Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (29. [!40.] évfolyam, 1-25. szám)

Tárgymutató

Celldömölki méntelep épitése céljaira terület kisajátítása: 243 Celldömölk—Vámoscsaládi közút 18.140— 19.025 km szál szának átépítése: 266, 338 Celldömölki vm. tüdőbeteg gondozó intézet 1942. évi költségvetése: 116 Cziza György munkásigazolványának meg­semmisítése: 236 Czug Gizella ,u. a.: 320 Csaba Istvánné vm. kezelő szabadsága 314 Chernél Ernő főszolgabiró szabadsága 240 Csuk Péter felsöszölnöki lakos segélyezése: 232 Csörötneki dijnoki állás betöltése: 44, 224 D Dános János dr. városi orvos szabadsága: 276 Dávid József sorokpolányi lakos segélyezése: 297 Demján József dr. körorvos szabadságé: 305 Derzsenyi Tibor dr. szölgabiró szabadsága: 257 Desits Tmre dr. orvos szabadsága: 305 Devecseri József cselédkönyvének meg­semmisítése: 245 Dobrovoljác internáltak O. M. B. I. biztosítása: 238 Dolány község vadászterületének hasznosí­tása: 306 Düh István szentgotthárdi lakos munkaköny­vének megsemmisítése: 183 E. Egyházkeszöi dijnoki állás betöltése: 153 Egyházkesző község vadászterületének hasz­nosítása: 385 Egyházasrádóc község vadászterületének hasznosítása: * 111 Erdei facsemete suháng kiszolgáltatása: 242 Erdélyi nyereménykölcsön jegyzése: 6 Erdökezelöi járulék 1943. évi összegének be­fizetése: 382 Erkölcsi bizonyítványok kiállítási dija: 222 Esső Margit és Ernő nevelési járulékának folyósítása: 266 F. Fakészletek bejelentése: 43 Felsöberkifalui tanítói lakás épitése: 122 Fertőzőbetegségek havi kimutatása: 24, 50, 113, 123, 145, 160, 180,- 194, 205, 216, 229, 236, 255, 262, 269, 295, 310, 320, 330, 353, 377. Ferenczi Endre kórházi élelmezötiszt sza­badsága: 276 Filep Ferenc dr. szabadsága: 241 Fiszter Ferenc felsöszölnöki lakos segé­lyezése: 297 Fodor Károly nagycsömötei lakos cseléu- könyvének megsemmisítése: 193 Forgács József dr. tb. főjegyző szabadsága: 151 Uiaai Oldal Föszolgabirák 1942. évi kültárgyalási napjai: 41 Francia Józsefné leánya részére nevelési járulék folyósítása: 336 Frisch István őrimagyarosdai lakos hono­sítása: 310 Fuchs Leó hadialapitvány jövödelmének fel­osztása: 152 Filep Ferenc dr. szabadsága: 24i G. Gy. Galba Vince főszolgabíró szabadsága: 257 Gazdasági munkabérek megállapítása: 169 Gábori Ernő dr. szabadsága: 316 Gáspár János hegyhátsáli lakos segélyezése: 232 Geder Alajos tojásnagykereskedöi kijelölése: 318 Gergulecz Sándor fegyvertartási engedélyé­nek megsemmisítése: 282 Geosits Ferencné határszéli utigazolványának megsemmisítése: 320 Gerse község vadászterületének hasznosítása: 214 Gércei jegyzöségi irnoki állás betöltése: 268 Gércei körjegyzői állás betöltése: 327 Görög Dénes dr. szabadsága: 249 Gulácsi Zoltán dr. szabadsága: 241 Gruber István dr. szabadsága: 276 Gruber István dr. megbízása a jáki közorvosi teendők ellátásával: 326 Grandvol Mátyás zalaegerszegi lakos mun­kástoborzási engedélye: 304 Gyámpénztári közös kamatkulcs megálla­pítása: 182, 306 Györffi Margit dr. kórházi orvos szabadsága: 257 Győrvári dijnoki állás betöltése: 327 H. Halmágyi Géza dr. szabadsága: 241 Haluskay Endre dr. megbízása a városi orvosi teendők ellátásával: 316 Hatósági bábák fizetésének felemelése tár­gyában felirat: 356 Házasságkötés előtti orvosi vizsgálatra vo­natkozó rendelkezések végrehajtása: 43 Hegyszoros község vadászati jogának hasz­nosítása: 348 Herkules füszerkeverék forgalma: 120 Himlő- és ujraoltások 1942. évben: 117 Hivatalos Lap 1941. évi tárgymutatója: 106 Hő eltakarítási költségek fedezésére hitel­átruházás: 237 Hollósi Margit kerékpárigazolványának meg­semmisítése: 330 Honvédelmi igazgatás részére terület kisajátí­tás Sárvár községben: 277 Honvédzenekarok és énekkarok szereplésének szabályozása: 239 Horváth János vm. altiszt kegydijának fel­emelése : 209

Next

/
Thumbnails
Contents