Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1943. január-december (30. [!41.] évfolyam, 1-24. szám)

Tárgymutató

Vasvármegye Hívásitól Lapja 1943. évfolyamának tárgymutatói a. * * Oldal A. Á. Acsádi dijnoki állás betöltése 184 Ademáth Gyula budapesti asztalos kizárása a közszállitásokból 201 Adorján Sámuel és tsai egyházasrádóci lakosok munkásháza telekkönyvi átadá­sánál helyesbítése 95 Alsósági dijnoki állás betöltése 45 Alsószölnöki segédjegyzői állás betöltése 135 Ambrus Istvánná kerékpárigazolványának megsemmisítése 276 Andrasecz Ottó honosítása 238 Antalics Mária kerékpárigazolványának megsemmisítése 187 Aratási munkára is felfogadott idény mun­kásokra vonatkozóan megállapított mun­kabér módosítása 41 Állategészségügyi havi kimutatás: 11, 36, 55, 71, 80, 91, 108, 125, 144, 154, 165, 188, 200; 208; 219, 236, 244, 254, 262, 276, 290, 303. Állatorvosok 1943. évi kiszállási napjai 26 Állattenyésztési alap 1943. évi költségvetése 1 Ányos Mihály jánosházai lakos kerékpár- igazolványának megsemmisítése 90 Árvíz által 1940. évben elpusztított köz­ségi hidak újjáépítésére adott kölcsön rendezése 37 B. Bagári István barkóczi lakos segélyezése 178 Bakos János munkásigazolványának meg­semmisítése 207 Balozsicz Sándor urdombi lakos kerékpár­igazolványának megsemmisítése 187 Balogh Ferenc ondódi lakos munkásiga- zolványának megsemmisítése 153 Battyándi segédjegyzői és dijnoki állás betöltése 134, 257 Baumgartner László dr. városi orvos sza^ badsága 65 Bábaképző intézeti felvételi hirdetmény 65 Bábakörök alakítása 211 Bárdosi Gáspárné kegydijának megállapítása 94 Oldal Bánki Ferenc dr. szolgabiró szabadsága 196 Bárdos község vadászati jogának bérbeadása 6 Baráth Sámuel kerékpárigazolványának megsemmisítése 303 Bekötő ut építésekre az 1943. évben kapott és az 1944. évre kilátásba helyezett ál­lamsegélyek felhasználása 287 Berdál Gézáné kegydijának felemelése 191 Bérbaltavári körállatorvosi állás betöltése 273 Biró József szentgotthárdi lakos lugkővá- sárlási engedélyének megsemmisítése 90 Biró József váti lakos munkásházának át­adása 130 Bobai segédjegyzöi állás betöltése 198 Boba község vadászati jogának bérbeadása 29 Boeskor István csöngei lakos kerékpáriga­zolványának megsemmisítése 164 Bodóhegyi segédjegyzői állás betöltése 135 Bősze Lajos ikervári munkásházának át­adása 280 Braumüller József csöngei lakos kerékpár­igazolványának megsemmisítése 1 90 Büdfalva község vadászati jogának bérbe­adása 45 y C* Cs. Czele István szarvaslaki lakos munkásiga­zolványának megsemmisítése 153 Celldömölki kórházalap kölcsönügye 295 Celldömölki kórház 1944. költségvetése 285 Celldömölki kórház kibővítése 247 Celldömölki kórháznál szülészeti és nőgyó­gyász főorvosi állás szervezése 246 Celldömölki méntelep tatarozására segély megszavazása 233 Cemer Rudolf munkásigazolványának meg­semmisítése 174 Csarankó János déneslaki lakos munkás­házának átadása 212 Csákánydoroszlói segédjegyzői állás betöltése 215 Csendlaki segédjegyzői állás betöltése 134 Csepregi Kálmán ostffyasszonyfai lakos ke­rékpárigazolványának megsemmisítése 153

Next

/
Thumbnails
Contents