Virrasztó, 1970 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1970-04-04 / 1. szám

Virrasztó • AZ ELSZAKÍTOTT MAGYAR TERÜLETEK HANGJA • IDŐSZAKI SZEMLE MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT E SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Magyarország helye a Nap alatt.................................3. o. Egy memorandum margójára ..................................12. o. Levél Nixon elnökhöz 18. o. Mai élet Erdélyben 19. o. Magyar festők Erdélyben ......................................22. o. Az egyházak a kommunista Romániában . . . . 24. o. Jugoszlávia a Párizsi béketárgyaláson .... 29. o. A belgrádi puccsról 40. o. Prof. Anderson cikke Jugoszláviáról .... 42. o. Francianyelvű emlékünnep ......................................44. o. Ukrán népi tánccsoport szereplése a New York-i szabadságharcos ünnepélyen . . .45. o. Sajtószemle 52. o. jrfr * W Í'Á I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1970. ÁPRILIS 4. ft JUN 4 REÇU

Next

/
Thumbnails
Contents