Vetés és Aratás, 1968 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1968 / 1. szám

Amikor éjfélkor befejeződik az er­esztendő és kez­dődik egy új, — mintha bezárt ka­pu előtt állanánk. Vajon mit hoz a jövő? Mit rejte­get méhe? Szeret­nénk beletekin­teni : boldogságot és örömet, vagy csalódásokat és fájdalmas élmé­nyeket hoz majd? Tele vagyunk vá­rakozással és fe­szültségekkel. De a jövő sötét marad és kifür­készhetetlen. Nem is tudjuk, valóban jó lenne-e előre tudni mindent? Talán visszaret­tennénk, bátorsá­gunkat veszíte­nénk vagy kétség­be esnénk. Kitárul a bezárt kapu Újév napján éj­félkor kitárul a kapu és mi belé­pünk rajta. Senki nem tudja, mit hoz számára a holnap. A hivő ember bi­zalommal indul el, mert tudja, az egész utat a sze­rető mennyei Atya szerető szándéka kövezte ki az ő számára. Akármi következik is az 1 út egyes fordula­­; tainál, minden a ’’ javára lesz majd Lés közelebb veze- Iti őt a mennyei ’célhoz. Bizalom­éinál léphetünk te­hát előre, mert: „azoknak, akik Is­­, tent szeretik, MINDEN a javuk­ra van. B. Ú. É. K. ■ Ungár Aladár Szeretettel közöljük kedves olvasóinkkal, hogy lapunk címe ezentúl „vetés és aratás". A változtatásra azért volt szükség, mert más helyen ugyanazon címmel jelennek meg lapok, s ez félreértésre, összecserélésre adott okot. A „vetés és aratás" cím utal arra, hogy az emberiség, és így az egyes ember szíve Isten szántóföldje, melybe el kell vetni a jó és romolhatatlan magot: az Isten Igéjét. Az Ige által örökéletre újjá születhetünk és az életünk már most jó gyümölcsöt teremhet. — Az „aratás" szó pedig figyelmeztet, hogy időnk itt hamar lejár s elkövetkezik Isten ítélete éppen aszerint, hogy ki-ki ebben a testben mit csele­kedett. „Mert aki a testének vet, a testből arat veszedelmet, aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből arat örök életet." Gál. 6, 8. Evangéliumi folyóirat 1. évfolyam 1. szám

Next

/
Thumbnails
Contents