Vetés és Aratás, 1973 (6. évfolyam, 1-6. szám)

1973 / 1. szám

Dr. P. Müller: Véletlen? 1952-ben Nizzánál lezuhant egy repülő­gép: harmincnyolcán haltak meg. Az amerikai van Baarn-nak is köztük kel­lett volna lenni, ha „véletlenül“ nem öt perc késéssel érkezett volna ki a re­pülőtérre. Ezáltal negyedszer menekült meg repülőszerencsétlenségtől. Az el­ső alkalommal, 1934-ben is lekésett a gépről, amelynek New Yorkból Den­­verbe kellett volna repülnie, de lezu­hant és minden utasa elpusztult. Ugyan­ez ismétlődött meg öt évvel később egy géppel, amellyel Chicagóból Palm- Beachbe repült volna. A harmadik esete 1942-ben volt, amikor már a gépben ült, de az utolsó percben át kellett adnia helyét egy katonatisztnek, akinek fu­társzolgálatban elsőségi repülőjegye volt. Ez a repülőgép is lezuhant. Lehet itt véletlenről beszélni? Véletlen és teremtés A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.“ A föld nem magától jött létre, mint ahogyan egy mestermű sem jön létre az őt alkotó művész nélkül. Isten nem úgy jelenik meg, mint aki része a világnak, hanem ellenkezőleg: mint korlátlan Mester. Ezzel semmivé válik minden olyan kísérlet, amely Istent a természetben próbálja meg­találni. Nem lehetett vak véletlen az, ami a világot létrehozta. Még karóra sem készül soha véletlenségből. Nem lesz óra belőle, ha minden része száz évig fekszik is egymás mellett egy szekrényben. Még akkor sem, ha ál­landóan rázzák a szekrénykét. Ha az órás szakszerűen összeilleszti a ré­szeket, csak akkor jön létre az óra. És a teremtés több, mint egy óra. Hans Spemann (1869—1941), a frei­­burgi egyetem Nobel-díjas biológusa így ítél arról, hogy a teremtés létrejö­­hetett-e véletlen útján: „Tegyük fel,egy technikus szövőgépet tanulmányozott — egy bonyolult emberi találmányt, amely azonban a szervezethez hason­lítva mégis csak egy durva alkotás — és úgy látta, hogy a gépezeten egy változtatással javítani lehetne, s ezáltal még inkább versenyképessé tehetné. Ennek a munkának az elvégzésére csak egy vak munkás állt a rendelkezésére. Egy reszelőt nyomott a kezébe és fel­szólította, hogy tetszése szerint változ­tasson valamit a készüléken. Az el­készített és balul sikerült munka után minden alkalommal egy új szövőszék állt rendelkezésére. Ha csak arról lett volna szó, hogy egy kis érdességet vagy valami hasonlót kellett volna le­reszelni, akkor hosszú idő után a jó szerencse egyszer úgy hozhatta volna magával, hogy a vak munkás rátalál ép­pen arra a helyre, ahol reszelnie kell, és így végül is megjavítja a szövőszé­ket. De majdnem minden esetben, ami­kor az egyik helyen változtatott rajta, ugyanakkor a hozzáilleszkedő többi ré­szen javítások váltak szükségessé, ha a szerkezetet kijavítani és nem elron­tani akarták. Ezeket a javításokat mind egyidőben és helyesen kellett volna végrehajtani. Elméletileg ez is megtör­ténhetett volna egyszer, ha örökkévaló­ságok álltak volna rendelkezésre, de geológiai időközök nem elégségesek erre.“ Még a kristályok növekedése sem vé­letlenül történik, hanem törvényszerűen. Vannak körülbelül tíz tonnás kvarckris­tályok, amiknek a kialakulásához év­századokra volt szükség. A növény, ál­lat és ember is a petesejtből fejlődik, saját építési terve szerint és feltartóz­tathatatlanul megy a végső cél, a fel­­növekedés felé. Éppúgy a Biblia első lapján a teremtésről szóló jelentés ar­ról értesít, hogy tervszerűen jött létre a világosság az első napon, a növények a harmadik napon, az állatok az ötödik napon és a hatodik napon az ember teremtése. Jézus azt mondja erről a világeseményről: „Az én Atyám mindez­­ideig munkálkodik, én is munkálko­dom“ (Jn 5, 17). Pál apostol azt írja, hogy Istennek az a terve, hogy a lát­ható és láthatatlan világ összességét a mennyben és a földön Krisztusban ösz­­szefoglalja (Ef 1, 10). 2

Next

/
Thumbnails
Contents