Virrasztó, 1973 (3. évfolyam, 3-4. szám)

1973-01-01 / 3. szám

Virrasztó • AZ ELSZAKÍTOTT MAGYAR TERÜLETEK HANGJA • IDŐSZAKI SZEMLE MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT E SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Az édes gyilkosnak (vers).........................................2. o. In memóriám dr. Kedves András..........................3. o. Megölt magyar magzatok holttestén menetelünk 5. o. Az 1956-os magyar szabadságharc és az elszakított területek kérdése.........................9. o. Az «erdélyi kérdés» a párizsi béketárgyaláson . . 25. o. «A csehszlovákiai magyarok helyzete a felszabadulás után» 31. o. Helyreigazítás, melyet a legnagyobb francia lap nem közölt . . 36. o. Néhány adat Kárpátaljáról és az ott élő magyarokról...........................................38. o. Dr. Branko Jelics (1905—1972) 41. o. Lapszemle 44. o. Az Olvasó írja 48. o. Könyvszemle 49. o. III. ÉVFOLYAM 3. SZÄM 1973. JANUAR

Next

/
Thumbnails
Contents