Vas Megye Hivatalos Lapja, 1950. január-június (47. évfolyam, 1-11. szám)

1950-01-30 / 1-2. szám

XLVí. évfolyam. Szombathely, 1950. január 30.REV-2003 1—2. szám. Megjelenik rendszerint minden hó !5-én és 30-án Vasvármegye Hivatalos Lapja Hivatalos hirdetések VASVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA szerkesztőségéhez (Vármegyeház) küldendők Szerkesztő; Daacsó József várm. főjegyző. Helyettes szerkesztő: Marton Gyula várm. irodaigazgató. TELEFONSZAMOK: Főispáni hivatal 55. Alispán 68. Vármegyei főjegyző 46. Vármegyei számvevőség 148. TARTALOM 5210—21/1—950. szám. 1950. évi Kültárgyalási 7143—6/1—Ili. 950. szám. 1950. évi vásárok napok megállapítása. kimutatása. 5210/10/1—949. szám. Hivatalos iratok kézbe­sítése körüli eljárás szabályozása. Hirdetmény. II. Általános jellegű, további intézkedést igénylő rendeletek 5210—21/1—950. szám. Tárgy: Az 1950. évi kültárgyalási napok megállapítása. Valamennyi Járási Főjegyző úrnak! általuk a Községi Elöljáróságoknak! Járási főjegyző urak által székhelyeiken kí­vül tartandó tárgyalási napok megállapítására vonatkozó 234/903. sz. törvényhatósági bizott­sági véghatározat alapján az 1950. évre érvé­nyes tárgyalási napokat az alábbi kimutatásnak megfelelően tűzöm ki. Felhívom, hogy a tárgyalási napokat a köz­ségekben hirdettessék ki. szám Járá s Tárgyalási hely Tárgyalási napok az 1950, évre ui 1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. i Ostffyasszonyfa 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 2 Celldömölk Magyargencs 20 20 20 20 20 20 20 .19 20 20 20 20 3 Jánosháza 30 28 30 29 26 30 29 30 30 30 30 20 4 Szarvaskend 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 , Körmend Csákánydoroszló 16 15 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15 6 Nagyrákos 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 27 7 Hegyfalu 12 8 8 12 10 14 12 9 13 11 15' 13 8 Sárvár Pecöl 18 15 16 19 17 21 19 16 20 18 22 20 9 Hosszúperészteg 25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 29 28

Next

/
Thumbnails
Contents