Virrasztó, 1971 (1. évfolyam, 4. szám, 2. évfolyam 1-2. szám)

1971-03-01 / 4. szám

Virrasztó • AZ ELSZAKÍTOTT MAGYAR TERÜLETEK HANGJA • IDŐSZAKI SZEMLE MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT E SZAMUNK TARTALMÁBÓL: Március 15-én elmondott beszéd.............................3. o. Szent István születésének 1000 éves évfordulójára 4. o. Krisztus haláltusáját vívja ......................................11. o. A Jogászok Nemzetközi Bizottságának állásfoglalása az erdélyi magyarok mellett . . 14. o. Az Olvasó írja 18. o. Az erdélyi magyar irodalom utolsó 25 éve . . .19. o. A szatmári németek 26. o. Bosznia Hercegovina és a magyar kormányzat 1918-ban......................29. o. Kosovo Polje 39. o. Lapszemle 41. o. Belvedere-től Kassáig ... 45. o. A jugoszláviai magyarság helyzete ....................48. o. Könyvszemle 51. o. I. I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1971. MÁRCIUS

Next

/
Thumbnails
Contents