Virrasztó, 1971 (1. évfolyam, 4. szám, 2. évfolyam 1-2. szám)

1971-03-01 / 4. szám

Virrasztó 9 Az elszakított területek hangja 9 Időszaki szemle Megjelenik lU évenként Cikkeikért szerzőik felelősek. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!! Előfizetési díj 1 évre 3.— USA dollár Egyes szám ára 1.— USA dollár Kiadja és szerkeszti: a «VIRRASZTÓ» Munkaközössége Szerkesztő: v. ERDÉLYI ISTVÁN Levelezési cím: Kéziratok és szerkesztési ügyekben: «VIRRASZTÓ» c/o v. Erdélyi István 45—54 41st Street Apt. 6E LONG ISLAND CITY, N.Y. 11104 USA Kiadói és előfizetési ügyekben: (egyben Európa-megbízott:) DUNA MAGYAR TUDÓSÍTÓ GILDE BARNA CH—5615 F AHRWAN GEN P.O.B. 10 (Switzerland, Europa) Postcheck: Virrasztó, Aarau 50—156 82 A Szerkesztői Munkaközösség által kellő időben rendelkezésemre bocsájtott múlt évi 4. számot októberi üzemi balesetem, majd december—januári súlyos, de kedvező kimenetelű vesebántalmaim miatt nem tudtam elkésziteni, amiért kedves Előfizetőink és Olvasóink szíves elnézését kérem. Hogy senkit károsodás ne érjen, folyó évben — változatlan terjedelemmel — négy helyett ö t ízben jelenik meg a VIRRASZTÓ. E számunk I. évfolyamunk 4. számaként érvényes. II. évfolyamunk 1. száma már szedés alatt áll, május 15-én postázzuk. Szíves megértésüket és további támogatásukat kéri: a KIADÓ (Gilde Barna) Amerikából előfizetők előfizetésüket a Kiadónak American Express Money Order-en küldhetik.

Next

/
Thumbnails
Contents