az amerikai népnek, hogy befogadták és felkarolták a száműzött ma­gyarokat. K.: Hány magyar él az Egyesült Államokban? V.: Nehéz volna konkrét számot mondani, de úgy értesültem, hogy a számuk 700 ezer és 1 millió között van. Az első világháború után Magyarországtól elszakított területeket, tehát a történelmi Magyaroszágot is számbavéve, vannak, akik számukat három és fél millióra teszik. K.: Arra a megjegyzésre, hogy amerikai látogatásának politikai jelleget is tulajdonítanak, azt válaszolta: V.: A kommunisták mindent politikának tartanak, velem kapcso­latban az apostoli hitvallást is. A vallást is politikának minősítik, azt is az ő istentagadásuk ellen irányuló politikának tekintik. K.: Több különböző kérdésre összefoglalva felelte: V.: Hosszú időn át betöltött egyházi állásom, szenvedéseim fel­jogosítanak arra, hogy tovább küzdjek magyar egyházam és népem szabadságáért, függetlenségéért és hogy álljam a küzdelmet Istenért, Egyházért, Hazámért. Ez volt a lényege annak is, amit 1945-ben esztergomi székfoglalóm során mondtam. Ennek jelentőségét minden jóérzésű magyar otthon és külföldön megértette. 1956. november 4-én az orosz tankok támadása elől az amerikai követségen kerestem — mint akkor gondoltam: ideiglenesen — me­nedéket. Akkor az amerikai követség vezetője személyemben a magyar szabadság szimbólumát köszöntötte. A régi Magyarország elmúlt, a történelem nem áll meg. Az el­jövendő Magyarországnak az alapvető emberi jogokon, szabadságon 763

Next

/
Thumbnails
Contents