Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1943. január-december (30. [!41.] évfolyam, 1-24. szám)

Tárgymutató

— 2 D. Dávid Miklós dr. szolgabiró szabadsága 196 Dávidháza község vadászterületének bér­beadása 185 Deák Ferenc ösztöndíj alaptámogatása 146 Derzsenyi Tibor dr. szolgabiró szabadsága 98 Dómján József dr. körorvos szabadsága 44 Döme Károly részére kölcsön engedélyezé­se autó beszerzésére 31 E Eberhardt Mihály dr. körorvos szabadsága 158 Egervári segédjegyzői állás betöltése 198 Egervölgy község vadászati jogának bér­beadása 35 Egészségügyi védőnők kiképzését célzó ösztöndíj elnyerésére pályázati hirdet­mény ' 150, 151 Egészségügyi védőnői kiképzés támogatá­sa 192, 249 Egyházasrádóci segédjegyzöi és dijnoki ál­lás betöltése 151, 197 Egyházaskeszöi külön vadászterület bérbe­adása 6 Elmert Ferenc th. segélyben részesítése 231 Emri István kerékpárigazolványának meg­semmisítése 303 Erdei facsemete és suháng kiszolgáltatása 170 Erdei legeltetés szabályozása 97, 234 Erdőgazdasági munkabérek megállapítása 201 Erdöőrzési alap 1944. évi költségvetése 263 Erdőőri állás betöltése 274 Erős József dr. orvos szabadsága 272 Élősertések szállítási fuvardíjának megálla­pítása 204 F. Farkas János munkásigazolványának meg­semmisítése 236 Farkas István kemenesmagasi lakos kerék­párigazolványának megsemmisitése 90 Felsőcsatári dijnoki állás betöltése 257 Felsőjánosfa község vadászati jogának bér­beadása 5 Felsölendvai segédjegyzői, körjegyzői és . dijnoki állás betöltése 134, 213, 251 Felsölendvai állatorvosi állás betöltése 149 Felsőpatyi segédjegyzői állás betöltése 197 Felsőszeleste község vadászati jogának bérbeadása 35 Felsőszölnöki segédjegyzői állás betöltése 135 Ferencz István kerékpárigazolványának megsemmisítése 80 I í Oldal ! Oldal Ferenczek Jenő kerékpárigazolványának megsemmisitése 236 Fertőző betegségek kimutatása: 10, 30, 36, 55, 71, 80, 91, 108, 125, 153, 165, 174,. 188; 207; 219, 236, 244, 281, 262, 276, 290. Fickó Ferenc kerékpárigazolványának meg­semmisitése 254 Földesi Endre munkakönyvének megsem­misitése 30 Földvári Sándor kerékpárigazolványának megsemmisitése 235 Főszolgabirák kültárgyalási napjai az 1943. évben 24 Fridrich Nándor tömördi lakos munkásiga: zolványának megsemmisitése 187 Friebert Miksa kerékpárigazolványának megsemmisitése 261 G. Gy. Gasztony község szülésznői állásának meg­semmisitése 184 Gerse község vadászterületének bérbeadása 185 Gombás Lipótné véghelyi lakos kerékpár­igazolványának megsemmisitése 218 Gömböcz Jusztina kerékpárigazolványának megsemmisitése 10 Greh József muraszombati lakos tojáske­reskedő kijelölése 99 Gyámpénztári kölcsönök utáni kártalanítási dij megállapítása 229 Győrffy Lénárd dr. kinevezése uraiujfalui körorvossá 65 Györky István egyházasrádóci lakos mun­kásházának !á;tadása 93. Győrvári segédjegyzői és dijnoki állások betöltése 204, 273; H. Hábetler Ödön cselédkönyvenek megsem­misitése 200 Haluskai Endre dr. megbízása a szombat- helyi II. városi orvosi állás teendőinek ellátásával 33 Hegedűs János th. segélyben való részesítése 264 Hegyfalui állatorvosi állás betöltése 149 Hegyfalui körjegyzői állás betöltése 274 Hervadtfa lakotthely és határrészeinek Vas vármegyéhez csatolása 117 Hetthéssy Jenő dr. főszolgabíró szabadsága 195 Himlő és ujraoltások az 1943. évben 32 Hirschl Benő munkásigazolványának meg­semmisitése 236 Honvédkórházi konyha bővítése 269 Hordáripari szabályrendelet módosítása 299

Next

/
Thumbnails
Contents